Logo Przewdonik Katolicki

Cierpienie jest częścią życia

PK, MS
Fot.

Cierpienie fizyczne i duchowe jest i będzie ważną cząstką naszego życia mówił bp Zdzisław Fortuniak, który przewodniczył uroczystej Mszy św. sprawowanej w poznańskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w przeddzień XXI Światowego Dnia Chorego.

– Cierpienie fizyczne i duchowe jest i będzie ważną cząstką naszego życia – mówił bp Zdzisław Fortuniak, który przewodniczył uroczystej Mszy św. sprawowanej w poznańskim kościele pw. Matki Boskiej Bolesnej w przeddzień XXI Światowego Dnia Chorego.

  
Tradycją stało się już, że chorzy, cierpiący, niepełnosprawni, ich rodziny i opiekunowie gromadzą się z okazji tego dnia w świątyni na Łazarzu. Tym razem również licznie przybyli, by prosić o zdrowie oraz siły i wytrwanie w cierpieniu. Wraz z nimi modlili się ks. Tomasz Ren, archidiecezjalny duszpasterz chorych, i ks. Krzysztof Ratajczak, archidiecezjalny duszpasterz osób niepełnosprawnych.
 
Biskup pomocniczy archidiecezji poznańskiej zwrócił uwagę w homilii, że cierpienie wpisane jest w ludzkie życie, choć w ciągu wieków na różne sposoby próbowano je eliminować lub przynajmniej ograniczać. Wszystkie działania podejmowane w oparciu o zdobycze nauki i techniki były i są nieskuteczne. – Nawet w krajach bardzo rozwiniętych, w których nauka jest na bardzo wysokim poziomie, ludzie cierpią i umierają – stwierdził bp Fortuniak. Przypomniał, że cierpienie nabrało nowego znaczenia z chwilą przyjścia na świat Jezusa Chrystusa. Syn Boży stał się przyjacielem chorych i doświadczonych przez różne ograniczenia, pocieszał ich i uzdrawiał. – Wybrał też cierpienie jako środek zbawienia, choć mógł nas wybawić w inny sposób – stwierdził kaznodzieja. Nawiązując do niedzielnych czytań i Ewangelii, zwrócił uwagę, że Pan Bóg wybierając człowieka i powierzajac mu zadanie do wykonania, nie uwolnił wybranego od trudności ani od cierpienia. – W życie każdego z powołanych, czy to proroka Izajasza, św. Pawła, czy św. Piotra wpisane było cierpienie – podkreślił ksiądz biskup. Przypomniał też słowa bł. Jana Pawła II, który w liście ustanawiającym coroczne obchody Światowego Dnia Chorego, pisał: „ma on na celu uwrażliwienie katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym, pomaganie chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot chrześcijańskich, rodzin zakonnych i popieranie coraz cenniejszego zaangażowania wolontariatu”.
 
Bp Fortuniak przewodniczył też nabożeństwu lourdzkiemu celebrowanemu po Eucharystii.
Po Mszy św. w sąsiadującym ze świątynią domu parafialnym odbył się koncert Dziecięcego Zespołu Folklorystycznego „Cepelia”, w którym uczestniczyli chorzy wraz z rodzinami i wolontariuszami.
 
 
W sobotę 9 lutego w Centrum Caritas Archidiecezji Poznańskiej przy rynku Wileckim 4a w Poznaniu pod auspicjami Katolickich Stowarzyszeń Lekarzy, Pielęgniarek i Farmaceutów, Urzędu Miasta Poznania, Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych oraz Caritas Archidiecezji Poznańskiej odbyła się tzw. biała sobota. Z porad 14 lekarzy specjalistów oraz badań, w tym pomiarów ciśnienia krwi, cholesterolu i cukru wykonywanych przez pielęgniarki skorzystało 1100 osób.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}