Logo Przewdonik Katolicki

Darowizna

Justyna Koper
Fot.

W okresie przedświątecznym warto przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w zakresie darowizn na różne szczytne cele. Darowizna to umowa cywilno-prawna, w której osoba darowująca (darczyńca), kosztem swojego majątku zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą obdarowuje. Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Spotykamy się często z darowiznami...

W okresie przedświątecznym warto przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące w zakresie darowizn na różne szczytne cele.Darowizna to umowa cywilno-prawna, w której osoba darowująca (darczyńca), kosztem swojego majątku zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby, którą obdarowuje.
Umowa ta powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.
Spotykamy się często z darowiznami na rzecz stowarzyszeń, szkół, fundacji.
W związku z tym, że przepisy podatkowe umożliwiają osobom prawnym odliczanie od podstawy opodatkowania darowizn, mogą być one czynione na różne cele (na przykład naukowe, oświatowe). Również osoby fizyczne mogą przekazywać darowizny i zyskać na tym, gdyż darowizn nie uważa się za koszty uzyskania przychodów.
Umową darowizny mogą być przekazywane także elementy naszego majątku osobom przez nas wybranym. Najczęściej wchodzi w grę darowizna mieszkania.
Osoby, które nie chcą zapisywać w testamencie mieszkania albo nie chcą, aby dziedziczyli je ustawowi spadkobiercy, mogą za życia podjęć decyzję o darowaniu go wybranej osobie.
Zawsze istnieje możliwość zapisu w umowie informacji o dożywotnim korzystaniu z mieszkania przez darczyńcę.
W umowie darowizny mieszkania notariusz, na podstawie dokumentów, opisuje jego skład oraz podaje wartość.
Jeżeli mieszkanie posiada księgę wieczystą, sąd na wniosek notariusza wpisuje nowego właściciela.
W zależności od wartości mieszkania notariusz pobiera podatek od darowizny oraz koszty notarialne.
Ustawa o podatku od spadków i darowizn zwalnia do określonej kwoty obdarowanych, którzy znajdują się w I grupie podatkowej. Należą tu osoby najbliższe, takie jak małżonek, dzieci, wnuki. Wysokość podatku oblicza Urząd Skarbowy, który wzywa do jego uiszczenia.
Darczyńca ma obowiązek wydać przedmiot umowy obdarowanemu, natomiast obdarowany wypełnia polecenia zgodnie z treścią umowy.
Kodeks cywilny przewiduje możliwość odwołania darowizny przez darczyńcę.
Może to nastąpić, jeżeli darczyńca popadł w niedostatek po dokonaniu darowizny, a także gdy obdarowany dopuścił się względem darczyńcy rażącej niewdzięczności.
Darowizna nie może być odwołana po upływie roku od dnia, w którym darczyńca dowiedział się o niewdzięczności obdarowanego.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki