Logo Przewdonik Katolicki

Wszyscy tworzymy Kościół

ks. Henryk Wysocki
Fot.

Niedawno biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering zakończył wizytację kanoniczną dekanatu szpetalskiego. W sześciu parafiach, które go stanowią, mieszka około 19 tys. osób. Wizytacja służy nie tylko sprawdzaniu stanu spraw parafialnych. Przeznaczona jest również, a może przede wszystkim, na spotkania biskupa z poszczególnymi wspólnotami i umacnianie ich w trwaniu przy Chrystusie,...

Niedawno biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering zakończył wizytację kanoniczną dekanatu szpetalskiego. W sześciu parafiach, które go stanowią, mieszka około 19 tys. osób. Wizytacja służy nie tylko sprawdzaniu stanu spraw parafialnych. Przeznaczona jest również, a może przede wszystkim, na spotkania biskupa z poszczególnymi wspólnotami i umacnianie ich w trwaniu przy Chrystusie, Ewangelii i Kościele.

Wizytacja rozpoczęła się 14 maja w par. św. Józefa w Szpetalu Górnym. Przed proboszczem ks. Dariuszem Fabisiakiem i wspólnotą wiernych stoi nowe wyzwanie: rozbudowa kościoła parafialnego. Owocem pracy duszpasterzy pod przewodnictwem proboszcza jest m.in. utworzenie w dawnej, wyremontowanej plebanii Oratorium im. Jana Pawła II, które służy dzieciom i młodzieży (we wrześniu poświęcił je ks. bp Mering).

18 czerwca pasterz diecezji wizytował par. św. Jakuba Apostoła w Chełmicy Dużej. Licznie zgromadzona na Mszach św. społeczność parafialna wsłuchiwała się w jego nauczanie o potrzebie stałego praktykowania życia sakramentalnego, konieczności uczestnictwa w niedzielnej Mszy św., o wartości Eucharystii i jej umiłowaniu. Wizytacja zbiegła się z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa miejscowego proboszcza i dziekana szpetalskiego ks. Henryka Wysockiego.

W uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego, 14 września, ks. bp Mering przebywał w par. Grochowalsk, której proboszczem jest ks. Stanisław Jankowski. Tu pasterz diecezji przewodniczył uroczystej Sumie odpustowej, udzielił sakramentu bierzmowania grupie młodzieży i spotkał się z radą parafialną. Zachęcał też wspólnotę wiernych do stałej troski o stan zachowania zabytkowej, drewnianej świątyni, do dbałości o jej otoczenie.

W październiku biskup diecezjalny trzykrotnie odwiedził dekanat szpetalski. 8 października wizytował par. św. Wawrzyńca w Wielgiem. Spotkanie z wiernymi naznaczone było pasterską troską o kondycję rodziny katolickiej, której siłą jest wiara w Boga. Tego zagadnienia dotyczyła homilia wygłoszona przez ks. biskupa. W Wielgiem jest nowy kościół; problemem dla parafii jest dbałość o stary, drewniany, który zdaniem wojewódzkich władz konserwatorskich nie powinien być rozebrany. Jednak parafii brakuje środków na utrzymanie dawnej świątyni.

Kolejna wizytacja odbyła się 14 października w par. św. Anny w Bobrownikach. Trzy miesiące temu jej proboszczem (trzecim w ostatnich trzech latach) został ks. Zdzisław Pawłowski, wykładowca WSD we Włocławku i na UMK w Toruniu. Ksiądz proboszcz wraz z wikariuszem, ks. Sławomirem Grzegórskim, przygotowali młodzież do sakramentu bierzmowania, którego podczas wizytacji parafii udzielił pasterz diecezji. Trwa gruntowny remont plebanii; ksiądz biskup z uznaniem mówił o zaangażowaniu duszpasterzy i parafian w przeprowadzenie koniecznej modernizacji tego budynku.

29 października ks. bp. Meringa witano w par. Nawiedzenia NMP w Zadusznikach. W programie wizytacji znalazło się m.in. spotkanie z przedstawicielami grup apostolskich. Ksiądz biskup nie szczędził słów zachęty do tworzenia pod przewodnictwem duszpasterzy kolejnych zespołów parafialnych, w których ludzie mogliby realizować swoje powołanie. Liczna grupa młodzieży przygotowanej przez proboszcza, ks. Ryszarda Szajerskiego, przyjęła z rąk ks. bp. Meringa sakrament bierzmowania.

Uwieńczeniem czasu wizytacji była wspólna liturgia godzin pasterza diecezji i kapłanów dekanatu szpetalskiego, z biblijną refleksją ks. Zdzisława Pawłowskiego. Później ks. Henryk Wysocki złożył ks. bp. Meringowi wyrazy podziękowania za troskliwą obecność w parafiach, za posługę pasterską i umocnienie Słowem Bożym, po czym ksiądz biskup dokonał wstępnego omówienia wyników wizytacji i udzielił obecnym wskazań do dalszej pracy duszpasterskiej.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki