Logo Przewdonik Katolicki

Katolicka, czyli dobra

PK
Fot.

Otwierając nową szkołę katolicką w Poznaniu, cieszymy się ogromnie z wielkiego zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni przez rodziców mówił abp Stanisław Gądecki podczas inauguracji roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki. Uroczystą inaugurację działalności gimnazjum rozpoczęła Eucharystia, sprawowana w intencji uczniów, rodziców...

– Otwierając nową szkołę katolicką w Poznaniu, cieszymy się ogromnie z wielkiego zaufania, którym zostaliśmy obdarzeni przez rodziców – mówił abp Stanisław Gądecki podczas inauguracji roku szkolnego w Publicznym Gimnazjum Katolickim im. św. Stanisława Kostki.

Uroczystą inaugurację działalności gimnazjum rozpoczęła Eucharystia, sprawowana w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli w kościele pw. św. Jana Kantego (na terenie tej parafii mieści się bowiem szkoła). Przewodniczył jej metropolita poznański, a w koncelebrze uczestniczył dyrektor szkoły ks. Piotr Kuś. Następnie, już w budynku gimnazjum, ksiądz arcybiskup poświęcił krzyże, które zostaną powieszone w klasach. Tam też odbyło się oficjalne otwarcie szkoły i część artystyczna, przygotowana przez jej uczniów. Na uroczystości została zaproszona również Grażyna Lisiecka, wicedyrektorka Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Poznania.

Wybierzmy szkołę katolicką
W homilii skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli abp Gądecki zaznaczył rolę rodziny i Kościoła w wychowaniu młodzieży. Choć to rodzice są pierwszymi i najważniejszymi wychowawcami dzieci i przykładem dla nich, to całe społeczeństwo, a zwłaszcza Kościół, winno im w tym zadaniu pomagać. Kościół czyni to m.in. za pośrednictwem szkół katolickich, do których posyłanie dzieci nie powinno być traktowane jako nadzwyczajny przywilej czy też jako coś ekskluzywnego. Metropolita podkreślił, że wybieranie takich szkół, kiedy i gdzie to tylko możliwe, a także wspieranie ich w miarę sił i współpracowania z nimi dla dobra swoich dzieci, jest wręcz obowiązkiem katolickich rodziców. Zresztą, jak zauważył, wciąż potrzeba w naszym mieście takich szkół, bowiem te, które już powstały, cieszą się wielkim powodzeniem.

Natomiast przedstawiając życie św. Stanisława Kostki, patrona gimnazjum, arcybiskup pokazał młodym, iż człowiek ten, potrafiący żyć z pasją ukierunkowaną na dobry cel, umiejący podejmować trud pracy nad sobą i własnego rozwoju, może być dla nich wspaniałym przykładem i inspiracją, pomimo kilkuset lat dzielących nas od epoki, w której żył.W duchu miłości i wolności
Sama szkoła katolicka powinna, zdaniem arcybiskupa, stanowić synonim dobrej szkoły, tzn. takiej, w której m.in. „ze szczególną starannością kształtuje się władze umysłowe, rozwija zdolność wydawania prawidłowych sądów, kształci zmysł wartości i przygotowuje do życia zawodowego”. Ponadto powinna „stwarzać w społeczności szkolnej atmosferę przesiąkniętą ewangelijnym duchem miłości i wolności”, a całą ludzką kulturę „porządkować ostatecznie zgodnie z orędziem zbawienia tak, aby poznanie, które wychowankowie stopniowo zdobywają, odnośnie do świata, życia i człowieka, było oświecone wiarą”. Wtedy dopomoże młodzieży rozwinąć własną osobowość w chrześcijańskim duchu nowego stworzenia Bożego, którym stała się ona już w chrzcie. Z kolei nauczyciel katolik, „przepojony duchem apostolskim, zobowiązany jest dawać świadectwo, tak życiem, jak i nauką, jedynemu nauczycielowi Jezusowi Chrystusowi”.

Gimnazjum prowadzone przez archidiecezję poznańską jest koedukacyjną szkołą publiczną, czyli nieodpłatną. Rozpoczęło swoją działalność w roku szkolnym 2007/2008, tworząc trzy klasy pierwsze. Od 3 września uczy się w nich 64 uczniów. Siedziba szkoły mieści się przy ul. Kanclerskiej 31 na poznańskim Grunwaldzie. Więcej informacji o nowo powstałej szkole można znaleźć na stronie www.dobregimnazjum.pl.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki