Logo Przewdonik Katolicki

List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Albert Vanhoye SJ, Peter S. Williamson

List do Galatów. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego, Albert Vanhoye SJ, Peter S. Williamson

Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów, by poznać Pawłowy punkt widzenia na temat wolności chrześcijańskiej

– List Pawła do Galatów budzi od dawna zainteresowanie czytelników, ponieważ rzuca wiele światła na wczesną historię Kościoła, doktrynę chrześcijańską i na uderzającą osobowość jego autora. Podtrzymuje równocześnie to zainteresowanie, gdyż przedstawiane w nim z pasją nauczanie jest zawsze istotne dla wiary i życia chrześcijan. (…) Podejmuje kluczowy i zasadniczy element teologii Pawła – usprawiedliwienia przez wiarę w Chrystusie. To nauczanie, ze względu na jego podstawowy charakter, zasługuje na to, by regularnie do niego wracać, o czym często zapominamy. (…) Ponieważ jednak łatwo ulegamy skłonności, by nadzieję zbawienia pokładać w dobrych uczynkach oraz intencjach, zastępując tym samym wiarę w Chrystusa ludzkimi czynami, dlatego trzeba zawsze przypominać podkreślanie przez Pawła z całą mocą usprawiedliwienia przez wiarę – czytamy w IX tomie serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Warto zagłębić się w lekturę Listu do Galatów, by poprzez poznanie Pawłowego punktu widzenia na temat wolności chrześcijańskiej, świadomie wzrastać w dojrzałości w Chrystusie, nie zapominając oczywiście o innych aspektach Prawdy.

Poza informacjami historycznymi oraz istotną nauką chrześcijańską św. Paweł uwzględnia w Liście do Galatów także wątki psychologiczne związane ze swoją osobowością. Wybitny francuski teolog August Sabatier wyraził to tak: „Na tych stronicach lśnią blaskiem wszystkie moce duszy Pawła. (...) Nie ma niczego w starożytnej ani współczesnej literaturze, z czym można by porównać ten list. (...) Szerokie i jasne perspektywy, głęboka logika, kąśliwa ironia – wszystko to, co najbardziej przekonujące w argumentacji, najgwałtowniejsze w oburzeniu, najżarliwsze i najczulsze w emocji – wszystko to łączy się tutaj i płynie jednym strumieniem, tworząc dzieło o nieodpartej mocy”.

O autorach:
Kard. Albert Vanhoye SJ (1923–2021) – francuski jezuita, doktor teologii. Od roku 1969 wykładowca, a potem także dziekan Wydziału Biblijnego na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, gdzie prowadził intensywną działalność dydaktyczną, zajmując się egzegezą Nowego Testamentu i prowadząc kursy egzegezy Listów Pawłowych. Sekretarz Papieskiej Komisji Biblijnej (1990–2001), od roku 2006 kardynał. Autor wielu książek.

Peter S. Williamson – dołączył Kościoła katolickiego w 1972 roku. Zaangażowany w ewangelizację i posługę duszpasterską w Stanach Zjednoczonych i za granicą. Kieruje katedrą Pisma Świętego w Sacred Heart Major Seminary w Detroit, Michigan. Autor kilku książek, redaktor i współredaktor wielu opracowań, między innymi serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

O serii:
Przystępna, praktyczna, rzetelna seria Katolicki Komentarz do Pisma Świętego obejmuje 17 tomów komentarzy do każdego zdania Nowego Testamentu. Jej adresatami są zarówno duszpasterze, jak również osoby szukające pomocy w osobistej lekturze Słowa.

O unikalności serii stanowi po pierwsze fakt przytaczania przez autorów osiągnięć biblistów. Nie zagłębiają się oni w dyskusję, ale prezentują wnioski, które są najbardziej uzasadnione i dość powszechnie akceptowane przez biblistów. Po drugie, wskazują na użycie tekstu w tradycji Kościoła. Obficie odwołują się do Ojców Kościoła, Katechizmu i dogmatów. Po trzecie, wyjaśniają tekst tak, by łatwo można było przełożyć go na praktykę życia i modlitwy. Dzięki temu czytelnik nie musi być studentem biblistyki ani teologiem, księdzem czy katechetą, żeby oprzeć się na przystępnej i rzetelnej interpretacji Biblii przeprowadzonej zgodnie z wytycznymi Soboru Watykańskiego II.

Oprócz bogactwa merytorycznego poszczególne tomy serii to także przyjazny format, oprawa, skład oraz dwukolorowe wnętrze, pozwalające wyróżnić wybrane elementy dzieła.

Więcej informacji o serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego na stronie: kkps.wdrodze.pl.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki