Logo Przewdonik Katolicki

Zawarcie małżeństwa

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o przepisy prawne w zakresie zawierania związku małżeńskiego.Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia małżeństwa?
Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy prawa o aktach stanu cywilnego normują zasady zawierania związku małżeńskiego. Małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński.
Czy oświadczenie złożone w Kościele spełnia te same wymogi?
Małżeństwo zostaje zawarte również, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.
Jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenie woli w obecności duchownego.
Istnieje więc możliwość wyboru pomiędzy cywilnym i kościelnym związkiem małżeńskim. Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym, muszą uzyskać zaświadczenie urzędnika urzędu stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.
Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania zaświadczenia USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa?
Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński, nie może przyjąć oświadczeń o zamiarze wstąpienia w związek małżeński dopóki nie otrzyma stosownego zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego. Po złożeniu oświadczeń przez małżonków, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że zostały one złożone w jego obecności.
Po podpisaniu tego zaświadczenia przez duchownego oraz przez małżonków i ich dwóch świadków zostaje ono niezwłocznie przekazane wraz z zaświadczeniem urzędnika do urzędu stanu cywilnego, nie później niż przed upływem 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego.
Jakie są ograniczenia przy zawieraniu małżeństwa?
Związek małżeński może zawrzeć osoba pełnoletnia. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Osoba zawierająca związek małżeński musi także złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Ponadto nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.
Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony.
Związku małżeńskiego nie może zawrzeć także osoba, która pozostaje już w związku małżeńskim.


 

Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia małżeństwa?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy prawa o aktach stanu cywilnego  normują zasady zawierania związku małżeńskiego. Małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Czy oświadczenie złożone w Kościele spełnia te same wymogi?

Małżeństwo zostaje zawarte również, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego,  w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenie woli w obecności duchownego.

Istnieje więc możliwość wyboru pomiędzy cywilnym i kościelnym związkiem małżeńskim. Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym, muszą uzyskać zaświadczenie urzędnika urzędu stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania zaświadczenia USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa?

Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński, nie może przyjąć oświadczeń o zamiarze wstąpienia w związek małżeński dopóki nie otrzyma stosownego zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego. Po złożeniu oświadczeń przez małżonków, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że zostały one złożone w jego obecności.

Po podpisaniu tego zaświadczenia przez duchownego oraz przez małżonków i ich dwóch świadków zostaje ono niezwłocznie przekazane wraz z zaświadczeniem urzędnika do urzędu stanu cywilnego, nie później niż przed upływem 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego.

Jakie są ograniczenia przy zawieraniu małżeństwa?

Związek małżeński może zawrzeć osoba pełnoletnia. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Osoba zawierająca związek małżeński musi także złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Ponadto nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony.

Związku małżeńskiego nie może zawrzeć także osoba, która pozostaje już w związku małżeńskim.

 

 

 

Kiedy w świetle prawa dochodzi do zawarcia małżeństwa?

Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy prawa o aktach stanu cywilnego  normują zasady zawierania związku małżeńskiego. Małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński.

Czy oświadczenie złożone w Kościele spełnia te same wymogi?

Małżeństwo zostaje zawarte również, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego,  w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i następnie kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzi akt małżeństwa.

Jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenie woli w obecności duchownego.

Istnieje więc możliwość wyboru pomiędzy cywilnym i kościelnym związkiem małżeńskim. Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym, muszą uzyskać zaświadczenie urzędnika urzędu stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące.

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania zaświadczenia USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa?

Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński, nie może przyjąć oświadczeń o zamiarze wstąpienia w związek małżeński dopóki nie otrzyma stosownego zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego. Po złożeniu oświadczeń przez małżonków, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że zostały one złożone w jego obecności.

Po podpisaniu tego zaświadczenia przez duchownego oraz przez małżonków i ich dwóch świadków zostaje ono niezwłocznie przekazane wraz z zaświadczeniem urzędnika do urzędu stanu cywilnego, nie później niż przed upływem 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego.

Jakie są ograniczenia przy zawieraniu małżeństwa?

Związek małżeński może zawrzeć osoba pełnoletnia. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Osoba zawierająca związek małżeński musi także złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

Ponadto nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym.

Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony.

Związku małżeńskiego nie może zawrzeć także osoba, która pozostaje już w związku małżeńskim.

 

 

                                                                                      

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki