Logo Przewdonik Katolicki

Posłane, aby służyć rodzinom

Siostry Nazaretanki

Siostry nazaretanki, jak wskazuje sama nazwa zgromadzenia, żyją duchowością Rodziny Nazaretańskiej i szerzą ją, zwłaszcza wśród chrześcijańskich rodzin.

Jednak, jak stwierdził biblijny Natanael: „Czy może być co dobrego z Nazaretu?”. To pytanie wydaje się aktualne także w dzisiejszych czasach. Czy duchowość Nazaretu jest jeszcze światu potrzebna? Czy prostota, kontemplacja, miłość do drugiego człowieka są poszukiwanymi wartościami? Co dobrego mogę znaleźć w Nazarecie dla siebie, patrząc na życie Jezusa, Maryi i Józefa? Odpowiedź na nie starają się dawać współczesnemu światu właśnie siostry ze Zgromadzenia Najświętszej Rodziny z Nazaretu, nazywane siostrami nazaretankami.
 
Odczytując znaki czasu
Zgromadzenie powołała do istnienia w 1875 r. w Rzymie Franciszka Siedliska – błogosławiona Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza. Jak sama podkreślała, celem jego istnienia jest szerzenie i zaszczepianie wśród ludzi królestwa Bożej miłości, które Jezus przyniósł z nieba na ziemię, a które najpierw rozkwitło w Świętej Rodzinie z Nazaretu.
Franciszka Siedliska urodziła się 12 listopada 1842 r. w Roszkowej Woli koło Nowego Miasta nad Pilicą. Jak pisała w Autobiografii, wzrastała w domu, gdzie „Bóg nie był Panem”. Ten fakt nie przeszkodził jej jednak w odważnym i wytrwałym poszukiwaniu woli Boga co do dalszego życia. Odkryła, że Bóg powołuje ją nie tylko do bycia zakonnicą, ale też do utworzenia nowego zgromadzenia, do czego swojego błogosławieństwa udzielił jej papież Pius IX. „Wzorem do naszego życia zakonnego jest ukryte życie Pana Jezusa w Nazarecie z Maryją i św. Józefem, które usiłujemy naśladować przez wyrzeczenie się i całkowitą śmierć sobie samym i przez życie zupełnie ukryte w Bogu z Jezusem Chrystusem” – podkreślała matka założycielka. Odczytując znaki czasu i widząc słabą kondycję współczesnych rodzin, spowodowaną m.in. szybkim rozwojem techniki i uprzemysłowieniem, wyznaczyła też swoim siostrom szeroko rozumianą misję względem rodziny, wypływającą z kontemplacji Najświętszej Rodziny z Nazaretu.
 
Tam, gdzie jest potrzeba
Pierwszy dom Franciszka Siedliska założyła w Rzymie, kolejne w Paryżu i Londynie. W 1885 r. posłała jedenaście sióstr (wówczas była to połowa liczebności zgromadzenia) do Stanów Zjednoczonych, gdzie na wsparcie czekała duża liczba polskich emigrantów. Sytuacja polityczna na ziemiach polskich znajdujących się pod zaborami sprawiła, że pierwsze polskie placówki zgromadzenia mogły powstać tylko w Galicji: w Krakowie, Wadowicach i we Lwowie. Po 1905 r. otwarto domy na terenach zaboru rosyjskiego: w Wilnie, Grodnie i Częstochowie. Do uzyskania niepodległości w 1918 r. funkcjonowały one jako placówki tajne.
„Nazaret powinien być jak strażnik obserwujący, gdzie jest potrzeba, i przychodzący tam z pomocą” – pisała Franciszka Siedliska. W tym duchu siostry nazaretanki służą rodzinom, idąc tam, gdzie jest taka potrzeba. Stąd też są one obecne w 13 krajach świata, m.in. w Polsce (w dwóch prowincjach: warszawskiej i krakowskiej), na Białorusi, w Rosji, Kazachstanie, Francji, Italii, Anglii, Izraelu, Australii i na Filipinach, a od trzech lat także w Ghanie na kontynencie afrykańskim.
Matka Maria od Pana Jezusa Dobrego Pasterza umierając 21 listopada 1902 r., pozostawiła siostrom testament w postaci wypowiadanego w kilku językach słowa: „Miłości, miłości, miłości!”. 23 kwietnia 1989 r. została beatyfikowana przez Jana Pawła II. Najpiękniejszym owocem zapoczątkowanego przez nią nazaretańskiego charyzmatu jest męczeńska śmierć jedenastu sióstr z Nowogródka rozstrzelanych 1 sierpnia 1943 r. Dobrowolnie oddały one swoje życie za aresztowanych przez hitlerowców członków rodzin. Męczennice Nowogródzkie zostały beatyfikowane przez Jana Pawła II w 2000 r. Obecnie trwa również proces beatyfikacyjny jedynej siostry ocalałej z tej wspólnoty – sługi Bożej Małgorzaty Banaś.
 
Nazaretanki w archidiecezji
W Poznaniu siostry pojawiły się dopiero w 1996 r. Przybyły do parafii pw. Objawienia Pańskiego na Ławicy na zaproszenie jej ówczesnego proboszcza ks. Tomasza Maćkowiaka. Trzy pierwsze siostry zamieszkały gościnnie na plebanii przy budującym się kościele. Jedna z nich była zakrystianką, druga katechetką, a trzecia zajmowała się remontem budynku stojącego obok kościoła, który trzeba było dostosować do potrzeb życia zakonnego. Rok później siostry wprowadziły się do nowego klasztoru, a w 1999 r. zgromadzenie podjęło decyzję o utworzeniu tu także przedszkola. Obecnej na poznańskiej Ławicy mieszka dziesięć sióstr, które zaangażowane są w pracę wychowawczą w przedszkolu im. Najświętszej Rodziny oraz w katechezę i pracę w parafii. Jedna z nich prowadzi też Nazaretańskie Centrum Rozwoju Misji. Przy poznańskiej wspólnocie odbywają się również comiesięczne dni skupienia dla rodzin oraz dziewcząt.
Na terenie archidiecezji poznańskiej nazaretanki mają jeszcze dwa domy: w Obornikach Wielkopolskich, gdzie siostry pracują przy parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP i w Lesznie, gdzie pomagają przy prowadzeniu Domu Dziecka Caritas im. Świętej Rodziny.
 
Zaczyn przemiany świata
Duchowość rodziny nazaretańskiej ma swoje źródło w tajemnicy ukrytego życia Jezusa, Maryi i Józefa, które prowadzili w Nazarecie i przejawia się m.in. w prostocie, poszukiwaniu Boga w codziennych wydarzeniach i wsłuchiwaniu się w Jego wolę. Apostolstwo nazaretanek wyróżnia natomiast przede wszystkim służba rodzinie poprzez codzienną modlitwę za wszystkie rodziny świata i pracę, szczególnie w dziedzinie wychowania oraz edukacji. Zgromadzenie prowadzi więc przedszkola i szkoły, a także świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne. Siostry podejmują też pracę w domach dziecka i domach samotnej matki, a przy ich wspólnotach powstają „Okna Życia”, stanowiące próbę pomocy matkom, które z różnych przyczyn nie mogą wychowywać swojego dziecka. Nazaretanki pracują także w instytucjach kościelnych, takich jak kurie diecezjalne czy placówki Caritas, są zaangażowane w katechizację oraz posługują w parafiach jako organistki, kancelistki czy zakrystianki.
Przy zgromadzeniu działa Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny – wspólnota osób świeckich żyjąca charyzmatem Nazaretu i wspierając siostry w ich posługiwaniu. Siostry nazaretanki prowadzą także Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej, w ramach którego młodzi ludzie poprzez różnego rodzaju spotkania: dni skupienia, rekolekcje, pielgrzymki i wyjazdy otrzymują formację w duchu nazaretańskim. Przy Warszawskiej Prowincji Sióstr Nazaretanek otwarte zostało również Nazaretańskie Centrum Rozwoju Misji, które ma na celu niesienie rodzinom pomocy duchowej poprzez modlitwę. Jako duchowe córki swojej założycielki podejmują charyzmat, który odkryła bł. Franciszka Siedliska: wiedząc, że „święte i zdrowe rodziny są zaczynem przemiany i nawrócenia świata”, starają się całe swoje życie oddać na służbę rodzinie i promowania życia rodzinnego.Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu (CSFN)
 
Zgromadzenie w sieci: www.nazaretanki.pl
Duszpasterstwo Młodzieży Nazaretańskiej: www.dmn-nazaret.pl
Stowarzyszenie Najświętszej Rodziny: www.nazaret.opoka.net
 
Dom w Poznaniu
ul. Miastkowska 124
60–184 Poznań
tel. 61 868 19 72
 
Kontakt do przedszkola:
tel. 61 868 25 31, 797 907 958
e-mail: przedszkolenazaretpoznan@op.pl
www.przedszkolenazaretanek.pl

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki