Logo Przewdonik Katolicki

Odmowa sporządzenia aktu małżeńskiego przez kierownika urzędu stanu cywilnego

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Urzędnik stanu cywilnego może odmówić sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku, gdy nie jest spełniony któryś z ustalonych, wymienionych w ubiegłotygodniowym odcinku, warunków. Z tym, że gdyby któryś z nupturientów posiadał jakąś przeszkodę uniemożliwiającą mu zawarcie małżeństwa na podstawie prawa polskiego, zostałoby to odkryte wcześniej i nie wystawiono by narzeczonym...

Urzędnik stanu cywilnego może odmówić sporządzenie aktu małżeństwa w przypadku, gdy nie jest spełniony któryś z ustalonych, wymienionych w ubiegłotygodniowym odcinku, warunków. Z tym, że gdyby któryś z nupturientów posiadał jakąś przeszkodę uniemożliwiającą mu zawarcie małżeństwa na podstawie prawa polskiego, zostałoby to odkryte wcześniej i nie wystawiono by narzeczonym "Zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa". Gdyby przy zawieraniu "małżeństwa konkordatowego" narzeczeni zgodnym oświadczeniem nie wyrazili woli wywarcia skutków cywilnoprawnych przez to małżeństwo, duchowny powinien powstrzymać się przed asystowaniem w takiej ceremonii. Zasadniczą więc przesłanką odmówienia przez urzędnika stanu cywilnego sporządzenia aktu małżeństwa byłoby niedotrzymanie terminu 5 dni przez odpowiedzialnego duchownego przy dostarczaniu "Zaświadczenia stanowiącego podstawę sporządzenia aktu małżeństwa".
Termin 5 dni na wysłanie "Zaświadczenia" do miejscowego urzędu stanu cywilnego należy interpretować w następujący sposób:
a) jako pierwszy liczymy dzień następny po ceremonii zaślubin (np. ślub jest w sobotę, jako pierwszy dzień liczymy najbliższą niedzielę);
b) jeśli ostatni z tych 5 dni jest dniem urzędowo wolnym od pracy, termin wysłania tego dokumentu przesuwa się o jeden dzień, jeśli ten następny też jest urzędowo wolnym, wtedy termin znów się przesuwa, aż do dnia użytecznego, tzn. dnia pracy (np. piąty dzień przypada w sobotę 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, termin przesuwa się o jeden dzień, a jest nim niedziela, w takiej sytuacji należy czekać jeszcze jeden dzień, do poniedziałku, który jest dniem pracy);
c) nie przesuwa się terminu 5 dni, jeśli dzień urzędowo wolny od pracy przypada w jednym z pierwszych czterech dni po ceremonii zaślubin, a ostatni - piąty - jest dniem pracy.
Jeśli "Zaświadczenie" nie zostanie wysłane w terminie 5 dni, urząd stanu cywilnego, zgodnie z prawem, musi odmówić sporządzenia aktu małżeństwa, co sprawi, że nie uzyska ono skutków cywilnych. Organem uprawnionym do nakazania urzędowi stanu cywilnego w takiej sytuacji sporządzenia aktu małżeństwa jest sąd rejonowy.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki