Logo Przewdonik Katolicki

Uświęcając własną pracę

Marcin Makohoński
Fot.

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu. Uczestnicy...

W maju br. rozpoczął się II Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Zasadniczym celem kolejnego etapu pracy kongresowej jest bliższe zapoznanie się z działalnością ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych na terenie naszej archidiecezji oraz zainspirowanie duchownych i świeckich do rozwijania różnych form zorganizowanego apostolatu laikatu.Uczestnicy spotkań rejonowych, które zostały zaplanowane na wrzesień i październik bieżącego roku, będą mieli okazję usłyszeć wiele ciekawych i praktycznych informacji na temat ruchów i stowarzyszeń katolickich działających w ich rejonie. Do grup, ruchów, wspólnot, organizacji i stowarzyszeń katolickich, które będą prezentować swoją działalność podczas wspomnianych spotkań, należy między innymi koło Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich działające przy parafii pw. św. Krzyża we Wrześni.

"Nie dajcie się dzielić"


"Wszystko zaczęło się w lipcu 1980 roku" - wspominają dzisiaj członkowie Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich, mówiąc o początkach swego stowarzyszenia. To wówczas pracownicy Polskich Kolei Państwowych z Lublina zaprotestowali w formie strajku przeciwko zniewoleniu, jakie niósł ze sobą ustrój komunistyczny. Niedługo po tym wydarzeniu na terenie całego kraju zaczęły powstawać pierwsze duszpasterstwa kolejarzy. Pamiętne było również spotkanie Ojca Świętego Jana Pawła II, który w 1987 roku w Lublinie zwrócił się do pracowników kolei słowami: "Kolejarze, nie dajcie się dzielić, bądźcie zjednoczeni".
Pierwsze koła KSKP zaczęły powstawać w 1995 roku. W tym czasie stowarzyszenie otrzymało osobowość prawną, a jego główną siedzibą został pamiętny Lublin. Jak często podkreśla Józef Dąbrowski, prezes Zarządu Głównego KSKP, podstawowym celem stowarzyszenia jest promowanie postawy kolejarza-katolika i propagowanie go w środowisku pracy. Bo właśnie charakter wykonywanej pracy i jej wielka odpowiedzialność uzasadnia potrzebę stałej więzi z Bogiem. Dlatego też osoby działające w KSKP winny reprezentować określoną postawę moralną wpływającą na swoich współpracowników i otoczenie. Tylko przykładem solidnej pracy, brakiem zawiści, bezinteresownością i chęcią pomocy innym w ich trudnościach związanych z pracą zawodową i życiem prywatnym można to zadanie zrealizować.

Ze sztandarem na Lipówce


- Działalność duszpasterstwa kolejarzy we Wrześni zapoczątkował pod koniec lat 90. śp. ks. kanonik Józef Wronka, ówczesny proboszcz parafii pw. św. Krzyża na Lipówce we Wrześni - mówi Stefan Witasik, prezes wrzesińskiego koła KSKP. - Zaowocowało to dziesięć lat temu powstaniem wrzesińskiego koła Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich. Było to wówczas szóste koło w Polsce. W roku 1997 ufundowaliśmy sztandar koła, który został uroczyście poświęcony podczas czternastej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kolejarzy na Jasną Górę.
Program pracy KSKP i Duszpasterstwa Kolejarzy ustala na poszczególny rok Zarząd Główny KSKP w uzgodnieniu z poszczególnymi kołami. - W programie odnotowane są comiesięczne spotkania formacyjne z duszpasterzem kolejarzy oraz inicjatywy podejmowane przez członków danego koła - tłumaczy Stefan Witasik.
Kolejarze i ich rodziny, zrzeszeni we wrzesińskim kole KSKP, każdego roku organizują pielgrzymki pracowników kolei na uroczystości patronalne ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie oraz uczestniczą w Ogólnopolskich Pielgrzymkach Kolejarzy na Jasną Górę. W czasie letnich wakacji biorą udział w rekolekcjach dla rodzin kolejarskich. Zorganizowali również pomoc materialną dla polskiej szkoły w Szumsku na Litwie. Obecnie członkowie wrzesińskiego KSKP przygotowują się do obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia swego koła, które odbędzie się w listopadzie - miesiącu, w którym czci się św. Katarzynę Aleksandryjską, patronkę kolejarzy.

Więcej informacji na temat działalności Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich można uzyskać, kontaktując się z p. Stefanem Witasikiem pod numerem tel. (0-61) 436 34 76 lub z ks. Czesławem Krollem, diecezjalnym duszpasterzem kolejarzy i proboszczem parafii pw. św. Krzyża we Wrześni

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki