Logo Przewdonik Katolicki

Dziedzictwo Piota i Pawła

Adam Suwart
Fot.

Z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, rozmawia Adam Suwart Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (J 15, 16). Słowa te wypowiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraził w ten sposób istotę każdego powołania do służby Bogu i ludziom, a zwłaszcza powołania Piotra i Pawła, których wybrał, aby po Jego odejściu wznieśli trwałą wspólnotę...

Z arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, metropolitą poznańskim, rozmawia Adam Suwart

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J 15, 16). Słowa te wypowiedział Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy. Wyraził w ten sposób istotę każdego powołania do służby Bogu i ludziom, a zwłaszcza powołania Piotra i Pawła, których wybrał, aby po Jego odejściu wznieśli trwałą wspólnotę Kościoła. Czy dziś katolicy robią wszystko, aby być wiernymi powołaniu przekazanemu Świętym Apostołom?
– Zasadnicze powołanie i zadanie przekazane św. Apostołom Piotrowi i Pawłowi polegało na zwróceniu całego świata ku Chrystusowi, a przez Chrystusa ku Bogu.

A więc pytanie, czy katolicy robią wszystko, by wiernie wypełnić swoje powołanie przejęte od Apostołów, to pytanie o naszą odpowiedzialność za auto- i za ewangelizację. Zadania w tej materii są tak wielkie, a wyniki tak skromne, że jestem skłonny stwierdzić: na pewno nie robi się w tej materii wszystkiego, co konieczne. Wszystko, do czego nas wzywa Duch Święty, stoi ciągle przed nami: osobiste nawrócenie i świadectwo bycia uczniem Jezusa, postawienie Jezusa w centrum głoszenia Ewangelii, tj. kerygmat rozumiany jako treść, a nie jako metoda, stosowanie Ewangelii jako podstawowego kryterium działania chrześcijanina, postawienie łaski przed działaniem, systematyczna formacja ewangelizatorów, pierwszorzędne miejsce wspólnot Kościoła w ewangelizacji, świadomość bycia posłanym przez Kościół, miłość do ewangelizowanych, modlitwa w intencji ewangelizacji i ewangelizowanych, wzajemne umacnianie się i podtrzymywanie pierwotnego zapału, wykorzystywanie wielu form i środków, dostosowanie metod ewangelizacji do różnych środowisk.

Jest Ksiądz Arcybiskup biskupem pierwszej polskiej diecezji z pierwszą na naszych ziemiach katedrą, która nosi wezwanie właśnie św. Apostołów Piotra i Pawła. Na ile Polacy pozostają nadal wierni tej więzi z chrześcijańskim Rzymem, zadzierzgniętej przed z górą tysiącem lat?
– Przyjęcie chrztu z Rzymu miało swoje dalekosiężne konsekwencje nie tylko religijne, ale też kulturalne, społeczne, polityczne. Książę zyskiwał pomoc Kościoła w organizacji państwa, sprawny system edukacyjny, oparcie w chrześcijańskim systemie norm prawa międzynarodowego i opiekę Stolicy Apostolskiej. Więź z Rzymem przez wieki to także łączność z centrum kultury rzymskiej. Rzym starożytny, renesansowy, barokowy ciągle fascynuje historyków, ludzi kultury, a właściwie każdego, kto interesuje się rozwojem myśli ludzkiej, sztuki i architektury. Z Rzymu promieniowała określona kultura na cały zachodni świat, także na nasze polskie dzieje.

Więź Polski z Rzymem – z niewielkimi wyjątkami, być może także z powodu świadomości bycia na pograniczu dwóch światów zachodniego i wschodnioeuropejskiego – była bardzo silna przez całe tysiąclecie. Powołanie na Stolicę Piotrową papieża Polaka niewątpliwie rozbudziło prastare więzi Polski z Rzymem i umocniło je w niespotykanym do tej pory wymiarze.

Pierwszym dowodem ich dalszego istnienia było przyjęcie zgotowane przez Polaków Ojcu Świętemu Benedyktowi XVI w naszej Ojczyźnie. Dzisiaj zwrot Polaków ku Rzymowi, Anioł Pański z papieżem, audiencje środowe, pielgrzymki papieskie, instytucje polskie w Rzymie, „L’Osservatore Romano”, obecność tysięcy rodaków pracujących we Włoszech, wszystko to – i wiele innych rzeczy – dowodzi, że więź ta stała się nie tylko silniejsza, ale i mniej emocjonalna, a bardziej naturalna.

Arcybiskup Stanisław Gądecki, urodził się w 1949 roku w Strzelnie. W 1973 roku, po studiach w Prymasowskim Seminarium Duchownym w Gnieźnie, przyjął święcenia kapłańskie. Następnie decyzją Prymasa Stefana Wyszyńskiego rozpoczął studia specjalistyczne w zakresie biblistyki w Rzymie. Kontynuował je we Franciszkańskim Studium Biblijnym w Jerozolimie. Od 1982 r. wykładał nauki biblijne w gnieźnieńskim seminarium. W 1992 r. został mianowany biskupem pomocniczym archidiecezji gnieźnieńskiej. 10 lat później Ojciec Święty mianował go arcybiskupem metropolitą poznańskim. Jest m.in. wiceprzewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski oraz konsulatorem Papieskiej Komisji ds. Religijnych Kontaktów z Żydami. Stoi na czele archidiecezji poznańskiej – najstarszego polskiego biskupstwa, erygowanego w 968 roku, tuż po chrzcie Polski. Poznańska bazylika archikatedralna, obdarzona papieskim tytułem bazyliki mniejszej, ma za swych patronów Świętych Apostołów Piotra i Pawła, których uroczystość Kościół obchodzi 29 czerwca.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki