Logo Przewdonik Katolicki

Ochrona danych osobowych

Justyna Koper
Fot.

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła szereg ograniczeń dotyczących rozpowszechniania i wykorzystywania danych obywateli. Warto przypomnieć przepisy obowiązujące w tym zakresie, aby świadomie chronić swoje dane. Przede wszystkim, każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby. Według ustawy, dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające określić...

Ustawa o ochronie danych osobowych wprowadziła szereg ograniczeń dotyczących rozpowszechniania i wykorzystywania danych obywateli. Warto przypomnieć przepisy obowiązujące w tym zakresie, aby świadomie chronić swoje dane.Przede wszystkim, każdy ma prawo do ochrony danych dotyczących jego osoby. Według ustawy, dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej, pozwalające określić jej tożsamość.
Przetwarzanie danych osobowych, czyli zbieranie ich, przechowywanie, udostępnianie, opracowywanie dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę.
Chodzi tu przede wszystkim o takie sytuacje, gdy jesteśmy zmuszeni ujawnić nasze dane (nazwisko, adres, wiek), na przykład przy badaniach ankietowych, sondażach, zapisach do klubów lub organizacji, badaniach lekarskich.
Przepisy przewidują także sytuacje, gdy zbieranie danych osobowych jest niezbędne i konieczne. Dotyczy to na przykład czynności meldunkowych, czynności stanu cywilnego albo czynności związanych z realizowaniem zadań podejmowanych dla dobra publicznego, na przykład do prowadzenia ksiąg wieczystych.
Ustawa o ochronie danych osobowych zabrania ujawniania tak zwanych "danych wrażliwych".
Należą do nich poglądy polityczne, przynależność wyznaniowa, partyjna lub związkowa, a także pochodzenie rasowe lub etniczne, stan zdrowia, nałogi, kod genetyczny.
Zakaz ten nie obowiązuje tylko wówczas, gdy osoba, której dane dotyczą, wyrazi pisemną zgodę na ujawnienie powyższych danych albo przepisy szczególne, które przewidują możliwość ujawnienia danych bez zgody osoby, której dotyczą.
Ujawnienie tych szczególnych danych jest także możliwe wówczas, gdy jest to niezbędne dla ochrony żywotnych interesów osoby, której dotyczą, na przykład ze względu na ubezwłasnowolnienie oraz wówczas, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do dochodzenia praw przed sądem.
Ustawa obejmuje swoim zasięgiem wszystkie osoby fizyczne i prawne, które przetwarzają dane osobowe w związku ze swoją działalnością i nazywa ich administratorami danych.
Nie dotyczy to jedynie osób fizycznych, które przetwarzają dane wyłącznie w celach osobistych lub domowych.
Organem do spraw ochrony danych osobowych jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, powoływany przez Sejm.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki