Logo Przewdonik Katolicki

Europa dialogu

Bernadeta Kruszyk
Fot.

To hasło VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach od 16 do 18 września. Jak mówią organizatorzy, będzie on wielkim zgromadzeniem chrześcijan, którzy czują się odpowiedzialni za duchowe oblicze dzisiejszej i przyszłej Europy. Kongres nazywany jest swoistą szkołą dialogu między wyznaniami, kulturami i narodami ze wschodu i zachodu Starego Kontynentu. Mówi...

To hasło VI Zjazdu Gnieźnieńskiego, który odbędzie się w Gnieźnie w dniach od 16 do 18 września. Jak mówią organizatorzy, będzie on wielkim zgromadzeniem chrześcijan, którzy czują się odpowiedzialni za duchowe oblicze dzisiejszej i przyszłej Europy.Kongres nazywany jest swoistą szkołą dialogu między wyznaniami, kulturami i narodami ze wschodu i zachodu Starego Kontynentu. Mówi się o nim także jako o "międzyreligijnym", gdyż prócz chrześcijan różnych wyznań wezmą w nim także udział wyznawcy judaizmu i islamu. Z całą pewnością będzie jednym z największych i najważniejszych wydarzeń ekumenicznych w naszym kraju.

Wokół debat


Na kongres przyjadą liderzy blisko 200 ruchów i organizacji religijnych z całej Europy, a także przedstawiciele Stolicy Apostolskiej, przywódcy państw, członkowie Komisji Europejskiej, politycy oraz ludzie świata kultury, nauki i mediów. Kongresowe debaty poprowadzą znani polscy dziennikarze i prezenterzy, a głównymi prelegentami będą takie osobistości, jak: o. Daniel Ange - twórca międzynarodowej katolickiej szkoły modlitwy i ewangelizacji ,,Jeunesse Lumiére", Mustafa Cerič - wielki mufti Bośni i Hercegowiny, kard. Walter Kasper - przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, bp Wolfgang Huber - przewodniczący Rady Kościoła Ewangelickiego Niemiec, abp Ioannis Zizoulas - prawosławny metropolita Pergamonu, ks. Noël Treanor - sekretarz Komisji Episkopatów Wspólnoty
Europejskiej oraz abp Stanisław Ryłko - przewodniczący Papieskiej Rady Świeckich. Nie zabraknie także polityków: Rocco Buttiglione - ministra ds. europejskich Włoch, Danuty Hübner - komisarza ds. polityki regionalnej UE oraz byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Zjazd nie będzie miał jednak charakteru politycznego czy ekonomicznego. Będzie to przede wszystkim spotkanie ludzi, którzy rozumieją, iż wspólna Europa to coś więcej niż integracja polityczna i gospodarcza.

Szkoła dialogu


Hasło Zjazdu mówi samo za siebie. Europa dialogu, czyli Europa potrafiąca się porozumieć. Bez tego dialogu nie da się osiągnąć jedności. I temu zagadnieniu poświęconych będzie większość kongresowych debat. Ich uczestnicy spróbują odpowiedzieć na pytania: Jak ten dialog prowadzić? Jak szanować innych, będąc wiernym własnej tradycji? Chodzi tutaj o wypracowanie optymalnego modelu porozumienia, który nie opierałby się na utracie własnej tożsamości i odrębności, ale na wzajemnym spotkaniu w prawdzie na różnorakich płaszczyznach. A płaszczyzn tych jest wiele. Uczestnicy Zjazdu dyskutować będą m.in. o dialogu Kościoła z instytucjami Unii Europejskiej, dialogu między wyznaniami i religiami, a także o trudnych dialogach codzienności: w małżeństwie, rodzinie, szkole, miejscu pracy, wreszcie we własnej parafii... Tym ostatnim poświęcone będą specjalne panele, podczas których reprezentanci różnych środowisk i profesji podzielą się z zebranymi swoimi refleksjami nt. kondycji współczesnej rodziny, relacji świeccy-duchowni, relacji wierzący-niewierzący, a także szeroko pojętej tolerancji. Wykłady i prelekcje uzupełnione zostaną o świadectwa tzw. mistrzów dialogu: wspomnianego już o. Daniela Ange oraz Anne Cathy Graber - pastora Kościoła mennonickiego i członkini wspólnoty ,,Chemin Neuf", ks. Nicolae Tanase - założyciela Stowarzyszenia PRO VITA i bp. Vincenzo Paglia - specjalnego wysłannika Stolicy Apostolskiej podczas wojny w Kosowie.

Wzajemna modlitwa


VI Zjazd Gnieźnieński będzie także wielkim przeżyciem duchowym, społecznym i artystycznym. W sobotni wieczór (17 września) na gnieźnieńskim rynku odbędzie się wzajemna modlitwa żydów, muzułmanów i chrześcijan w intencji jednoczącej się Europy. Ekumeniczny charakter będą także miały nabożeństwa biblijne odprawiane dzień wcześniej (16 września) w gnieźnieńskich kościołach, podczas których homilię wygłoszą duchowni różnych wyznań chrześcijańskich. W dzień rozpoczynający kongres odbędzie się także koncert ,,Muzyka chrześcijan - muzyka jedności", w którym m.in. wystąpi chór prawosławny oraz zespół baptystów. Kongres zakończy niedzielna debata polityków o przyszłości Europy, po której odczytane zostanie przesłanie jego uczestników do Europejczyków oraz rozpocznie się modlitwa ekumeniczna kończąca VI Zjazd Gnieźnieński. Kongresowi towarzyszyć będzie międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona problematyce szeroko pojętego dialogu w Europie (Kolegium Europejskie 12-13 września) oraz I Akademickie Forum Młodzieży - Gniezno 2005 dotyczące pojednania Polaków, Niemców i Ukraińców w duchu chrześcijańskiego uniwersalizmu (Kolegium Europejskie 14-16 września). Więcej informacji na stronie: www.euroforum.pl

Krótka historia zjazdów gnieźnieńskich

I Zjazd Gnieźnieński odbył się w marcu roku 1000, kiedy to do grobu św. Wojciecha przybył z pielgrzymką cesarz niemiecki Otton III. To wówczas nałożył na głowę Bolesława Chrobrego cesarski diadem i wręczył mu włócznię św. Maurycego, co interpretowane jest jako początek suwerenności państwa polskiego. Wtedy również odbył się synod kościelny, podczas którego ogłoszono powstanie pierwszej na ziemiach polskich metropolii ze stolicą w Gnieźnie oraz trzech podlegających jej biskupstw: w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu. Wydarzenie to oznaczało utworzenie w państwie Bolesława Chrobrego samodzielnej, zależnej tylko od Rzymu, administracji kościelnej.

II Zjazd Gnieźnieński miał miejsce 3 czerwca 1997 roku i zorganizowany został z inicjatywy abp. Henryka Muszyńskiego w tysięczną rocznicę śmierci św. Wojciecha. Zjazd ten towarzyszył drugiej pielgrzymce sługi Bożego Jana Pawła II do grobu męczennika. To wówczas Ojciec Święty powiedział, iż: ,,Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona wspólnotą ducha!" W wydarzeniu uczestniczyło blisko 300 tysięcy wiernych oraz prezydenci siedmiu państw europejskich: Polski, Czech, Niemiec, Węgier, Słowacji, Litwy i Ukrainy.

III Zjazd Gnieźnieński odbył się 12 marca 2000 roku, kiedy to w gnieźnieńskiej katedrze miało miejsce ekumeniczne nabożeństwo połączone ze wzajemnym wyznaniem win trzech tradycji chrześcijańskich. Odbyło się spotkanie prezydentów pięciu państw europejskich: Polski, Litwy, Niemiec, Słowacji oraz Węgier. Do Gniezna przybyła również młodzież z całej Europy, która w wypracowanej przez siebie rezolucji apelowała o podjęcie starań na rzecz zjednoczenia narodów Starego Kontynentu.

IV Zjazd Gnieźnieński zorganizowany został przez Forum Świętego Wojciecha w dniach 15-16 marca 2003 roku pod hasłem ,,Qvo vadis Europo?" Wzięło w nim udział ponad 600 przedstawicieli ruchów i organizacji katolickich, którzy wspólnie starali się odpowiedzieć na pytanie, czy integracja Polski z UE jest dla Polaków zagrożeniem, czy szansą. To wówczas w przyjętym przez aklamację przesłaniu podkreślono, iż: ,,U progu nowej Europy nie może zabraknąć wartości i świadectwa życia chrześcijańskiego". Zaapelowano także o umieszczenie w preambule przyszłej Konstytucji Europejskiej zapisu o duchowym dziedzictwie Europy, a w aktach prawnych UE gwarancji poszanowania życia od narodzin do naturalnej śmierci.

V Zjazd Gnieźnieński był kontynuacją formuły poprzedniego i odbył się w dniach 12-14 marca 2004 roku pod hasłem ,,Europa Ducha". Miał charakter międzynarodowy, wielokulturowy oraz ekumeniczny i zgromadził blisko 700 liderów laikatu ze wschodniej i zachodniej Europy. Jego głównym celem było pokazanie, iż Stary Kontynent nie jest ,,zlaicyzowaną pustynią", ale miejscem wciąż żywej inspiracji duchowej. Zorganizowany w przeddzień akcesji Polski do UE, stał się miejscem refleksji o przyszłości Europy oraz platformą wymiany darów między jej oba płucami, o których jedność tylekroć apelował Ojciec Święty Jan Paweł II.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki