Logo Przewdonik Katolicki

Jubileusz AKCJI KATOLICKIEJ

Bożena Ulewicz
Fot.

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W liście pasterskim na tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla Prymas Polski kard. Józef Glemp napisał: "Charyzmat Akcji Katolickiej obejmuje wyjątkowy aspekt życia Kościoła. Stowarzyszenie to daje świeckim i duchownym możliwość uczenia się i realizowania zorganizowanego współdziałania. Ten aspekt charyzmatu...

W tym roku obchodzimy 75. rocznicę powołania Akcji Katolickiej w Polsce. W liście pasterskim na tegoroczną uroczystość Chrystusa Króla Prymas Polski kard. Józef Glemp napisał: "Charyzmat Akcji Katolickiej obejmuje wyjątkowy aspekt życia Kościoła. Stowarzyszenie to daje świeckim i duchownym możliwość uczenia się i realizowania zorganizowanego współdziałania. Ten aspekt charyzmatu Akcji Katolickiej jest bardzo potrzebny współczesnemu Kościołowi".Dwudziestego czwartego listopada 1930 roku kardynał August Hlond erygował Naczelny Instytut Akcji Katolickiej z siedzibą w Poznaniu. Szóstego grudnia mianowane zostały władze Instytutu. Prezesem został Adolf Bniński, dyrektorem - ksiądz Stanisław Bross, a biskup Walenty Dymek - asystentem kościelnym. Organizację Akcji Katolickiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym przyśpieszył list sekretarza stanu kard. Piotra Gasparriego do kard. Augusta Hlonda z 10 kwietnia 1929 r., w którym czytamy: "Z żywym zadowoleniem powziął papież wiadomość, że sprawa krzewienia i utrwalenia Akcji Katolickiej w Polsce zajmuje naczelne miejsce w szeregu zagadnień, które będą omawiane na najbliższej konferencji Episkopatu".
9 września 1929 roku obradująca w Poznaniu Komisja Prawna Episkopatu Polski postanowiła utworzyć Akcję Katolicką. Na dyrektora Centrali Krajowej z siedzibą w Poznaniu wybrano ks. Stanisława Adamskiego. Jemu też powierzono opracowanie programu działania nowego stowarzyszenia, jak również projektu Statutu Centrali Krajowej, obejmującego diecezjalny i parafialny stopień organizacji.

Pod opieką świętego Wojciecha


Konferencja Episkopatu, obradująca 24 kwietnia 1930 roku w Poznaniu, chcąc przyśpieszyć podjęte już działania, a zwłaszcza prace nad statutem, wyłoniła specjalną komisję do jego zatwierdzenia. W jej skład wszedł prymas August Hlond, metropolici: Adam Sapieha, Andrzej Szeptycki, Józef Teodorowicz oraz biskup Wincenty Tymieniecki. Nowy statut zredagował sam prymas Hlond. Pius XI zatwierdził ten dokument pismem Sekretariatu Stanu z 27 listopada 1930 roku. Tym samym polski Statut Akcji Katolickiej uzyskał, obok statutu włoskiego, najwyższą sankcję prawną. Statut ustanowił patrona dla stowarzyszenia w osobie św. Wojciecha oraz przyjął Chrystusa Króla jako główne święto Akcji Katolickiej w Polsce.
Wybuch II wojny światowej przer- wał działalność Akcji Katolickiej. Jej wznowienie nastąpiło w latach 90. Obecnie w Polsce 1706 parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej. Struktury stowarzyszenia działają w większości diecezji. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła.

Nie tylko modlitwa


Stowarzyszenie charakteryzuje się wielokierunkową działalnością społeczną - charytatywną, kulturalną i edukacyjną. Prowadzi szkoły, ośrodki pomocy społecznej, świetlice terapeutyczne, wydaje książki i pisma, redaguje audycje radiowe, zajmuje się również działalnością pielgrzymkowo-turystyczną. Organizuje liczne konkursy dla dzieci i młodzieży, których celem jest popularyzacja rodzimej historii i tradycji religijnej. Od początku aktywnie uczestniczy w organizowaniu Dnia Papieskiego. W przyszłym roku, w Częstochowie, odbędą się obchody 10-lecia reaktywowania Akcji Katolickiej przez Konferencję Episkopatu Polski. Udział w jubileuszu stowarzyszenia potwierdził przewodniczący KEP arcybiskup Józef Michalik. Gośćmi obchodów będą również delegacje Akcji Katolickiej z zagranicy.

W informacji wykorzystano fragmenty książki asystenta Akcji Katolickiej w Polsce bp. Mariusza Leszczyńskiego pt. "Akcja Katolicka dawniej i dziś istnieje".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki