Logo Przewdonik Katolicki

Życie duchowe chrześcijanina (w pytaniach i odpowiedziach)

Ks. Jacek Hadryś
Fot.

O co chodzi w życiu duchowym doskonałych? Doskonały chrześcijanin dąży do zjednoczenia z Bogiem w wyższej formie kontemplacji. Miłość Boża dochodzi w nim do pełnego rozkwitu. Można powiedzieć, że dary Ducha Świętego górują nad pracowitym ćwiczeniem się w cnotach. Życie w Duchu Świętym, życie charyzmatyczne osiąga swoją pełnię. Taki człowiek jest niejako całkowicie...

O co chodzi w życiu duchowym doskonałych?


Doskonały chrześcijanin dąży do zjednoczenia z Bogiem w wyższej formie kontemplacji. Miłość Boża dochodzi w nim do pełnego rozkwitu. Można powiedzieć, że dary Ducha Świętego górują nad pracowitym ćwiczeniem się w cnotach. Życie w Duchu Świętym, życie charyzmatyczne osiąga swoją pełnię. Taki człowiek jest niejako całkowicie w ręku Boga, stąd cieszy się stanem wolności i najwyższej dyspozycyjności wobec działania Ducha Świętego.

Na czym polega inicjacja chrześcijańska?


Inicjacja oznacza wprowadzenie. Jest to pierwszy etap świadomego życia duchowego, który polega na tzw. wychowaniu teologalnym. Chodzi w nim o odniesienie swojego życia do Boga oraz umacnianie osobowej relacji z Nim, a także o kształtowanie chrześcijańskiej postawy moralnej. Inicjacja chrześcijańska wymaga pewnej wiedzy teologicznej i duchowej, ale nie można jej utożsamiać ze zdobyciem informacji. Konieczne jest przejście od poznania Boga do zaprzyjaźnienia się z Nim.

Z jakich środków należy korzystać
na etapie inicjacji chrześcijańskiej?


Z podstawowych środków służących do nawiązania osobistej więzi z Chrystusem: korzystanie z sakramentów świętych, modlitwa, czytanie Słowa Bożego, pamięć o Bożej obecności; należy starać się we wszystkim zdać na Boga oraz być posłusznym Duchowi Świętemu. Ważne jest dbanie o wiarę i miłość do Boga, praktykowanie czynnej miłości bliźniego oraz ducha ofiary i służby.

Na czym polega tzw. personalizacja życia teologalnego?


Ten etap duchowego rozwoju jest związany z działaniem zmierzającym do osobistego przyjęcia do swojego życia Chrystusa i przejęcia odpowiedzialności za otrzymane powołanie. Przygotowuje grunt na czas duchowego kryzysu, który wcześniej lub później musi nastąpić. Zwykle na tym etapie dokonuje się wybór powołania czy stanu życia. Procesy zachodzące na tym etapie można odnaleźć (w tradycyjnym opisie) na drodze oświecenia (etapie postępujących w życiu duchowym). Ważna, po początkowym zachwycie, jest wierność podjętym zobowiązaniom.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki