Logo Przewdonik Katolicki

Bóg idzie do swego ludu

ks. Michał Sadowski
Fot.

Pismo Święte, czyli Święta Księga chrześcijan, jest zapisem żywych i ożywczych wersetów, jakie na przestrzeni dziejów relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga zdołali zanotować natchnieni Duchem autorzy. Niestety, Słowo Boga zostało przez katolików zaniedbane. Zapytajmy samych siebie: kiedy ostatnio miałem przed oczyma otwartą Biblię? Czy przeczytałem choć jedno zawarte w...

Pismo Święte, czyli Święta Księga chrześcijan, jest zapisem żywych i ożywczych wersetów, jakie na przestrzeni dziejów relacji Boga do człowieka i człowieka do Boga zdołali zanotować natchnieni Duchem autorzy. Niestety, Słowo Boga zostało przez katolików zaniedbane. Zapytajmy samych siebie: kiedy ostatnio miałem przed oczyma otwartą Biblię? Czy przeczytałem choć jedno zawarte w niej zdanie?

Mając to wszystko na uwadze, widząc zagubienie ludzi, brak umiejętności i sił do zmiany postępowania, duszpasterze parafii św. Marcina w Kazimierzu Biskupim postanowili uświadomić wiernym, że pochylając się nad Pismem Świętym mogą w nim znaleźć pomoc. W ramach przygotowań do nawiedzenia wiernych z parafii przez księgę Pisma Świętego, kapłani przez cztery kolejne niedziele, w trakcie kazań, prezentowali metody czytania i interpretowania Słowa Bożego, po to, by było ono zrozumiałe dla czytających.

26 lutego, podczas południowej Mszy Świętej, odbyła się intronizacja i inauguracja nawiedzenia rodzin z parafii przez księgę Pisma Świętego. Celebracji przewodniczył biskup włocławski Wiesław Alojzy Mering. Wcześniej (w formie modlitewnika) zostało opracowane nabożeństwo, które każda rodzina wspólnie odprawia wieczorem, tuż po przyjęciu Biblii w progi domu. Do każdego z czterech egzemplarzy Pisma Świętego dołączony jest segregator z komentarzem do tekstu Ewangelii na każdy dzień i karta wizyty domowej, na której oprócz danych osobowych, parafianie wpisują własne refleksje nad przeczytanym Słowem.

Podczas celebry bp Wiesław A. Mering silnie podkreślał znaczenie sensu miłości Bożej, która jest swoistego rodzaju czułością, delikatnością. Właśnie Słowo jest przejawem ogromnej miłości Stwórcy ku nam; spisane zostało po to, abyśmy nie pogubili się na krętych drogach życia. Po Komunii św. ksiądz biskup wręczył księgi Pisma Świętego, modlitewniki i pozostałe dokumenty przedstawicielom rodzin z czterech miejsc parafii, od których Bóg obecny w swoim Słowie rozpoczął wędrówkę przez ludzką codzienność. Jednocześnie ośmiu sług Słowa – lektorów – otrzymało z rąk bp. Meringa krzyże lektorskie. Pełnią uczestnictwa we Mszy św. kapłaństwa hierarchicznego było zaangażowanie w liturgię słowa wiernych świeckich. Oprawę muzyczną zapewnił chór parafialny i schola.

Według szacunkowych obliczeń, nawiedzenie rodzin przez księgę Pisma Świętego zakończy się latem 2007 roku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki