Logo Przewdonik Katolicki

TOTUS dla „Przewodnika”

Fot. Materiały Prasowe PK
„TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka" została przyznana „Przewodnikowi Katolickiemu"

Nagroda TOTUS TUUS za rok 2022 w kategorii „TOTUS TUUS medialny im. bpa Jana Chrapka" została przyznana „Przewodnikowi Katolickiemu" za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii

Fundacja Gajusz, Stanisław Leszczyński, Dni Jana Pawła II i „Przewodnik Katolicki” – to tegoroczni laureaci Nagród TOTUS TUUS, przyznawanych przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia przy okazji Dnia Papieskiego. Nagrodę specjalną otrzymał ks. Leszek Kryża, dyrektor Biura Zespołu Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy KEP. Nagrody wręczono podczas uroczystej gali na Zamku Królewskim w Warszawie. Honorowane są nimi osoby i instytucje, które inspirując się nauczaniem św. Jana Pawła II, w sposób szczególny przyczyniają się do budowania cywilizacji miłości.
Totusy przyznawane są w czterech kategoriach: Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej, Promocja godności człowieka, Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II oraz TOTUS TUUS medialny im. bp. Jana Chrapka.

Totus_01.jpg

Naszą redakcję uhonorowano w tej ostatniej kategorii. „Przewodnik” doceniono za ukazywanie orędzia chrześcijańskiego z nadzieją i otwartością potrzebną współczesnemu człowiekowi oraz inspirowanie krytycznej debaty w łonie Kościoła, w zgodzie z duchem Ewangelii.
W kategorii „Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej” nagroda została przyznana Stanisławowi Leszczyńskiemu za niezliczone momenty obcowania z pięknem w czystej postaci, promocję muzyki polskiej, prezentacji jej piękna i wartości w świecie.
Nagrodę TOTUS TUUS w kategorii „Promocja godności człowieka” otrzymała Fundacja Gajusz za ewangeliczną afirmację życia dziecka z ciężką chorobą wykrytą przed urodzeniem, ofiarną opiekę paliatywną i hospicyjną okazywaną osieroconym niemowlętom oraz promowanie adopcji. Fundacja każdego roku wspiera około tysiąca rodzin, które znalazły się w kryzysowej sytuacji. Zapewnia m.in. pomoc psychologiczną na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, prowadzi hospicjum domowe, a także hospicjum stacjonarne i perinatalne oraz Interwencyjny Ośrodek Preadopcyjny i Centrum Terapii i Pomocy Dziecku i Jego Rodzinie.
Nagroda w kategorii „Propagowanie nauczania Świętego Jana Pawła II” została przyznana inicjatywie krakowskiego środowiska akademickiego „Dni Jana Pawła II” – za podjęcie rzetelnej naukowej analizy dziedzictwa św. Jana Pawła II, jego utrwalanie oraz ukazywanie wciąż aktualnego bogactwa papieskiej myśli.
Nagrodę Specjalną TOTUS TUUS za rok 2022, jak już wspomniano, otrzymał ks. Leszek Kryża SChr za wieloletnią, pełną nadziei, poświęcenia i kreatywności misję pomocy Kościołowi na Wschodzie, świadczoną z pokorą oraz ewangeliczną radością w czasach pokoju oraz w warunkach wojny.
Wręczenie nagród było częścią obchodów XXII Dnia Papieskiego, który obchodzony był w niedzielę 16 października w całej Polsce pod hasłem „Veritatis Splendor – Blask Prawdy”. Poprzez szereg wydarzeń duchowych, kulturalnych, a nawet sportowych przypominane było nauczanie św. Jana Pawła II, który 44 lata temu rozpoczął swój pontyfikat. W kościołach i na ulicach miast odbyła się zbiórka na „żywy pomnik” papieża Polaka, czyli stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki