Logo Przewdonik Katolicki

Postawa serca

Małgorzata Seklecka
Fot.

Hospicjum Stacjonarne im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym opiekuje się nieodpłatnie pacjentami w terminalnym stadium choroby, zapewniając im godne warunki u kresu życia ziemskiego. Działa od stycznia 2009 r. Rocznie przyjmowanych jest ponad stu chorych

.

Przez miłosierną, samarytańską służbę bliźnim księża marianie, wraz z personelem hospicjum, czynnie wypełniają nauczanie Ojca Świętego bł. Jana Pawła II. Wolontariusze służą ludziom na wzór Chrystusa, który „nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu” (Mk 10, 45).
Nie trzeba chyba tłumaczyć, że udzielanie chorym nieodpłatnej opieki związane jest z niemałymi nakładami finansowymi. Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia umożliwia pokrycie ok. 50 proc. kosztów utrzymania. Poszukując środków finansowych potrzebnych dla bieżącego funkcjonowania, Hospicjum Stacjonarne im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu – jako organizacja pożytku publicznego – zwraca się z prośbą do wszystkich ludzi dobrej woli o przekazywanie 1% podatku na jego rzecz. Prosi o to wsparcie również i w tym roku.
Wpływy z 1% podatku na rzecz hospicjum wyniosły w ubiegłym roku ponad 81 tys. zł. Kwotę przeznaczono głównie na zakup leków uśmierzających ból oraz specjalistycznego sprzętu umożliwiającego na przykład profilaktykę przeciwodleżynową. Wszystko po to, by poprzez profesjonalną opiekę przynieść ulgę pacjentom. „Wierzymy, że i w tym roku będą Państwo z nami, wspierając nasze działanie. Bardzo dziękujemy za zaufanie, za ofiarność, za 1% podatku” – powiedziała Katarzyna Mazurkiewicz, dyrektorka  administracyjna hospicjum. Wyjaśniła, że pozyskane w ten sposób kwoty będą wykorzystane tak jak w latach ubiegłych: uczciwie, odpowiedzialnie i pożytecznie. „Nie zmieniają się potrzeby, zmianie ulegają tylko koszty, rosnące z roku na rok” – dodała.
Hospicjum Stacjonarne im. bł. Stanisława Papczyńskiego jest jednym z dzieł miłosierdzia, które w sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu prowadzą księża marianie. Dodajmy, że w ramach Fundacji „Spem Donare”, jako jednostki nadrzędnej, owocnie pełnią misję: Licheńskie Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym oraz Naprotechnologia – Poradnia Wsparcia Płodności.
Nazwa „Spem Donare” (łac. dawać nadzieję)  określa cel fundacji, którym jest udzielanie pomocy ludziom oczekującym miłosiernej miłości bliźniego. Pomoc ta wyrażana jest na wiele sposobów: od pomocy duchowej i psychologicznej osobom uzależnionym, samotnym i pokrzywdzonym przez los, po stworzenie terminalnie chorym godnych warunków w ostatnim okresie ich życia. Wsparciem duszpasterskim i duchowym są otoczeni również ich bliscy. To również pomoc małżeństwom, których dramatem jest brak potomstwa, wynikający z problemami związanymi z poczęciem dziecka.
Jak przekazać 1%? To naprawdę bardzo proste!
1.      Należy obliczyć swój podatek dochodowy, uwzględniając ulgi i odliczenia. Następnie wyliczyć 1% od tej kwoty, zaokrąglając do pełnych dziesiątek groszy w dół.
2.      Teraz, czytelnie i bezbłędnie, wypełniamy odpowiednią rubrykę w rozliczeniu rocznym. Chcąc wspomóc  Hospicjum Stacjonarne im. bł. Stanisława Papczyńskiego w Licheniu Starym, wpisujemy nazwę: FUNDACJA SPEM DONARE oraz numer KRS 0000300810, a także wcześniej wyliczoną kwotę 1% podatku.
3.       Rozliczenie wysyłamy, bądź składamy osobiście w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2013 r.
4.      Jeśli rozliczenie wykazało niedopłatę, wpłaćmy podatek dochodowy najpóźniej do 30 kwietnia! Wpłat dokonanych po tym terminie urzędy skarbowe nie będą brały pod uwagę przy przekazywaniu 1% podatku organizacjom pożytku publicznego.
 
 

 
Ważny jest rodzaj pomocy, jaką się oferuje, ale jeszcze większe znaczenie ma postawa serca, z jaką się ją świadczy.
Jan Paweł II, przesłanie na zakończenie Międzynarodowego Roku Wolontariatu, 5 grudnia 2001 r.
 
 
 
 
 
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki