Logo Przewdonik Katolicki

Młodzieżowe ABC Triduum Paschalnego

PK
Fot.

Wielki Czwartek - Gromadzimy się z Jezusem w Wieczerniku. Możemy przeżyć to, co spotkało Apostołów. W czasie liturgii po uroczystym Gloria milkną organy, dzwony przestają bić, a zastępują je kołatki. Zaczyna się okres czuwania i modlitwy. W czytaniu możemy usłyszeć najstarszy fragment nowotestamentowy o ustanowieniu Eucharystii. - W ten dzień kapłański powinniśmy...

Wielki Czwartek

- Gromadzimy się z Jezusem w Wieczerniku. Możemy przeżyć to, co spotkało Apostołów. W czasie liturgii po uroczystym Gloria milkną organy, dzwony przestają bić, a zastępują je kołatki. Zaczyna się okres czuwania i modlitwy. W czytaniu możemy usłyszeć najstarszy  fragment nowotestamentowy  o ustanowieniu Eucharystii.

- W ten dzień kapłański powinniśmy pamiętać w modlitwie o kapłanach i powierzonej im misji czynienia Ofiary na pamiątkę Jezusa.

- Wyjątkowo uderzający jest fragment Janowej Ewangelii, mówiący o tym, że Jezus do końca umiłował swoich uczniów, czego symbolem był obrzęd umycia im nóg. W Wieczerniku otrzymujemy polecenie miłości i służby innym na wzór naszego Pana Jezusa Chrystusa.

- Liturgia kończy się przeniesieniem Najświętszego Sakramentu w procesji do wcześniej przygotowanej „ciemnicy” – symbolu Ogrodu Oliwnego i więzienia, w którym Jezus był przetrzymywany po aresztowaniu. W ten dzień warto zatrzymać się w zadumie nad tajemnicą Eucharystii i kapłaństwa.

 

Wielki Piątek

- Tego dnia uroczyście obchodzimy misterium śmierci Chrystusa. Kościół nie sprawuje Eucharystii, ale wzywa do adoracji Krzyża. Jezus został zabity w tej samej godzinie, gdy na dziedzińcu Świątyni Jerozolimskiej zabijano baranki paschalne.

- Liturgia Męki Pańskiej, bo tak nazywa się to nabożeństwo, rozpoczyna się procesją wejścia w kompletnej ciszy. Kapłani i diakoni ubrani w szaty czerwonego koloru leżą przez chwilę krzyżem i modlą się w ciszy.

- Następnie rozpoczyna się Liturgia Słowa, czyli odczytanie fragmentów Księgi Izajasza i Listu do Hebrajczyków, w których jest mowa o cierpieniu Jezusa i Krzyżu, oraz Ewangelii wg św. Jana, w której podkreśla się, że Chrystus wydaje się na śmierć dobrowolnie.

- Po odczytaniu całego opisu Męki Pańskiej następuje Modlitwa Powszechna. Ma ona szczególny charakter, ponieważ składa się z dziesięciu rozbudowanych wezwań oraz kolejno następujących po sobie modlitw.

- Adoracja Krzyża to druga i zarazem najbardziej uroczysta część wielkopiątkowej liturgii, która pozwala nam jeszcze bardziej zagłębić się w tajemnicę Krzyża, w misterium Męki Pańskiej. Wpatrywanie się w krzyż, zaduma nad symbolem zwycięstwa Chrystusa to także modlitwa. Warto pamiętać, że przez ucałowanie Krzyża możemy dostąpić łaski odpustu zupełnego.

- Trzecia część liturgii Wielkiego Piątku to Komunia św., która jest elementem zjednoczenia z Chrystusem.

- Ostatnia część z kolei to wielowiekowa tradycja „złożenia” Pana Jezusa w monstrancji do grobu. Warto zatrzymać się po liturgii nad Grobem Pańskim, zostawić wszystkie nasze sprawy, troski, problemy, odwrócić się od codziennego zgiełku i skupić się w ciszy i zadumie nad umęczonym Ciałem Jezusa Chrystusa.

 

Wielka Sobota

- Tego dnia Kościół zachęca do nawiedzenia Grobu Pańskiego i adoracji Najświętszego Sakramentu. Na pamiątkę ofiary Krzyża w Wielki Piątek i Wielką Sobotę oddajemy cześć Zbawicielowi przez przyklęknięcie przed krzyżem, który adorowaliśmy podczas wieczornej liturgii.

- Także w Wielką Sobotę Kościół nie sprawuje Eucharystii, trwając w skupieniu i milczeniu wydarzeń Wielkiego Piątku.

 

Wigilia Paschalna

- Liturgia Wigilii Paschalnej zaczyna się po zmroku i nie należy już do Wielkiej Soboty.

- Została podzielona na cztery części: Liturgia Światła, podczas której błogosławi się światło; Liturgia Słowa, podczas której rozważa się dzieła Boże od początku świata; Liturgia Chrzcielna, podczas której odnawia się przyrzeczenia chrzcielne, błogosławi wodą oraz chrzci i bierzmuje katechumenów; na końcu następuje Liturgia Eucharystyczna.

- Po trzech dniach znów możemy zaśpiewać uroczyste Gloria. Organy odżywają i świątynie rozbrzmiewają uroczystym Alleluja – śpiewem ku czci Chrystusa Zmartwychwstałego.

 

Sebastian

 


Wigilia Paschalna jest matką wszystkich wigilii [św. Augustyn]

 

Orędzie Paschalne

 

Oto są bowiem święta paschalne, w czasie których zabija się prawdziwego Baranka, a Jego krew poświęca domy wierzących.

Jest to ta sama noc, w której niegdyś ojców naszych, synów Izraela, wywiodłeś z Egiptu i przeprowadziłeś suchą nogą przez Morze Czerwone.

Jest to zatem ta noc, która światłem ognistego słupa rozproszyła ciemności grzechu, a teraz ta sama noc uwalnia wszystkich wierzących w Chrystusa na całej ziemi od zepsucia pogańskiego życia i od mroku grzechów, do łaski przywraca i gromadzi w społeczności świętych.

Tej właśnie nocy Chrystus skruszywszy więzy śmierci, jako zwycięzca wyszedł z otchłani. Nic by nam przecież nie przyszło z daru życia, gdybyśmy nie zostali odkupieni.

O, jak przedziwna łaskawość Twej dobroci dla nas! O, jak niepojęta jest Twoja miłość: aby wykupić niewolnika, wydałeś swego Syna.

O, zaiste konieczny był grzech Adama, który został zgładzony śmiercią Chrystusa!

O, szczęśliwa wina, skoro ją zgładził tak wielki Odkupiciel!

O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

O tej to nocy napisano: a noc jako dzień zajaśnieje, oraz: noc będzie mi światłem i radością.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina potęgi.

W tę noc pełną łaski przyjmij, Ojcze Święty, wieczorną ofiarę uwielbienia, którą Ci składa Kościół święty, uroczyście ofiarując przez ręce swoich sług tę świecę, owoc pracy pszczelego roju.

Znamy już wymowę tej woskowej kolumny, którą na chwałę Boga zapalił jasny płomień. Chociaż dzieli się on użyczając światła, nie doznaje jednak uszczerbku, żywi się bowiem strugami wosku, który dla utworzenia tej cennej pochodni wydała pracowita pszczoła.

O, zaiste błogosławiona noc, w której się łączy niebo z ziemią, sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki