Logo Przewdonik Katolicki

Tu był przyszły papież

PK
Fot.

Przybywałem tu po wielokroć wspominał swoje wizyty w Poznaniu Jan Paweł II, który także jako biskup i kardynał odwiedzał Wielkopolskę.

„Przybywałem tu po wielokroć” wspominał swoje wizyty w Poznaniu Jan Paweł II, który także jako biskup i kardynał odwiedzał Wielkopolskę.

 

Rekolekcje u dominikanów (23.02.–1.03.1959 r.)

Poznańscy studenci spotkali ks. Karola Wojtyłę, kiedy ze studentami z Krakowa wędrował on w Bieszczadach w 1958 r. Zrobił na nich takie wrażenie, że poprosili go, aby wygłosił rekolekcje wielkopostne w Poznaniu. W międzyczasie Wojtyła został biskupem, ale słowa dotrzymał i rekolekcje w akademickim kościele oo. dominikanów odbyły się.

[fot. Wojtyły jako biskupa – archiwum PK (PK41/2008)]

Bp Karol Wojtyła

 

Tysiąclecie Chrztu Polski (16–17.04.1966 r.)

Po raz drugi Karol Wojtyła, już jako metropolita krakowski, przybył do Poznania na uroczystości Tysiąclecia Chrztu Polski, które wiązały się również z peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po Polsce. Odprawił on Mszę św. w poznańskiej farze przed peregrynującym obrazem o północy z 16 na 17 kwietnia, a następnego dnia modlił się przy nim w katedrze.

 

Na tysiąclecie biskupstwa (29–30.06.1968 r.)

W tych dniach nastąpiła kulminacja trwających cały rok obchodów Tysiąclecia Biskupstwa Poznańskiego z udziałem Episkopatu Polski, w tym m.in. kard. Wojtyły. Wówczas w farze prymas Stefan Wyszyński koronował obraz Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania przeniesiony tam z kościoła oo. franciszkanów na Wzgórzu Przemysła, a następnie kard. Wojtyła odprawił Mszę św.

[fot. z PK43/2008]

Fara poznańska, 1968 r. – koronacja obrazu Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania

 

W średzkiej kolegiacie (30.06.1968 r.)

Aby uroczystości tysiąclecia biskupstwa nie ograniczyły się tylko do Poznania, przybyli na nie biskupi rozjechali się po parafiach archidiecezji. Kard. Wojtyła odprawił wówczas Mszę św. w Środzie Wlkp., o czym przypomina tablica umieszczona przed głównym wejściem do tamtejszej kolegiaty.

 

O godność ludzkiej pracy (18–19.11.1971 r.)

Już w 1971 r. w Poznaniu kard. Wojtyła powiedział na temat godności ludzkiej pracy wszystko to, co 20 lat później napisał w encyklice Laborem exercens. Uczestniczył on w Katolickich Dniach Społecznych, które zorganizował abp Antoni Baraniak z okazji 80. rocznicy wydania przez Leona XIII encykliki Rerum novarum. Najpierw w gmachu Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu wziął udział w sympozjum naukowym, a wieczorem udał się do poznańskiej fary, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. dla robotników, podczas której oficjalnie zainaugurowano Katolickie Dni Społeczne.

[fot. z PK45/2008]

Poznań, 1971 r. – sympozjum podczas Katolickich Dni Społecznych

 

W Żabikowie i Luboniu (5–6.09.1972 r.)

W tych dniach kard.ł Karol Wojtyła przebywał w Poznaniu jako uczestnik 132. Konferencji Episkopatu Polski. 5 września biskupi udali się do podpoznańskiego Żabikowa, gdzie złożyli hołd ofiarom byłego hitlerowskiego obozu pracy. Następnie przeszli do pobliskiego Lubonia, gdzie na placu obok kaplicy ss. Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP zbudowano trybunę i ołtarz polowy, przy którym odbyła się sprawowana przez kard. Wojtyłę Msza św. Modlono się podczas niej w intencji rychłej beatyfikacji założyciela zakonu Edmunda Bojanowskiego, którego szczątki spoczywają w tamtejszej kaplicy. Aktu beatyfikacji dokonał dopiero on sam jako papież 13 czerwca 1999 r.

 

Powstanie Wydziału Teologicznego (19.11.1974 r.)

Tego dnia zainaugurowano działalność Papieskiego Wydziału Teologicznego, pierwszej uczelni katolickiej w północno-zachodniej Polsce, posiadającej pełne prawa akademickie, w której powstanie zaangażowany był także kard. Wojtyła. On też odprawił wówczas Mszę św. w katedrze, podczas której homilię wygłosił prymas Stefan Wyszyński.

 

Ostrowskie powitanie Maryi (7.11. 1976 r.)

Tego dnia rozpoczęła się peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji poznańskiej. Uroczysta Msza św. w ostrowskiej farze (dziś konkatedrze) zgromadziła rzesze wiernych. Ze względu na chorobę nie mógł w niej uczestniczyć abp Antoni Baraniak. Dlatego Maryję w granicach naszej archidiecezji witał kard. Karol Wojtyła, który odprawił Mszę św., i prymas Polski Stefan Wyszyński, który wygłosił kazanie.

[fot. z PK50/2008]

Ostrów Wlkp., 1976 r. – rozpoczęcie peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

 

Na kajaku w Białej (lipiec, sierpień 1977 r.)

Rok przed wyborem na Stolicę Piotrową kard. Karol Wojtyła spędził dwa wakacyjne tygodnie (tydzień w połowie lipca i tydzień pod koniec sierpnia 1977 r.) w Puszczy Noteckiej. Wraz ze znajomymi rozbił namioty koło Białej, wioski położonej niedaleko Czarnkowa, spędzając czas na wyprawach kajakowych po okolicznych jeziorach, które łączy rzeczka Miała.

 

Przy umierającym arcybiskupie (sierpień 1977 r.)

6 sierpnia 1977 roku w poznańskim szpitalu przy ul. Przybyszewskiego kard. Karol Wojtyła odwiedził umierającego abp. Antoniego Baraniaka. Słowa, które wówczas usłyszał od przyszłego papieża poznański metropolita były docenieniem roli, jaką odegrał on w historii Kościoła w Polsce: „Ekscelencjo, Kościół w Polsce nigdy nie zapomni tego, co Ekscelencja uczynił dla tego Kościoła w najbardziej trudnym okresie jego dziejów”. Tydzień później abp Baraniak zmarł, a kard. Wojtyła przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej za jego duszę, która została odprawiona 18 sierpnia w katedrze.

 

Zakończenie peregrynacji (21.05.1978 r.)

Tego dnia kard. Wojtyła odprawił na poznańskim Ostrowie Tumskim Mszę św. kończącą peregrynację kopii obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej po archidiecezji poznańskiej rozpoczętej 7 listopada 1976 r. w Ostrowie Wlkp. Kazanie wygłosił wówczas prymas Wyszyński.

 

U Róży Duchownej (24–25.06.1978 r.)

Kard. Karol Wojtyła przyjechał do klasztoru Księży Filipinów na Świętą Górę k. Gostynia wieczorem 24 czerwca. Następnego dnia wziął udział w uroczystościach 50. rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej. Prowadził procesję z gostyńskiej fary na Świętą Górę oraz wygłosił kazanie. To był ostatni jego pobyt w Wielkopolsce przed wyborem na Stolicę Piotrową.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki