Logo Przewdonik Katolicki

Życie duchowe chrześcijanina (w pytaniach i odpowiedziach)

Ks. Jacek Hadryś
Fot.

Czy personalizacja życia teologalnego dokonuje się tylko raz w życiu? Ten proces może wystąpić nawet kilka razy w życiu duchowym danego człowieka. Źródłem "powtórek" są: zmieniające się środowisko życia, osobiste dojrzewanie danej osoby oraz każdy poważniejszy kryzys w osobistym życiu wiary. Co należy rozumieć pod pojęciem kryzysu tożsamości i oczyszczenia? Kryzys...

Czy personalizacja życia teologalnego dokonuje się tylko raz w życiu?


Ten proces może wystąpić nawet kilka razy w życiu duchowym danego człowieka. Źródłem "powtórek" są: zmieniające się środowisko życia, osobiste dojrzewanie danej osoby oraz każdy poważniejszy kryzys w osobistym życiu wiary.

Co należy rozumieć pod pojęciem kryzysu tożsamości i oczyszczenia?


Kryzys jest etapem w życiu duchowym człowieka. Można powiedzieć, że dotyczy nie tyle pewnej rzeczywistości, co postawy człowieka względem niej. Może być źródłem zła lub dobra, w zależności od tego, jak się człowiek zachowa (człowiek może wyjść z kryzysu na wyższy poziom życia duchowego albo stoczyć się w dół). Święty Jan od Krzyża określał kryzys mianem nocy ciemnej. Opisywał ją, używając takich określeń, jak ciemność, opuszczenie, pustka, udręczenie, niezdolność do czegokolwiek. Kryzys duchowy może objawiać się różnorako, np. poprzez skrajne stany emocjonalne (od euforii do przygnębienia i smutku, od przesadnej gorliwości do zupełnej obojętności w dziedzinie podstawowych praktyk religijnych, takich jak codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, regularna spowiedź), pewne zamknięcie się w sobie, czy też drażliwość na podejmowanie tematów religijnych.

Jaka jest rola kryzysów w życiu duchowym?


Zjawisko duchowego kryzysu jest znane chrześcijanom wszystkich czasów. Doświadczenie kryzysu jest czymś normalnym w życiu wewnętrznym, a zarazem bardzo potrzebnym. Kiedy człowiek żyje pogodnie, to niewiele taki stan wnosi w jego życie duchowe, natomiast kiedy przeżywa kryzys, to jest on zazwyczaj czymś decydującym dla jego duchowego rozwoju. Kryzysy duchowe stanowią wielką łaskę dla człowieka. Najważniejsze ich owoce polegają na weryfikacji rzeczywistego stanu duchowego człowieka, utwierdzeniu się w słuszności wyboru drogi życiowej oraz poszerzeniu horyzontów działania.

Jak postępować podczas kryzysu duchowego?


Należy zbadać przyczyny popadnięcia w taki stan; nie wolno traktować go jako "końca świata", ale jako szansę, zaproszenie do rozwoju duchowego; warto zadbać o tzw. "zdrowy dystans" i nie dać się całkowicie pochłonąć przez kryzys i zajmowanie się nim, gdyż nie stanowi on całego życia, ale jedynie jego część; pomyśleć o tym, co dotychczas pomagało w przezwyciężaniu trudnych chwil; skorzystać z doświadczenia innych osób prowadzących głębokie życie duchowe; być szczerym wobec spowiednika i kierownika duchowego; zgodzić się na konieczność cierpienia i ofiary stanowiących szansę na nowy sposób życia; za wszelką cenę szukać zjednoczenia z Chrystusem poprzez pokutę i Eucharystię, broniąc się przed pokusą zbawienia siebie samego; trwać wytrwale na modlitwie, czyniąc trud przedmiotem rozmowy z Bogiem; mimo wszelkich przeciwności ufać Bogu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki