Logo Przewdonik Katolicki

Einstein spotyka Stwórcę

PK
Fot.

Wierzyć w Boga czy w materię? Nikt nie uniknie tego pytania. Odpowiedź zaczęła mi się kształtować w okolicy matury, tym samym uzyskałem jakby busolę żywota, która gdy się w nim gubiłem pomagała odnaleźć właściwy kierunek mówi wybitny polski kardiolog prof. Leszek Ceremużyński.