Logo Przewdonik Katolicki

Uczennice Bożej Miłości

Siostry uczennice krzyża

Od początku istnienia Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża bardzo ważne było pragnienie, by pomagać ludziom świeckim odkrywać ich powołanie i odpowiadać na nie.

Siostry Uczennice Krzyża same ucząc się żyć krzyżem zmartwychwstałego Pana, chcą ukazywać innym jego wartość i ofiarowywać się za tych, którzy nie przyjmują zbawienia. Jednocześnie starają się formować świeckich w taki sposób, by ci stawali się apostołami Chrystusa w świecie i potrafili przez świadectwo własnego życia pociągać innych do Boga.
 
Potrzeba świeckich apostołów
Początki Wspólnoty Sióstr Uczennic Krzyża sięgają roku 1982. Jej założycielką jest s. Christiana Mickiewicz, która wcześniej należała do Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu. Już w latach 70. minionego wieku zwróciła uwagę na postępującą laicyzację, jako katechetka boleśnie przeżywając oddalanie się ludzi od Boga. Narastało w niej pragnienie, by Bóg, który nas ukochał, był także przez wszystkich ludzi poznany i kochany. Miała jednak świadomość, że ani kapłani, ani siostry zakonne nie dotrą wszędzie z Dobrą Nowiną, że potrzebni są apostołowie świeccy. Te przemyślenia były związane również z nauczaniem Soboru Watykańskiego II. Zafascynowała się szczególnie Dekretem o Apostolstwie Świeckich, w którym życie chrześcijan w świecie nazwano powołaniem i określono specyfikę tego powołania. W siostrze Christianie zrodziło się przekonanie o potrzebie założenia nowego zgromadzenia, którego członkinie wszystko ofiarują za tych, którzy są najdalej od Boga, i w tym duchu będą wychowywać apostołów świeckich. Nie mieściło się to jednak w charyzmacie sióstr nazaretanek. Po rozmowach ze swoimi przełożonymi otrzymała zgodę na to, by mogła dzielić się swoimi pragnieniami z dziewczynami, z którymi się spotykała. 14 sierpnia 1982 r. pięć pierwszych kandydatek do nowej wspólnoty, leżąc krzyżem oddało swoje życie w ofierze za Kościół i świat, za wieczne zbawienie wszystkich zagubionych dzieci Bożych. 15 sierpnia zawierzyły natomiast swoje powołanie Maryi, obierając Ją za swoją Matkę i prosząc, aby wspierała je Ona w wielkim dziele ratowania dzieci Bożych odkupionych Krwią Chrystusa. W 1984 r. rodzącą się wspólnotę zakonną na teren diecezji szczecińsko-kamieńskiej przyjął bp Kazimierz Majdański. To właśnie Szczecin stał się pierwszym domem Uczennic Krzyża i stąd siostry wyruszają z Ewangelią w świat.
 
Z Maryją pod krzyżem
Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża poznając miłość Trójcy Świętej, objawiającą się najpełniej w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, chce ufnie poddać się przemieniającej mocy misterium Paschy – przejścia Jezusa ze śmierci do życia – i czerpać z ukrytej w niej mądrości. Aby doświadczyć tej przemieniającej mocy krzyża w swoim życiu, każda siostra podejmuje nieustanny trud nawracania się. Wysiłek ten nierozłącznie związany jest z rozpoznawaniem osobistego krzyża, „uczeniem się” go i dźwiganiem go w codzienności. Ta postawa fiat (tak) wobec swojego krzyża – jako daru kochającego i zbawiającego Boga – owocuje wyzwoleniem, nowym życiem w Bogu i pogłębiającą się miłością między ludźmi. Pomocą na tej drodze jest Maryja, pierwsza Uczennica Krzyża i Matka Kościoła, której siostry każdego dnia powierzają swoje życie. Od niej uczą się wiary, pełnienia woli Boga w każdej chwili życia, wierności w miłości aż po krzyż i czynnej odpowiedzialności za Kościół. Zakładając Wspólnotę Sióstr Uczennic Krzyża, s. Christiana Mickiewicz zawierzyła ją na zawsze Maryi, pragnąc, aby Ona była Matką wspólnoty, Matką naszej pracy dla Kościoła. – Nasz cel jest jasny: trzeba przez wszystkie okoliczności życia złączyć się z Jezusem, który poprzez swój trud apostolski, misterium paschalne i wniebowstąpienie prowadzi nas do nieba – stwierdza s. Christiana, podkreślając jednocześnie potrzebę jak najaktywniejszego wychowywania apostołów świeckich. – Chcemy, aby oni poprzez świadectwo życia i głoszenie Dobrej Nowiny docierali do zakładów pracy, do urzędów i biur, do szkół i wszędzie tam, gdzie my przecież nie dotrzemy, a jednocześnie by mogli oni dojść do pełni świętości na drodze swojego powołania – wyjaśnia założycielka wspólnoty.
 
Centrum Formacji Świeckich
Codzienność Uczennicy Krzyża naznaczona jest wzajemnym przenikaniem kontemplacji i apostolstwa. Kontemplacja odsyła do świata, a działanie do Boga. Siostry praktykują codzienną adorację Najświętszego Sakramentu, a w piątek adorują krzyż. Wspólnota posiada dom kontemplacyjny, będący dla sióstr i osób spoza wspólnoty miejscem odnowy duchowej. Naszą misję formowania apostołów świeckich realizujemy przez: modlitwę, ewangeliczne życie we wspólnocie, głoszenie Ewangelii świadectwem życia i słowem, działalność ewangelizacyjną i duszpastersko-wychowawczą. Podejmujemy systematyczną pracę ze świeckimi, którzy gromadzą się przy Wspólnocie, wśród których żyjemy. W ciągu roku mamy wiele propozycji pomocnych dla rozwijania powołania katolika świeckiego w małżeństwie, rodzinie, w odkrywaniu swojego miejsca w Kościele i w świecie.
Przy zgromadzeniu rozwija się też grupa świeckich Uczniów Krzyża żyjących duchowością sióstr. Jedną z form realizacji charyzmatu Uczennic Krzyża było otwarcie w 1999 r. stacjonarnej Szkoły Wiary i Nowej Ewangelizacji w Szczecinie. Wtedy to po raz pierwszy na czas dziewięciu miesięcy wspólnie zamieszkały w niej siostry i osoby świeckie, decydując się ofiarować jeden rok na pogłębienie osobistej więzi z Chrystusem. W 2007 r. zrodziła się natomiast inicjatywa poszerzenia propozycji formacyjnej, co zaowocowało powstaniem Centrum Formacji Świeckich, które organizuje m.in. sesje weekendowe, rekolekcje, warsztaty czy indywidualne dni skupienia.
 
W archidiecezji poznańskiej
Siostry Uczennice Krzyża miały do tej pory swój postulat, czyli pierwszy etap formacji rozpoczynający praktyczną drogę wchodzenia w życie zakonne, w domu rekolekcyjnym w Zaborówcu na terenie archidiecezji poznańskiej. 10 listopada 2007 r. zamieszkały w Poznaniu w domu jednorodzinnym przy ul. Malwowej na terenie parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej. Dom ten ma charakter formacyjny, czyli wewnątrzwspólnotowy, a przebywające w nim postulantki biorą udział w zajęciach w Międzyzakonnym Ośrodku Formacji Początkowej oraz w Dziele Biblijnym. Tam też odbywają się tzw. Soboty z Jezusem, czyli skupienia dla dziewcząt. Siostry biorą także czynny udział w różnego rodzaju wydarzeniach apostolskich, takich jak np. rekolekcje czy dni skupienia, odbywających się w ich wspólnotowym domu rekolekcyjnym w Czmońcu koło Poznania. Na terenie archidiecezji są też obecne w Mosinie, w tamtejszej szkole, przedszkolu i parafii pw. św. Mikołaja.
 Wspólnota Sióstr Uczennic Krzyża (CSDC)
 
Zgromadzenie w sieci: www.uczennicekrzyza.pl

Dom generalny
ul. Kościelna 4a
71–834 Szczecin Stołczyn
tel. 91 453 84 49
e-mail: stolczyn@uczennicekrzyza.pl
 
Dom rekolekcyjny w Czmońcu
Czmoniec 17
62–035 Kórnik
tel. 61 817 14 86
e-mail: czmoniec@uczennicekrzyza.pl
 
Rekolekcje:
14–23.08. – dla rodzin w Czmońcu; zapisy u s. Kazimiery, tel. 508 171 208
4–10.09. – dla studentek i pracujących w Kościelisku/Zakopanem; zapisy u s. Gracjany, tel. 502 272 271
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki