Logo Przewdonik Katolicki

W sercu Eucharystii

PK
Fot.

Ministranci, czyli służba liturgiczna ołtarza, zaangażowani są w najważniejsze wydarzenie, jakie dokonuje się w życiu wspólnoty Kościoła w Eucharystię. Ich znaczenie podkreślają także wypowiedzi papieskie. Nie są oni bowiem jedynie pomocnikami proboszcza, a ich duszpasterstwo powinno łączyć troskę o piękno liturgii z ich osobistą formacją. Przecież będąc...

Ministranci, czyli służba liturgiczna ołtarza, zaangażowani są w najważniejsze wydarzenie, jakie dokonuje się w życiu wspólnoty Kościoła – w Eucharystię. Ich znaczenie podkreślają także wypowiedzi papieskie. Nie są oni bowiem jedynie „pomocnikami proboszcza”, a ich duszpasterstwo powinno łączyć troskę o piękno liturgii z ich osobistą formacją. Przecież będąc tak blisko tajemnicy Jezusa Eucharystycznego, nie na darmo nazywani są „kolebką powołań”.

Strój ministranta
„[...] Wasza służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem, ale i wielkim zaszczytem, prawdziwą świętą posługą. [...] Strój ministranta jest strojem szczególnym. Przypomina on szatę, którą zakłada każdy przyjęty do wspólnoty w Jezusie Chrystusie. [...] chociaż wyrośliście już z szaty chrzcielnej, przywdzialiście strój ministrantów. Tak, chrzest stanowi punkt wyjścia waszej «prawdziwej funkcji liturgicznej», która stawia was obok biskupów, kapłanów i diakonów”.
Jan Paweł II, 1.08.2001 r.

Kolebka powołań
„[...] drodzy Bracia w Kapłaństwie, obok innych inicjatyw poświęcajcie szczególną uwagę opiece nad ministrantami, którzy stanowią niejako «kolebkę» powołań kapłańskich. Grupa ministrantów, odpowiednio przez Was prowadzona we wspólnocie parafialnej, może postępować na dobrej drodze chrześcijańskiego wzrastania, tworząc niemal rodzaj proseminarium. [...] Korzystając z pomocnej współpracy bardziej wrażliwych rodzin i katechetów, z serdeczną troską opiekujcie się grupą ministrantów, aby poprzez służbę przy ołtarzu każdy z nich uczył się coraz bardziej kochać Jezusa, rozpoznawać Jego rzeczywistą obecność w Eucharystii, doświadczać piękna liturgii. Wszelkie inicjatywy dotyczące ministrantów organizowane na poziomie diecezjalnym lub w okręgach duszpasterskich powinny być wspierane i promowane, zawsze z uwzględnieniem różnic wiekowych”.
Jan Paweł II,
List do kapłanów, 2004 r.


Młodzi przyjaciele Jezusa
„Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. [...] W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim. Zrozumiecie wówczas, że w Jezusie znaleźliście prawdziwego przyjaciela na całe życie”.
Jan Paweł II, 1.08.2001 r.

Ministranckie powołania
„Byłoby rzeczą piękną, gdyby niektórzy z was odkryli powołanie do kapłaństwa! Jezus Chrystus potrzebuje pilnie młodych, którzy wspaniałomyślnie i bez ograniczeń oddadzą się Mu do dyspozycji. A ponadto, być może Pan powoła niektóre z was, dziewczęta, do wstąpienia na drogę życia konsekrowanego, by służyć Kościołowi i braciom? Również tych, którzy zapragną zawrzeć związek małżeński, posługa ministranta poucza, że autentyczna jedność musi zawsze zawierać w sobie gotowość do wzajemnej i bezinteresownej służby”.
Jan Paweł II, audiencja generalna
1.08.2001 r.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki