Logo Przewdonik Katolicki

Księga wiary naszego pokolenia

Bp Zygmunt Zimowski
Fot.

Minęło 10 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W pełni zasługuje on na nazwę "Katechizmu Jana Pawła II", ponieważ zaaprobował on propozycję Ojców synodalnych, jak również wziął aktywny udział w jego opracowaniu. Zakres wkładu osobistego Papieża w kształt Katechizmu był ogromny. Oficjalne przemówienia Jana Pawła II nakreślały poszczególne wielkie etapy powstania...

Minęło 10 lat od ogłoszenia Katechizmu Kościoła Katolickiego. W pełni zasługuje on na nazwę "Katechizmu Jana Pawła II", ponieważ zaaprobował on propozycję Ojców synodalnych, jak również wziął aktywny udział w jego opracowaniu. Zakres wkładu osobistego Papieża w kształt Katechizmu był ogromny. Oficjalne przemówienia Jana Pawła II nakreślały poszczególne wielkie etapy powstania Katechizmu - Księgi wiary naszego pokolenia. Sam zaś Katechizm określił Papież jako cenny dar, ponieważ wiernie przedstawia niezmienną doktrynę; dar bogaty ze względu na starannie i głęboko opracowaną treść; dar pożyteczny, zważywszy na potrzeby i oczekiwania naszych czasów; dar "prawdziwy", który pomoże ludziom w pełnym przylgnięciu do Osoby Chrystusa; dar dla współczesnego Kościoła, który pozwala mu wypełniać misję w czasach współczesnych. Katechizm jest także darem zwróconym ku przyszłości. Z rozważania tajemnicy Chrystusa wypływa odważne i bogate nauczanie, które Kościół kieruje ku przyszłości otwartej na trzecie tysiąclecie.
W przemówieniach przed niedzielną modlitwą Anioł Pański Ojciec Święty przedstawił Katechizm jako narzędzie wiary celem jej ożywienia, odnowienia i dojrzewania. Podkreślił również jego znaczenie dla odnowienia ducha misyjnego i pogłębienia nowej ewangelizacji w świecie.
Trzeba podkreślić znamienny fakt, że Jan Paweł II zdaje sobie sprawę, iż na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, na zgliszczach systemów totalitarnych Katechizm okaże się cenną pomocą dla wielu osób w pierwszym zetknięciu się z Osobą Jezusa Chrystusa, do którego należą czasy i wieki. Przyczyni się również do tego, że Jego obecność w tajemnicy Kościoła będzie dzisiaj tak samo realna, jak była u początków chrześcijaństwa, w apostolskim trudzie świętych Apostołów Piotra i Pawła. To odkrycie zaś pozwoli im zawołać z radością słowami liturgii chrzcielnej: "Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą w Chrystusie Jezusie, Panu naszym".
Arcybiskup Tadeusz Kondrusiewicz, z okazji prezentacji wydania Katechizmu w języku rosyjskim, mówił ze wzruszeniem: "Już prawie wszystkie kościoły i parafie katolickie, działające na terenie dawnego Związku Radzieckiego, nadesłały nam prośby o przesłanie im nowego Katechizmu. Jest także wiele zgłoszeń z kościołów prawosławnych. Bez wątpienia publikacja tej podstawowej Księgi wiary współczesnego Kościoła jest ważnym wydarzeniem dla wszystkich rosyjskich chrześcijan, bo przecież trzy kolejne pokolenia Rosjan wyrosły bez jakiegokolwiek wsparcia ze strony instytucji religijnej. Od czasu rewolucji nauka katechizmu była możliwa tylko w podziemiu... Dzięki lekturze Katechizmu i świadectwu chrześcijan głębsze poznanie i umiłowanie Chrystusa stanie się możliwe w całej Rosji" (L'Osservatore Romano, wydanie polskie 1987).
W naszej ojczyźnie Katechizm i jego tłumaczenie zostały przyjęte z wielką radością. W liście biskupów polskich z okazji przekazania Katechizmu czytamy między innymi: "Serdecznie zalecamy lekturę całego Katechizmu. Pozwala ona doświadczyć piękna i organicznej jedności wiary katolickiej, a często stanie się wezwaniem do pełniejszego życia chrześcijańskiego. Dzisiaj szerzy się bowiem tak zwana wiara wybiórcza, ograniczająca się tylko do niektórych prawd. Lektura Katechizmu uświadomi zatem, w jakim stopniu nasza wiara jest wiarą Kościoła". Czy spełniliśmy prośbę naszych pasterzy?
Przed dziesięcioma laty Jan Paweł II w czasie modlitwy do Matki Bożej na placu Hiszpańskim w Jej ręce "złożył" posoborowy Katechizm. Po dziesięciu latach chcemy uczynić to samo:

Oblubienico Ducha, który przenika głębokości Boże, bądź z nami, ludźmi trzeciego tysiąclecia!
Bądź z nami, gdy duch tego świata spłyca naszą wrażliwość, tak że staje jak łożysko, które z oporem przyjmuje zdroje Wody żywej - żywej i ożywiającej.
Ty, Niepokalana Matko Syna Bożego, jesteś naszą Matką, Matką ludzi, którym Twój Syn objawił pełnię ich powołania i wielką godność.
Przenikaj nasze serca Twą wrażliwością, owym 'zmysłem' wielkich Bożych spraw, abyśmy nie pozbawili sami siebie tej wielkości, którą obdarzył nas Ojciec.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki