Logo Przewdonik Katolicki

Eucharystyczny Poznań

Ksawery Śliwiński
Fot.

Archidiecezja poznańska może poszczycić się prastarym, liczącym kilka stuleci kultem eucharystycznym. Także dzisiaj Kościół poznański twórczo włącza się w wielkie dzieło Kościoła powszechnego, jakim jest ogłoszony jeszcze przez Jana Pawła II Rok Eucharystii. W najbliższym czasie cała archidiecezja będzie przeżywać Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny. Od stuleci biskupstwo...

Archidiecezja poznańska może poszczycić się prastarym, liczącym kilka stuleci kultem eucharystycznym. Także dzisiaj Kościół poznański twórczo włącza się w wielkie dzieło Kościoła powszechnego, jakim jest ogłoszony jeszcze przez Jana Pawła II Rok Eucharystii. W najbliższym czasie cała archidiecezja będzie przeżywać Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny.Od stuleci biskupstwo poznańskie pielęgnuje kult Chrystusa Eucharystycznego. W samym Poznaniu już na początku XV wieku powstało znaczące sanktuarium Pańskie - dzisiejszy kościół pw. Bożego Ciała przy ul. Krakowskiej - z którego kult Najświętszego Sakramentu przez stulecia promieniował na wiele dzielnic dawnej Rzeczypospolitej, ściągając do stolicy Wielkopolski pątników nie tylko z diecezji poznańskiej, ale także z Pomorza, Śląska, Mazowsza i spoza granic kraju. W czasach nowożytnych tradycja ta znalazła swoją znakomitą kontynuację. W 1929 roku na wniosek prymasa Augusta kard. Hlonda Episkopat Polski zwołał do Poznania I Krajowy Kongres Eucharystyczny. Wydarzenie to miało miejsce w dniach 26-29 czerwca 1929 roku. Przewodniczącym kongresu był prymas Hlond, zaś legatem papieża Piusa XI nuncjusz apostolski w Polsce abp Francesco Marmaggi. Wielkie wrażenie podczas przedwojennego kongresu w Poznaniu zrobił referat arcybiskupa mohylewskiego barona Edwarda Roppa, który pozostając pasterzem diecezji, położonej najbliżej Związku Radzieckiego, zarysował w dramatycznych i proroczych słowach wizję sowieckiej ateizacji, jaka groziła Europie.
Lata powojenne były trudne, jeśli chodzi o zwoływanie zgromadzeń religijnych, nierzadko organizacyjnie torpedowanych przez władze komunistyczne. Między innymi dlatego kolejny kongres eucharystyczny, tym razem na poziomie archidiecezjalnym, odbył się w Poznaniu w czerwcu 1993 roku za czasów abp. Jerzego Stroby. Krótko po kongresie abp Stroba dokonał koronacji na prawie diecezjalnym figury Matki Boskiej Wieleńskiej - było to podziękowanie za zakończony wówczas synod archidiecezji oraz właśnie kongres eucharystyczny. Nie sposób nie dostrzec obecnie analogii do sytuacji sprzed dwunastu lat - także w tym roku przeżywamy trwający w archidiecezji synod, cieszymy się owocami koronacji - tym razem koronami papieskimi - figury Wieleńskiej Pani i przygotowujemy do odnowienia naszej wiary eucharystycznej. Organizowane co jakiś czas kongresy eucharystyczne, zarówno te diecezjalne, jak i krajowe czy międzynarodowe, przypominają nam podstawowe prawdy naszej wiary. Katechizm Kościoła Katolickiego w ślad za Soborem Watykańskim II i wielowiekowym nauczaniem Kościoła mówi, że "Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" (KKK, 1324). Wszyscy wierni archidiecezji poznańskiej, uczestniczący w najbliższym Archidiecezjalnym Kongresie Eucharystycznym, winni zgłębiać misterium eucharystyczne i cudowne Przemienienie, bo - jak dalej naucza Kościół w Katechizmie - "Pielgrzymujący Lud Boży, nieustannie celebrując Eucharystię, głosząc Misterium Paschalne Jezusa, (…) zmierza wąską drogą Krzyża do niebieskiej uczty, gdzie wszyscy zasiądą przy stole Królestwa" (KKK, 1344).

Poznańska fara jest jednym z ważniejszych miejsc kultu eucharystycznego w archidiecezji. Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu odbywa się w kaplicy Wieczystej Adoracji, która jest pamiątką Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego ku czci Chrystusa Króla z 1937 r. Za zgodą Stolicy Apostolskiej prymas August Hlond poświęcił kaplicę i uroczyście wprowadził do niej Najświętszy Sakrament

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki