Logo Przewdonik Katolicki

Odwodnienia dachów

inż. Wojciech Ratajczak
Fot.

Aby uchronić konstrukcję dachu przed nadmiernym obciążeniem, zapobiec podnoszeniu się wód gruntowych, zalewaniu piwnic oraz zawilgacaniu ścian zewnętrznych, należy wody deszczowe oraz topniejący śnieg sprawnie odprowadzić. Opady powstają w wyniku kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze i jej opadaniu na poziom terenu. Ze względu na stan skupienia można wydzielić opady ciekłe...

Aby uchronić konstrukcję dachu przed nadmiernym obciążeniem, zapobiec podnoszeniu się wód gruntowych, zalewaniu piwnic oraz zawilgacaniu ścian zewnętrznych, należy wody deszczowe oraz topniejący śnieg sprawnie odprowadzić.


Opady powstają w wyniku kondensacji pary wodnej zawartej w atmosferze i jej opadaniu na poziom terenu. Ze względu na stan skupienia można wydzielić opady ciekłe (deszcz i mżawka) oraz stałe (śnieg, grad). Ilość oraz intensywność opadów zależy od klimatu wynikającego z położenia geograficznego, wzniesienia nad poziom morza, a także od zmian temperatury, ciśnienia, wilgotności powietrza, zachmurzenia itd. Opady mogą być ciągłe - trwające od kilku do nawet kilkudziesięciu godzin - i przelotne.

Odwadnianie dachów


Deszcz i śnieg szkodzą obiektom budowlanym oraz terenom przylegającym do nich, dlatego należy je starannie odprowadzić do kanalizacji lub na teren działki.
Odwodnienia dachów można podzielić na dwa zasadnicze rodzaje:
1. System otwarty,
2. System zamknięty, który z kolei dzieli się na bezciśnieniowy i podciśnieniowy.
Zasadniczymi elementami są: rynny, wpusty dachowe, rury spustowe, kształtki, rewizje do czyszczenia, elementy łączące i mocujące. Instalacje wykonuje się z różnych materiałów: stal (nierdzewna, blacha ocynkowana), żeliwo, miedź, aluminium, tworzywa sztuczne. Wybór systemu oraz rodzaj zastosowanego materiału zależy od rodzaju dachu, architektury i wielkości obiektu budowlanego, lokalnego klimatu (możliwy korozyjny skład powietrza, wahania temperatur, obciążenia od wiatru, śniegu, mrozu, promieniowania słonecznego), itd.

System otwarty


Najbardziej znany sposób odwodnienia, składa się z rynien zawieszonych pod okapem dachów oraz z rur spustowych (pionów). Rynny zbierają wodę z połaci dachowych. Rury spustowe, prowadzone pionowo wzdłuż ścian, zbierają z kolei wodę z rynien i odprowadzają do kanalizacji lub na teren działek. Rynny mogą mieć różne kształty (półokrągły, prostokątny, trapezowy, imitujący gzyms), mogą być wiszące, leżące lub stojące.
Podstawą zwymiarowania instalacji jest powierzchnia dachu (rozumiana jako rzut na płaszczyznę poziomą), natężenie opadów (w Polsce przyjmuje się wartość q = 300 dm3s ha), jakość dachu (rodzaj, kąt nachylenia).

Systemy zamknięte


Budynki o dużej ilości kondygnacji nie posiadają widocznych odwodnień dachów. Instalacje bowiem ukryte są wewnątrz budynków (stąd nazwa "zamknięte"). Połacie dachowe tychże budynków mają spadki skierowane do środka, a więc wpusty deszczowe, osadzone w najniższych miejscach konstrukcji dachu, odprowadzają wodę do pionów prowadzonych wewnątrz. Piony odprowadzają wodę do kanalizacji. Ze względu na prowadzenie przewodów spustowych wewnątrz budynków izoluje się je akustycznie. W wysokich budynkach wykonuje się również odsadzki w celu zmniejszenia energii spływającego strumienia wody.
W ramach systemu zamkniętego wydziela się: - system bezciśnieniowy (tradycyjny), w którym woda prowadzona jest częściowo wypełnionymi przewodami. Stosunek wysokości słupa wody w rurze do jej średnicy (h/d) może wynosić maksymalnie 0,7. Przy takim wypełnieniu możliwe jest napowietrzanie i odpowietrzanie przewodów rurowych. - system podciśnieniowy, w którym woda całkowicie wypełnia przewody i następuje samo zasysanie (tworzy się podciśnienie). Efekt ten uzyskuje się poprzez zastosowanie specjalnego wpustu dachowego oraz wyrównaniu hydraulicznemu instalacji. Zaletą tego systemu w porównaniu z systemem bezciśnieniowym jest mniejsza ilość wpustów dachowych i pionów, mniejsze średnice przewodów, brak konieczności wykonania spadków, samooczyszczanie rur ze względu na dużą prędkość przepływu wody. Warunkiem poprawnego działania systemu jest prawidłowe obliczenie instalacji oraz wysoka jakość wykonania.

Element konstrukcji


Dobrze funkcjonujące, o odpowiedniej przepustowości odwodnienie dachu naszego domu jest ważnym elementem jego konstrukcji, wpływa także na jego estetykę oraz bezpieczeństwo.
Podczas budowy domów warto powierzyć wykonanie odwodnień dachów solidnym i sprawdzonym wykonawcom. Natomiast już funkcjonujący system odwodnień należy poddawać okresowej konserwacji i czyszczeniu.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki