Logo Przewdonik Katolicki

List Nuncjusza Apostolskiego przekazujący uwagi Stolicy Apostolskiej ws. Radia Maryja

PK
Fot.

Abp Józef Kowalczyk skierował listy do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Prowincjała Redemptorystów w Polsce. Obydwa dotyczą toruńskiej rozgłośni; wspomniane są też inne medialne środki z nim związane. Poniżej publikujemy pełny tekst korespondencji Warszawa, 3 kwietnia 2006 Jego Ekscelencja Ksiądz Arcybiskup Józef MICHALIK Przewodniczący Konferencji...

Abp Józef Kowalczyk skierował listy do Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski oraz Prowincjała Redemptorystów w Polsce. Obydwa dotyczą toruńskiej rozgłośni; wspomniane są też „inne medialne środki z nim związane”. Poniżej publikujemy pełny tekst korespondencji

Warszawa, 3 kwietnia 2006
Jego Ekscelencja
Ksiądz Arcybiskup Józef MICHALIK
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

Ekscelencjo,

Stolica Apostolska od dłuższego czasu z uwagą i cierpliwie śledzi działalność rozgłośni Radia Maryja w Polsce. Dała temu urzędowy wyraz także podczas wizyty „ad limina” biskupów polskich pod koniec 2005 r.

Nie uszło uwagi Stolicy Apostolskiej zaangażowanie się Radia Maryja i tym razem (w kontekście niedawnych kampanii wyborczych i bieżących wydarzeń dotyczących władzy ustawodawczej i wykonawczej) w sprawy polityczne przez transmisje i zajmowanie określonego stanowiska; zauważyła również związaną z tym interwencję Konferencji Episkopatu Polski, która – zgodnie ze swoją kompetencją – listem Prezydium, skierowanym do o. Zdzisława Klafki, Przełożonego Polskiej Prowincji Ojców Redemptorystów, krytycznie odniosła się do takich poczynań rozgłośni i przypomniała wskazania Kościoła w tej materii.

W związku z tym Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, pismem N. 1979/06/RS z dnia 21 marca 2006 r., skierowanym do Nuncjatury Apostolskiej w Polsce, zauważa, że „uciążliwą sprawą Radia Maryja z pełną uwagą i stanowczością powinni się zająć: biskup toruński (gdzie radio ma siedzibę), władze zakonne Zgromadzenia Ojców Redemptorystów oraz Konferencja Episkopatu Polski”.

Sekretariat Stanu przypomina Konferencji Episkopatu Polski szczególny jej obowiązek w tym zakresie. Radio Maryja bowiem, niezależnie od tego, że przynależy do wspólnoty zakonnej, jest podporządkowane pasterskiej odpowiedzialności biskupów, którzy mają czuwać nad duszpasterskimi przedsięwzięciami tej rozgłośni („conviene loro [ai Vescovi] ribadire quanto detto dall’Ecc.mo Segretario per i Rapporti con gli Stati, durante la recente Visita Ad Limina apostolorum, e cioč, che pur appartenendo Radio Maryja ad una Congregazione religiosa, essa ricade, come radio cattolica, sotto la responsabilitŕ pastorale dei Vescovi, ai quali spetta di vigilare sull’impatto pastorale dei programmi dell’emittente”).

Stolica Apostolska prosi więc usilnie biskupów polskich, aby zgodnym działaniem przezwyciężali aktualne trudności spowodowane przez niektóre transmisje i stanowiska zajmowane przez Radio Maryja, które nie uwzględniają w wystarczającym stopniu słusznej autonomii sfery politycznej („seguire una linea comune per superare le attuali difficoltŕ causate da alcune trasmissioni e prese di posizione di Radio Maryja, che non tengono sufficientemente conto della giusta autonomia della sfera politica”). Zob. również Przemówienie Ojca Świętego Benedykta XVI do I grupy biskupów polskich z 26 listopada 2005 r., n. 5 („L’Osservatore Romano”, wyd. pol., 27, 2006, n. 2, s. 30).

Przekazując te wskazania, uprzejmie proszę i nalegam, aby Konferencja Episkopatu Polski zespoliła wysiłki i konsekwentnie wypełniła swoje pasterskie obowiązki w duchu powyższych uwag, skutecznie nadzorując duszpasterski wymiar działalności tego radia i innych medialnych środków z nim związanych.

Pragnę też poinformować, że kopię niniejszego pisma przekazuję wszystkim biskupom diecezjalnym oraz o. Prowincjałowi Z. Klafce.

Dziękując za życzliwą współpracę, łączę wyrazy szacunku i ponawiam najlepsze życzenia dla całej Konferencji Episkopatu Polski
+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz ApostolskiWarszawa, 3 kwietnia 2006

Czcigodny
Ks. Zdzisław KLAFKA CSSR
Przełożony Polskiej Prowincji
Ojców Redemptorystów

Czcigodny Księże Prowincjale,

przekazuję w załączeniu kopię listu, jaki w dniu dzisiejszym skierowałem do przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Zawiera on przypomnienie – ze strony Stolicy Apostolskiej – podstawowej zasady odpowiedzialności Konferencji Episkopatu za działalność duszpasterską katolickich środków społecznego przekazu o zasięgu krajowym, nawet jeśli są one własnością zgromadzenia zakonnego.

Poza tym Stolica Apostolska wyraża swoje poważne zastrzeżenia w odniesieniu do zaangażowania się, zwłaszcza w ostatnim czasie, Radia Maryja i związanych z nim innych środków społecznego przekazu, w sferę ściśle polityczną.

Proszę potraktować treść całej tej korespondencji również jako poważne ostrzeżenie i zaproszenie Księdza Prowincjała do podjęcia zdecydowanych i skutecznych działań w zakresie swojego urzędu.

Informuję także, że kopię tego listu przekazuję przewodniczącemu KEP i poszczególnym biskupom diecezjalnym.

Łączę wyrazy szacunku
+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki