Logo Przewdonik Katolicki

W trosce o rodzinę

PK
Fot.

Problemy dotykające współczesne rodziny i ich wpływ na duszpasterstwo parafialne stanowiły główne tematy ostatniego posiedzenia Archidiecezjalnej Rady Duszpasterskiej.

 

Spotkanie odbyło się pod przewodnictwem abp. Stanisława Gądeckiego, który wprowadzając w jego tematykę, zauważył, że na tle wizji rodziny chrześcijańskiej, jaką znajdujemy w dokumentach Kościoła, sytuacja współczesnej rodziny rysuje się dość dramatycznie. Nie sprzyja jej bowiem kontekst kulturowy, a i ona sama ujawnia swe niedomagania.

 

Bądźmy skuteczni!

W swoim wystąpieniu metropolita poznański zwrócił uwagę na dramatyczną sytuację rodzin, gdyż w niektórych parafiach archidiecezji aż jedna trzecia z nich to rodziny rozbite. Ta sytuacja odbije się również, jak zaznaczył, na przyszłych pokoleniach, a jej źródłem jest styl życia współczesnego człowieka, który sprowadza się często jedynie do troski o sprawy materialne. Wówczas na pierwszym miejscu nie stawia się Boga, a potem dobra ojczyzny i rodziny, ale pracę i przyjemność. W takiej rodzinie także przekaz wiary staje się niemożliwy albo bardzo utrudniony. Natomiast to przede wszystkim w rodzinie i z rodziną, jak podkreślił abp Gądecki, odnosząc się do hasła obecnego roku duszpasterskiego: „W komunii z Bogiem”, można uczyć się prawdziwej komunii z Bogiem i komunii z drugim człowiekiem.

Arcybiskup zauważył również, że to właśnie duszpasterstwa parafialne i specjalistyczne powinny pomagać w czynieniu życia małżeńskiego i rodzinnego bardziej dojrzałym oraz uświadamiać ludziom, że bez wspólnoty człowiek nie może żyć. Na tym też polu potrzeba większego zaangażowania wiernych świeckich, jako „dźwigających Kościół”, w działalność grup parafialnych i sprawę katechezy dorosłych, tak aby ocalić jak najwięcej rodzin. Tu ważne zadanie ma do spełnienia także Archidiecezjalna Rada Duszpasterska, z której muszą płynąć ożywiające impulsy do wszystkich parafii oraz Parafialne Rady Duszpasterskie. Potrzebna jest też większa skuteczność wszelkich podejmowanych działań.

 

Parafie rodzinom

Spotkanie Rady było także okazją dla duszpasterzy do podzielenia się spostrzeżeniami dotyczącymi ich pracy w parafiach, wśród rodzin. Jeden z proboszczów parafii na poznańskim osiedlu zauważył, że kiedy 20 lat temu wspólnota ta powstawała, w większości tworzyły ją młode rodziny czujące się z nią związane. Potem pojawiło się bezrobocie i bieda często zmuszające młodych do wyjazdu za granicę w poszukiwaniu pracy, zaczął się szerzyć alkoholizm. Od kilku lat wiele rodzin, często najaktywniejszych w parafii, wyprowadza się na obrzeża Poznania. Problemem jest coraz większa anonimowość mieszkańców. Osiedle staje się też w dużej mierze „sypialnią” dla studentów, którzy nie identyfikują się z parafią. Jest wiele rodzin rozbitych. Młode małżeństwa są często zadłużone, a długo pracujący rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci, na uczestnictwo w życiu parafii, a nawet w niedzielnej Mszy św.

Podano także przykłady podejmowanych w parafiach konkretnych działań duszpasterskich adresowanych do rodzin, takich jak np. zaproszenia na specjalne Msze św. dla rodziców z rocznymi dziećmi lub z okazji jubileuszy małżeńskich czy na spotkania dla osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Organizowane są również parafialne grupy wsparcia dla kobiet i mężczyzn porzuconych, dla osób uzależnionych i ich rodzin, szkoły rodzenia oraz pomoc w podjęciu adopcji dzieci.

O prowadzonej w archidiecezji posłudze duszpasterskiej wobec rodzin mówił również ks. Paweł Pacholak, przewodniczący Referatu Duszpasterstwa Małżeństw i Rodzin. Szczególnym wyzwaniem tego duszpasterstwa, jak podkreślił, jest towarzyszenie rodzinom dokonujące się na płaszczyźnie formacji duchowej w grupach i wspólnotach duszpasterskich, w ramach katechezy dorosłych, a także przez działalność diecezjalnych i parafialnych poradni specjalistycznych i wspieranie małżeństw bezdzietnych czy przeżywających kryzys oraz duszpasterstwo związków niesakramentalnych.

 

Wykorzystajmy nasz potencjał!

Podczas spotkania Rady nie zabrakło ożywionej dyskusji, w której wskazano m.in. na konieczność promowania na każdym kroku modelu rodziny katolickiej, dowartościowania ojców, umożliwienia tworzenia się grup nieformalnych dla rodzin, a wobec szerzącej się bezdzietności promowania adopcji. Parafie powinni też dzielić się swoimi doświadczeniami w tej kwestii.

Obecna sytuacja rodzin wymaga, jak zauważono, nieszablonowych metod prowadzenia duszpasterstwa rodzin, w którym istotne byłyby osobiste kontakty i rozmowy. Z kolei młodzi ludzie z rodzin dysfunkcyjnych potrzebują pomocy w uświadomieniu sobie, że oni też mogą stworzyć zdrowe rodziny. Szukać należy również sposobów przyciągnięcia dzieci i młodzieży do Kościoła i być otwartym na ludzi, którzy chcą się angażować w życie parafii, gdyż, jak podkreślono, jako Kościół mamy ogromny potencjał, który trzeba dobrze wykorzystać.

Dostrzeżono też, że ważnym źródłem problemów współczesnej rodziny jest negatywny wpływ mediów, z których zarówno dorośli, jak i dzieci nie umieją korzystać, wpadając coraz częściej w różnego rodzaju uzależnienia medialne. Jednocześnie wskazano na „Przewodnik Katolicki”, jako tygodnik promujący katolicki model rodziny i ukazujący ją we właściwym świetle.

 

Oprac. na podstawie materiałów przygotowanych przez ks. Adama Kalbarczyka

 

 


Archidiecezjalna Rada Duszpasterska jest jednym z organów doradczych biskupa wspomagającym go w jak najlepszym kierowaniu diecezją. Umożliwia mu ona również kolegialne, czyli wspólne, razem z kapłanami i wiernymi świeckimi, wypełnianie jego władzy pasterskiej. Członkowie Rady mają za zadanie analizować wszelkie kwestie związane z działalnością duszpasterską w diecezji i szukać praktycznych rozwiązań, tak by była ona prowadzona w sposób adekwatny do potrzeb wiernych, ich problemów, a także aktualnych uwarunkowań kulturowych.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki