Logo Przewdonik Katolicki

Jak rozpoznać wolę Bożą?

Ks. dr Krzysztof Michalczak
Fot.

Często ludzie mówią: Taka była wola Boża; z wolą Bożą trzeba sie pogodzić itp.Jak rozpoznawać w swoim życiu wolę Bożą? Jak uczyć się odróżniać ją od własnych i cudzych pomysłów na życie oraz od podszeptów złego ducha?Janina

"Często ludzie mówią: „Taka była wola Boża; z wolą Bożą trzeba sie pogodzić” itp. Jak rozpoznawać w swoim życiu wolę Bożą? Jak uczyć się odróżniać ją od własnych i cudzych pomysłów na życie oraz od podszeptów złego ducha?" Janina

 

Na temat woli Bożej, albo raczej tzw. woli Bożej, istnieje wiele mitów, nieporozumień i przeinaczeń. Wyraża to znane powiedzenie, choć często niewłaściwie interpretowane: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

Tymczasem wola Boża to najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie. Jest to plan miłości Boga względem każdego z nas, oparty na Jego nieskończonej miłości. Ma on prowadzić człowieka do pełnego i ostatecznego szczęścia. W praktyce jednak nie zawsze jest łatwa do odczytania, zwłaszcza kiedy domaga się z naszej strony dużej ofiary.

Wola Boża nie może być nigdy w sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Jeżeli coś kłóci się z nimi, to z góry wiadomo, że tego nie chce Bóg. Czasem jednak coś nie jest w sprzeczności z objawieniem, a mimo to pojawia się alternatywne rozwiązanie. Jak wtedy wybrać? Jak rozeznać wolę Bożą? Otóż, poznajemy ją używając trzeźwego i logicznego myślenia. Bóg po to obdarował nas rozumem i zdolnością myślenia, byśmy z tego korzystali. Trzeba jednak dbać o dobre kształtowanie sumienia. Pomaga w tym systematyczna modlitwa i korzystanie z sakramentów oraz współpraca z Duchem Świętym. Jeżeli naprawdę chcemy realizować w naszym życiu wolę Bożą, to nie możemy unikać trudu i wysiłku najpierw w jej odczytaniu, a potem w konsekwentnym realizowaniu. Pamiętajmy też o konieczności panowania nad emocjami.

W wypełnianiu woli Bożej mamy być radośni. Wypełniajmy ją z pasją. Nawet jeżeli to się wiąże z trudem czy cierpieniem (często za realizację dobra odpłaca się nam niezrozumieniem, wyśmianiem czy brakiem akceptacji), pamiętajmy, że radosnego dawcę miłuje Bóg. 

W modlitwie Pańskiej mówimy: „Bądź wola Twoja”. Wypowiadajmy te słowa świadomie, wiedząc, że ostateczną wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Wszystko, co temu służy, jest dobre, a tym samym Bogu przyjemne.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki