Logo Przewdonik Katolicki

Duch i przygoda

Paweł Piwowarczyk
Fot.

Nie lubimy siedzieć z założonymi rękami. Jesteśmy po to, by być apostołami na co dzień. I to nie tylko przez robienie akcji. Uczymy młodych koherentnie żyć wartościami i przekazywać je dalej mówią Paulina Herchel i Aneta Sułek.

 

– Nie lubimy siedzieć z założonymi rękami. Jesteśmy po to, by być apostołami na co dzień. I to nie tylko przez „robienie akcji”. Uczymy młodych koherentnie żyć wartościami i przekazywać je dalej – mówią Paulina Herchel i Aneta Sułek.

 

Wchodzę do siedziby klubów Everest i Horyzont przy ul. Syrokomli. To miejsce w czasie roku szkolnego tętni życiem. Na ścianach zdjęcia dzieci, młodzieży i całych rodzin. Na stoliku ulotki ciekawych inicjatyw i wreszcie kampania w postaci tablicy z przyklejanymi „talentami” przy nazwiskach dzieci. Regnum Christi (RC) to katolicki ruch apostolski zrzeszający młodych ludzi i całe rodziny oraz świeckie osoby konsekrowane. Stwierdzenie to staje się jeszcze bardziej rzeczywiste aniżeli encyklopedyczne, gdy dowiaduję się o ciekawej działalności, którą prowadzi ruch w Krakowie. Regnum Christi przygotowuje do tego, aby być autentycznymi chrześcijanami w każdym momencie życia. To apostolat.

 

Szczyty życia

W ramach ruchu, który rozpoczął swoją działalność i rozwinął się w Krakowie w 1996 r. po zaproszeniu przez kard. Franciszka Macharskiego w 1996 r., prowadzone są apostolaty, które skupiają się przede wszystkim wokół dwóch klubów: Everest (dla dziewcząt w wieku 10–16 lat) prowadzony przez świeckie osoby konsekrowane z RC oraz Horyzont (dla chłopców) prowadzony przez zgromadzenie księży Legionistów Chrystusa (LC). Działalność RC rozwinęła się również dzięki polskim powołaniom do Zgromadzenia Legionistów Chrystusa.

Horyzont, Everest? – Lubimy motywować młodzież do stawiania sobie ambitnych celów i osiągania wysokich szczytów w ich życiu i dlatego takie właśnie nazwy przybrały – mówi Paulina Herchel.

 

Rozdają uśmiech, a drobnych nie trzeba

Zasady, które przekazywane są młodzieży uczęszczającej do klubów, to m.in. zasada fair play, szczerości, autentyczności, pracy w drużynie. Fair play dzieci i młodzież uczą się podczas turniejów piłki nożnej o puchar kard. Dziwisza. Bierze w nich udział ok. 200 osób z Krakowa i okolic. – Uczymy też odwagi, żeby nie bać się bronić swoich własnych wartości, żeby w środowisku szkolnym być wiernym swoim przekonaniom – dodają liderzy. Akcja „Rozdaję uśmiech” polega na rozdawaniu przechodniom np. na Rynku Głównym kolorowych naklejek z uśmiechniętymi „buźkami” w zamian za uśmiech. Zdarza się, że ktoś powie, że nie ma drobnych... Dzieci i młodzież dostrzegają, że mogą wychodzić odważnie do ludzi z tymi wartościami, które mają do przekazania. A to tylko niektóre z klubowych akcji.

 

 

Formacja, rodzice, wyzwania

W klubach Everest i Horyzont zasady są podobne, zajęcia przygotowuje się osobno dla chłopców i dziewcząt. Dzieciom i młodzieży stawiane są wyzwania fizyczne, intelektualne, duchowe. A to wszystko zawsze w atmosferze przygody i przyjaźni. Na koniec roku nagradzani są najbardziej aktywni klubowicze. Spotkania odbywają się raz w tygodniu, a oprócz tego uczestnicy wyjeżdżają na kursy, obozy, weekendowe rekolekcje. – Uczymy młodych rozsądnych wyborów, odpowiedzialnego wykorzystania czasu – na rozrywkę, na rozwój intelektualny, duchowy, ale też na rozwój osobowości – opowiadają prowadzący kluby. Stawia się również na współpracę z rodzicami, dlatego indywidualnie próbuje się poznać rodziców i dzieci, organizuje się wyjazdy np. ojców z synami lub popołudnia dla mam i córek.

 

 


Regnum Christi jest ruchem apostolskim, działającym w służbie ludzi i Kościoła katolickiego. Powstał w 1941 r. w Meksyku. Zrzesza osoby świeckie i duchowne, przyczyniając się do szerzenia w świecie Dobrej Nowiny. RC, we współpracy z programami duszpasterskimi każdej z diecezji, w poszanowaniu zróżnicowania charyzmatów, promuje tak życie parafialne, jak i osobiste inicjatywy swoich członków, zachęcając ich do podejmowania nowych dzieł apostolskich odpowiadających warunkom czasu i miejsca. Obecnie RC przechodzi proces odnowy pod opieką delegata papieskiego kard. Velasio de Paolis.

 

 

 

 


Jeśli znasz i kochasz…

 

Rozmowa z Pauliną Herchelosobą konsekrowaną z Regnum Christi, koordynatorem Klubu Everest

 

Co wyróżnia Regnum Christi spośród innych wspólnot?

– Jest dla nas bardzo ważne, aby brać na poważnie nasze zobowiązanie chrztu św. do świętości i apostolatu. Bo kiedy się mówi, że jeśli nie ma się czasu, aby być apostołem, to tak jakby się powiedziało, że nie ma się czasu, aby być chrześcijaninem. Uczymy dzieci, jak być apostołami w swoim środowisku, a apostoł to ktoś, kto nie tylko angażuje się w akcje charytatywne, ale przede wszystkim jest apostołem w każdej sytuacji życiowej. Czasem łatwo jest dać odrobinę pieniędzy, spędzić weekend na jakiejś charytatywnej akcji, ale o wiele trudniej jest poświęcić siebie w zwykłe dni. Bycie apostołem rozumiemy nie jako filantropię, ale jako miłość do Boga i ludzi. Jeśli znasz i kochasz Chrystusa, to nie możesz tego doświadczenia zatrzymać dla sobie!

 

Jak tego dokonać?

– Nie chodzi o to, aby być „maszyną” nawracającą ludzi, ale o to, aby swoim świadectwem autentyczności przyciągać ludzi do Chrystusa. Czasami nie potrzeba słów. Na przykład wystarczy, gdy zobaczy się nastolatkę na imprezie lub wśród przyjaciół. Sposób, w jaki się ubiera, jak się zachowuje i jak mówi, świadczy o wyznawanych przez nią wartościach. Dlatego wszystko, co robimy, jest okazją, aby być apostołem i zmieniać nasze środowisko.

 

Jaka jest rola osób konsekrowanych w Ruchu?

– Prowadzimy formację młodych dziewcząt i kobiet w cnotach chrześcijańskich przez kierownictwo duchowe. To towarzyszenie każdej osobie w pracy nad swoimi wadami i umacnianiem zalet, aby stawać się osobami, jakimi pragnie nas mieć Bóg.

 

Z czym wiąże się powołanie do życia konsekrowanego w Waszym Ruchu?

– Jest to świeckie życie konsekrowane całkowicie poświęcone Bogu przez obietnice czystości, posłuszeństwa i ubóstwa oraz przez aktywną działalność apostolską. Najpiękniejsze w powołaniu jest to, że towarzyszy się młodej osobie na drodze poznawania Chrystusa. Bóg szanuje naszą wolność i czeka, aż otworzymy drzwi. A potem nasze życie się zmienia i poznaje się prawdziwe szczęście.

 

Co Ruch chciałby wnieść w życie młodych Polaków?

– Klub Everest i Horyzont to nie tylko miejsce, ale również program zajęć formacyjnych dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat. Cel, który sobie stawiamy, to pomoc młodym ludziom, aby stawali się liderami, którzy żyją według katolickich wartości i oddziałują pozytywnie na swoje otoczenie. Staramy się stworzyć nastolatkom zdrowe środowisko, gdzie mogą znaleźć przyjaciół i ciekawie spędzić czas – z daleka od agresji, wulgaryzmów.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że jest wiele organizacji, które mają szeroki zasięg działania, ale my chcemy, żeby nas wyróżniało zasada: „miłość do bliźniego pomimo wszystko”. Nie jesteśmy klubami sportowymi, chociaż sport jest stałą częścią programu, nie jesteśmy kółkiem wolontariatu, chociaż uczymy młodzież jak dawać siebie innym, nie jesteśmy świetlicą dla zabicia czasu, chociaż zawsze można odrobić lekcje i pograć z przyjaciółmi. Jesteśmy katolickimi klubami, które chcą kształcić przyszłych liderów polskiego społeczeństwa. Liderów, którzy będą dumni z bycia katolikami, którzy będą kochali swoje rodziny i walczyli o lepsze jutro naszej ojczyzny.

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki