Logo Przewdonik Katolicki

Wspólna odpowiedzialność

PK
Fot.

"Powołanie kapłańskie jest darem Bożym udzielonym całemu Kościołowi, a nie tylko powołanej osobie. Na wszystkich wiernych Kościoła spoczywa odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich" (ze Statutu Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego) W dniu 8 grudnia 2003 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Metropolita...

"Powołanie kapłańskie jest darem Bożym udzielonym całemu Kościołowi, a nie tylko powołanej osobie. Na wszystkich wiernych Kościoła spoczywa odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich" (ze Statutu Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego)
W dniu 8 grudnia 2003 r., w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny Metropolita Poznański, ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki powołał do istnienia Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Jego moderatorem został mianowany ks. kanonik Edward Majka. Zainicjowane dzieło jest wyrazem troski Metropolity Poznańskiego, a wraz z nim i całego Kościoła lokalnego o wszystkich, którzy odkryli w sobie dar powołania do kapłaństwa. Dar ten, noszony w glinianych naczyniach, aby rozwijał się prawidłowo, wymaga ogromnie wiele wytrwałej i rzetelnej pracy, duchowej i intelektualnej. Kościołowi i światu potrzeba kapłanów świętych, wypełnionych duchem Ewangelii, gotowych całe swoje życie poświęcić służbie Panu Bogu, nie szukających swego dobra, ale dobra wiernych. Formacja seminaryjna jest czasem kształtowania takich postaw. Jest to proces wymagający ofiar, zaparcia się siebie, powierzenia całego swego życia Jezusowi Chrystusowi. Jednocześnie okres pobytu kleryków w seminarium jest również czasem, w którym wspólnota Kościoła, poprzez prawnie ustanowionych przełożonych, przypatruje się dążącym do kapłaństwa klerykom i określa prawdziwość ich powołania. Wszystko to wymaga dojrzałości ze strony powołanych i ogromnej odpowiedzialności za Kościół i los każdego człowieka ze strony przełożonych seminarium duchownego. W tym tak ważnym czasie, stanowiącym o przyszłych losach Kościoła, a więc każdego z wierzących, warto sobie uświadomić, że odpowiedzialność za budzenie i dojrzewanie powołań kapłańskich spoczywa na wszystkich wiernych. Jak czytamy we wprowadzeniu to Statutów Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu, Kościół usilnie zachęca wiernych do wielkodusznego zaangażowania się w dzieło modlitewnego i materialnego wspierania wszystkich przygotowujących się do kapłaństwa. Cała wspólnota Kościoła jest zobowiązana ochraniać ten dar, pielęgnować, cenić go i miłować. W Arcybiskupim Seminarium Duchownym klerycy świadomi i wdzięczni wielu diecezjanom, a przede wszystkim coraz większej rzeszy członków Towarzystwa Przyjaciół naszego seminarium, za modlitewne wspieranie drogi do kapłaństwa, odwzajemniają się im codzienną modlitwą oraz Mszą św. ofiarowaną za nich w każdy pierwszy czwartek miesiąca. W Statutach Towarzystwa wspólnota seminaryjna zobowiązuje się nie tylko do modlitwy w intencji członków Towarzystwa, ale i do informowania o życiu seminaryjnym, o potrzebach naszej wspólnoty, o wskazywaniu intencji modlitwy. Zgodnie z tym zapisem klerycy przygotowali pierwszy numer Biuletynu Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego. Intencje modlitw dla członków Towarzystwa MAJ Za przyjmujących święcenia diakonatu i prezbiteratu. CZERWIEC Za tych, którzy w tym roku wstąpią do naszego Seminarium. LIPIEC Za wszystkich kleryków, o dobre i owocne przeżycie wakacji.
Rozmowa z Księdzem Kanonikiem Edwardem Majką, moderatorem Towarzystwa Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego.
Czego Ksiądz Moderator oczekuje od członków Towarzystwa Przyjaciół Seminarium? - Spodziewam się modlitwy, życzliwego słowa, którym będą wspierać zarówno kleryków, jak i seminarium. Mam również nadzieję, że w ich rodzinach, miastach, wioskach czy parafiach będzie panowała sprzyjająca naszemu seminarium atmosfera. Seminarium, jak i Towarzystwo z kolei zobowiązuje się odwdzięczyć regularną modlitwą w formie Mszy św., która odprawiana będzie w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Zwracam się także tutaj specjalnie do nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, aby stanowili poważny człon składu tegoż towarzystwa. Mam nadzieję, że obok rodzin seminarzystów kolejną grupą wspierającą szeregi Towarzystwa staną się członkowie Żywego Różańca. Zwracam się tutaj także do kapłanów, aby czuli się szczególnie związani z tym Towarzystwem, gdyż ich kapłańskie życie wyszło z seminarium, które ich uformowało, dlatego uważam, że mają moralny, a także prawie fizyczny obowiązek współtworzenia tego Towarzystwa. Jakie cele wytycza sobie Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego? - Towarzystwo ma na celu niesienie pomocy tym wszystkim, którzy dojrzewają do sakramentu kapłaństwa, czyli od momentu ich powołania do seminarium przez cały okres ich nauki i dojrzewania do sakramentu kapłaństwa. Poza pomocą duchową Towarzystwo powinno również nieść pomoc materialną, szczególnie w tych przypadkach, gdzie rodzina seminarzysty nie może go wesprzeć żadną pomocą materialną. Tych rodzin jest coraz więcej. Chciałbym podkreślić również, że po poważnych kryzysach, jakie nasze seminarium przeżywało, o czym prasa szczególnie szeroko się rozpisywała, jest bardzo potrzebna gorliwa modlitwa właśnie za tych, którzy w tym gmachu przygotowują się do kapłaństwa. Towarzystwo Przyjaciół Arcybiskupiego Seminarium Duchownego ma dopomóc, by troska o seminarium była powszechna, pełna miłości i skuteczna.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki