Logo Przewdonik Katolicki

Liturgia zawarcia małżeństwa

ks. Jan Glapiak
Fot.

Uczestniczyłam w ślubie mojej koleżanki, która zawierała małżeństwo w kościele z osobą nie ochrzczoną. Byłam zdziwiona, że nie było Mszy św. A przecież Msza św. jest w centrum naszej wiary. Elżbieta

 

            Uczestniczyłam w ślubie mojej koleżanki, która zawierała małżeństwo w kościele z osobą nie ochrzczoną. Byłam zdziwiona, że nie było Mszy św. A przecież Msza św. jest w centrum naszej wiary. Elżbieta

 

Ogólna zasada dotycząca zawierania związku małżeńskiego mówi, że osoby wierzące, które należą do Kościoła rzymskokatolickiego, winny zawierać małżeństwo sakramentalne podczas Mszy św., po odczytaniu Ewangelii i po homilii, a przed modlitwą powszechną.Inaczej przedstawia się sprawa, gdy małżeństwo zawiera strona katolicka ze stroną nie ochrzczoną albo z osobą, która formalnym aktem wystąpiła z Kościoła katolickiego lub deklaruje się jako osoba niewierząca czy niepraktykująca. Wówczas zgodnie z "Obrzędami Małżeństwa" dostosowanymi do zwyczajów diecezji polskich (wydanymi przez Księgarnię św. Jacka w Katowicach, po zatwierdzeniu przez Konferencję Episkopatu Polski i Watykańską Kongregację Obrzędów) należy zastosować specjalny obrzęd, który nie przewiduje celebrowania w tej sytuacji Mszy św. „ślubnej", ani też możliwości pozwolenia na nią.Eucharystia, która jest w centrum życia Kościoła, jest przeznaczona dla wspólnoty ludzi wierzących. W pełni na tę drogę mogą wejść tylko osoby ochrzczone, wierzące i prowadzące życie zgodne z wiarą. Papieska Rada ds. Jedności Chrześcijan stwierdza, że sprawowanie sakramentów w konkretnej wspólnocie jest znakiem jedności w wierze, kulcie i życiu wspólnotowym. Sakramenty, szczególnie Eucharystia, są też źródłem jedności chrześcijańskiej oraz życia duchowego, a także środkami ich rozwoju. W konsekwencji Komunia eucharystyczna wiąże się nierozdzielnie z pełną komunią eklezjalną – kościelną (DEk., n. 129). Takiej komunii nie ma w zawieranych związkach małżeńskich osób różniących się religijnie lub wyznaniowo.

 Stąd też powyższa zasada dotycząca liturgii ślubnej bez Mszy św. odnosi się także do sytuacji zawierania małżeństwa mieszanego wyznaniowo, czyli strony katolickiej ze stroną ważnie ochrzczoną, ale w Kościele niekatolickim. Tutaj jednak, dla słusznych powodów biskup diecezjalny może pozwolić na zawarcie małżeństwa podczas Mszy św. Wyjątkiem jest małżeństwo mieszane wyznaniowo strony katolickiej z stroną prawosławną, które zawsze może być zawierane podczas Mszy św. Wówczas osoba wyznania prawosławnego może też przystąpić do Komunii św.Także podczas Mszy św. może odbyć się ślub osoby należącej do Kościoła katolickiego z katechumenem, czyli osobą, która przygotowując się do chrztu w Kościele katolickim uczestniczy już we Mszy św., chociaż jeszcze w sposób niepełny, ponieważ nie może przystępować do Komunii św.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki