Logo Przewdonik Katolicki

Kolory folkloru

Karolina Podlewska
Fot.

Już po raz 46. górale z całego świata spotkali się w Zakopanem. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich to wyjątkowa okazja do poznawania autentycznego, wiecznie żywego folkloru z różnych zakątków.

Bój o złotą ciupagę

Festiwal to jednak nie tylko spotkanie, to również prestiżowy konkurs. W tegorocznej rywalizacji udział wzięło 15 zespołów. Zagraniczne grupy przyjechały z Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Francji, Hiszpanii, Rumunii, Serbii, Słowacji, Turcji i Włoch. Polskę reprezentowały cztery zespoły: z Białki Tatrzańskiej, Lipnicy Wielkiej, Nowego Sącza i Milówki. Grupy rywalizowały w trzech kategoriach : tradycyjnej, artystycznie opracowanej oraz stylizowanej. Nagrodą były złote, srebrne i brązowe ciupagi. W tym roku najlepsi okazali się Polacy z Białki, Słowacy i Turcy. Wyjątkową atrakcją był gość festiwalu, występujący poza konkursem zespół z Peru.

 

Kobieta to kwiat folkloru

Tegorocznym tematem festiwalu była kobieta. Podczas konferencji naukowej prelegenci  zastanawiali się nad kulturową rolą kobiety w społecznościach wiejskich – czy jest podporządkowana, czy zarządzająca. Wnioski były różne, choć jeden na pewno wspólny: rola kobiety nieodłącznie wiąże się z nieustannym przekazywaniem dziedzictwa kultury, tradycji i folkloru. To gospodynie tworzyły i pielęgnowały to, co dziś możemy zobaczyć. Temat kobiet został także ujęty w humorystyczny, choć intrygujący tytuł: „Cy ty wies chłopie, co to takiego jest baba?”. Głównymi bohaterkami spotkania w kinie „Sokół” – na którym próbowano odpowiedzieć na powyższe pytanie – były znane na Podhalu kobiety.

 

Wspólna modlitwa o pokój

Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich ma także aspekt religijny. Uroczysta inauguracja „Święta Gór” rozpoczęła się w kościele św. Krzyża wspólną Mszą, po której ulicami Zakopanego wyruszył barwny korowód do wioski festiwalowej. Na zakończenie tygodnia uczestnicy wspólnie modlili się o pokój na świecie w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na Krzeptówkach.

 

Wioska tętniąca życie

Od piątku do soboty w wiosce festiwalowej odbywały się koncerty, warsztaty, kiermasz, dni narodowe. Podziwiać i zakupić można było ludową twórczość od folkowej biżuterii po unikatowe gliniane garnki, obrazy malowane na szkle, łowickie wycinanki, kwiaty z bibuły, hafty kaszubskie, artystyczne kowalstwo czy rzeźby w drewnie. Festiwal to także atrakcja dla dzieci. Najmłodsi podczas bezpłatnych warsztatów artystycznych mieli szansę pod czujnym okiem twórców ludowych nauczyć się m.in. bibułkarstwa, malowania na szkle czy projektowania biżuterii. Jednym z punktów programu, który cieszył się wyjątkowym zainteresowaniem, były dni narodowe. W tym roku swoich tańców i śpiewów uczyli górale z Włoch, Bułgarii, Francji i Polski. Nie zabrakło także degustacji przysmaków z tych czterech krajów.

 

Towarzyszą festiwalowi

Nieodłącznym elementem festiwalu są tzw. imprezy towarzyszące. Tym razem uczestnicy mogli m.in.: świętować 20-lecie zespołu Trebunie-Tutki, posłuchać magnetyzującego koncertu zespołu Megitza, obserwować rywalizację muzyków w Międzynarodowym Konkursie Kapel i Instrumentalistów Ludowych czy wyruszyć Łukiem Karpat z Janem Karpielem-Bułecką przy dźwiękach dudy. Nowością były warsztaty z etnodizajnu, czyli projektowania wnętrz opartego na folklorze.

Festiwal to szeroki wachlarz możliwości. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć to, o czym przeczytać można w książkach, zobaczyć na filmach. To dotknięcie historii, ludowości, muzyki, tradycji z górskich zakątków świata.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}