Logo Przewdonik Katolicki

Życie zakonne w Polsce

Oglądam piękno Twej łaski, podziwiam jej blask, a jej światłość odbija się we mnie; zachwycam się jej niewypowiedzianym splendorem; zdumiewam się niezmiernie, myśląc o sobie; widzę, kim byłem i kim się stałem. O cudzie! Oto stoję pełen szacunku dla siebie samego, czci i bojaźni, jakby przed Tobą samym; tak onieśmielony, że nie wiem nawet, co czynić, gdzie usiąść, dokąd się udać, gdzie pozwolić spocząć członkom tego ciała, które należy do Ciebie, do jakich użyć je czynów i dzieł, bo przecież są Boskie - Szymon Nowy Teolog (949–1022)

zgr-z.jpg

Najliczniejsze zgromadzenia żeńskie


815
Służebniczki NMP Starowiejskie

Zgromadzenie habitowe – jedno z czterech zgromadzeń, wyodrębnionych z założonego przez bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej. Zgodnie ze swoim charyzmatem służy głównie dzieciom, ubogim i chorym. Siostry prowadzą przedszkola, ochronki, pracują w katechezie. Pracują również w szpitalach i domach opieki.

679
Elżbietanki

Zgromadzenie założyły cztery młode kobiety, które w połowie XIX w. na Śląsku, widząc kiepskie warunki życia tamtejszych robotników, postanowiły najpierw jako stowarzyszenie, a później zgromadzenie zakonne pielęgnować chorych, również na tyfus i cholerę. Dziś siostry pracują w szpitalach, przedszkolach, ale również w parafiach jako zakrystianki czy organistki. Często można je spotkać również w kuriach biskupich.

666 
Siostry Miłosierdzia 

św. Wincentego à Paulo

Nazywane szarytkami siostry są najliczniejszym zgromadzeniem na świecie. Założył je św. Wincenty à Paulo i Ludwika de Marillac. Zgromadzenie pomaga chorym, prowadzi szpitale. Z tym zgromadzeniem związane są objawienia Cudownego Medalika – objawienia otrzymała nowicjuszka szarytek, Katarzyna Labouré. Siostry szarytki, w przeciwieństwie do innych zgromadzeń, nigdy nie składają ślubów wieczystych. Każde ich śluby zawsze składane są jedynie na rok, 25 marca (w noc przed tym dniem wygasają). Siostry składają również dodatkowy, czwarty ślub służby ubogim.

Najmniejsze zgromadzenia żeńskie

4
Siostry św. Pawła

Nazywane paulistkami siostry, choć jest ich tak niewiele, prowadzą w Warszawie nie tylko księgarnię, ale również własne wydawnictwo. Ich założyciel, ks. Jakub Alberione, usłyszał kiedyś słowa biskupa: „Gdyby św. Paweł żył dzisiaj, byłby dziennikarzem”. To dlatego specjalnym posłaniem sióstr dzisiaj jest szerzenie Ewangelii poprzez wszelkie środki, jakich dostarcza idąca z postępem czasu technika.

4
Misjonarki NMP Królowej Afryki

„Siostry białe”, bo tak się potocznie o nich mówi, są zgromadzeniem międzynarodowym i misyjnym, skierowanym na pracę apostolską w Afryce. Tam ewangelizują, wspierają rozwój kobiet, prowadzą placówki medyczne. W Polsce zajmują się przede wszystkim animacją misyjną i przygotowaniem formacyjnym przyszłych wolontariuszy w Afryce.

5
Apostolinki

Najbardziej znaną z polskich apostolinek jest s. Anna Maria Pudełko. Siostry zajmują się przede wszystkim pracą wśród młodzieży i duszpasterstwem powołaniowym. Wydają czasopisma, płyty, prowadzą centra powołaniowe, organizują dni skupienia i rekolekcje.

zgr-m.jpg

Najliczniejsze zgromadzenia męskie

1171
Franciszkanie OFM

Zakon Braci Mniejszych Franciszkanów założony został przez Świętego Franciszka z Asyżu jako zakon żebrzący i dziś należy do jednego z największych zakonów na świecie. Ich charyzmatem jest naśladowanie św. Franciszka w zachowaniu Ewangelii, posłuszeństwie i życiu bez własności i w czystości. Zakon wydał wielu świętych, m.in.: św. Antoniego z Padwy, św. Bonawenturę czy bł. Jana Dunsa Szkota.

1016
Salezjanie

Zgromadzenie założone w XIX w. przez św. Jana Bosko w swoim charyzmacie ma przede wszystkim pracę z dziećmi i młodzieżą. Zakonnicy pracują w szkołach, oratoriach, świetlicach, domach poprawczych, prowadzą parafie i wyjeżdżają na misje. Salezjanami byli m.in. prymas Polski kard. August Hlond czy metropolita poznański abp Antoni Baraniak.

881
Franciszkanie konwentualni

Od „zwykłych” franciszkanów odróżniają się kolorem habitu, który nie jest brązowy, ale czarny. Zakon franciszkański dzielił się między XIV a XVI wiekiem, a spór toczył się głównie o styl życia. Franciszkanie konwentualni zrezygnowali z życia pustelniczego, podejmowali pracę naukową, przestali prowadzić wędrowne kaznodziejstwo i żyli głównie w dużych ośrodkach miejskich. Polscy franciszkanie konwentualni to między innymi bł. Rafał Chyliński i św. Maksymilian Maria Kolbe.

Najmniejsze zgromadzenia męskie

4
Synowie Maryi

Charyzmat Synów Maryi kieruje ich do pracy z młodzieżą. W Polsce od 25 lat prowadzą parafię w Brzozówce w Małopolsce. Przez pierwszych 17 lat istnienia tej parafii jej proboszczem był Włoch, o. Francesco, pochodzący z Sardynii. Drugi Włoch, o. Venturino, w Brzozówce pracował przez 14 lat.

4
Ojcowie Somascy

Zakon powstał w XVI w., by nieść pomoc ubogim i potrzebującym. W Polsce nieliczny, w świecie ma swoje placówki w 23 krajach. Prowadzi jadłodajnie, domy dziecka, punkty pomocy dla samotnych matek i dla osób uzależnionych. Jedyny dom w Polsce znajduje się w Toruniu.

5
Marianiści

Marianiści są zgromadzeniem bezhabitowym, całkowicie oddanym Maryi. Oprócz trzech ślubów ubóstwa, czystości i posłuszeństwa składają również czwarty ślub stałości i otrzymują obrączkę, która jest jedynym znakiem przynależności do zgromadzenia.

Źródło: Dane ISKK za rok 2021, pochodzące od Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich i Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Żeńskich

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki