Logo Przewdonik Katolicki

O pogrzebie nienarodzonego...

Ks. Paweł Pacholak
Fot.

Czy ksiądz może odmówić pogrzebu, gdy umarło dziecko jeszcze nienarodzone?Ela

 

Czy ksiądz może odmówić pogrzebu, gdy umarło dziecko jeszcze nienarodzone?

Ela

 

 

Odpowiedź na to pytanie, które jest częścią szerszego problemu, jest jednoznaczna. W wypadku śmierci dziecka przed jego narodzeniem, bez względu na wiek, jaki osiągnęło od chwili poczęcia, jego rodzice mogą prosić o pogrzebanie ciała. Przygotowane są odpowiednie teksty liturgiczne do odprawienia pogrzebu. Prawodawstwo cywilne gwarantuje rodzicom prawo do odebrania ze szpitala zwłok ich zmarłego dziecka, aby mogli je pogrzebać.

Niekiedy też rodzice proszą o odprawienie Mszy św. pogrzebowej. Trzeba wtedy pamiętać, iż nie ma konieczności odprawiania Najświętszej Ofiary w intencji tego dziecka, bowiem  człowiek  ten na pewno nie popełnił nigdy nic, co oddzieliłoby go od Pana Boga – innymi słowy, nie ma, ze zrozumiałych względów, żadnego grzechu na sumieniu. Można natomiast odprawić wtedy Mszę św. w intencji jego rodziców, bliskich, prosząc dla nich o umocnienie w tym trudnym doświadczeniu. Zresztą również modlitwy liturgii pogrzebowej koncentrują się na błaganiu o ufność i nadzieję dla żyjących. Zaleca się także, aby używać wtedy szat liturgicznych koloru białego, będącego znakiem wskazującym na tajemnicę Zmartwychwstania.

Już dawno odeszła w niepamięć praktyka tzw. pokropku, czyli skróconej modlitwy nad zwłokami małego, nieochrzczonego dziecka. To właśnie refleksja nad świętością życia podejmowana między innymi przez teologów i duszpasterzy przyczyniła się do rozpowszechnienia aktualnej nauki i praktyki związanej z pogrzebem dziecka nieochrzczonego, w tym również dziecka, któremu nie dane było nawet narodzić się.

Pozwolę sobie na zakończenie również na uwagę ogólniejszej natury. Mianowicie w kontekście tak jednoznacznego nauczania o świętości życia człowieka od chwili poczęcia aż do naturalnej  śmierci, a w konsekwencji także nauczania o niezbywalnej godności każdej istoty ludzkiej, pomysł aby pozostawić ludzkie ciało bez należytego pochówku wydaje się być wręcz absurdalny. Tym bardziej że rodzice zmarłego dziecka, dotknięci tak wielkim cierpieniem, oprócz wszelkiej pomocy od najbliższych czy też fachowców (psychologów, terapeutów), potrzebują umocnienia Bożą mocą. A zatem modlitwa wspólnoty Kocioła tym bardziej musi im towarzyszyć z całą delikatnością i z całą mocą.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki