Logo Przewdonik Katolicki

Czas podsumowania Projektu Sokrates

Teresa Kowalczyk
Fot.

Powoli dobiega końca dwuletni, międzynarodowy projekt kształcenia dorosłych, realizowany w ramach programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej Sokrates-Grundtvig 2, na temat Tradycja wartości chrześcijańskich. Porównanie europejskie. Nadszedł więc czas jego podsumowania. Taki charakter miało ostatnie międzynarodowe spotkanie, które odbyło...

Powoli dobiega końca dwuletni, międzynarodowy projekt kształcenia dorosłych, realizowany w ramach programu finansowanego ze środków Wspólnoty Europejskiej „Sokrates-Grundtvig 2”, na temat „Tradycja wartości chrześcijańskich. Porównanie europejskie”. Nadszedł więc czas jego podsumowania.

Taki charakter miało ostatnie międzynarodowe spotkanie, które odbyło się w dniach 7-11 czerwca w Magdeburgu. Uczestniczyli w nim przedstawiciele trzech ośrodków partnerskich z diecezji Kaisiadorys, Magdeburg i Gniezno. Spotkanie miało na celu podsumowanie i ewaluację inicjatyw, zrealizowanych w ciągu dwóch lat trwania projektu oraz wypracowanie możliwości dalszej współpracy.

Wartości dobrem wspólnym
Program spotkania w Magdeburgu obfitował w wiele interesujących spotkań, przygotowanych starannie przez organizatorów. Na szczególną uwagę zasługuje spotkanie z ordynariuszem diecezji Magdeburg bp. Gerhardem Feige, jak również z przewodniczącym frakcji parlamentarnej CDU w Parlamencie Kraju Związkowego Sachsen-Anhalt, Jürgenem Scharfem. Spotkanie z bp. Feige przybliżyło uczestnikom sytuację Kościoła w diecezji Magdeburg, żyjącego i działającego w odmiennych od polskich czy litewskich uwarunkowaniach. Katolicy żyją tu w diasporze i stanowią około 5 proc. społeczeństwa. Niesie to ze sobą określone wyzwania, m.in. do dawania świadectwa i uzasadnienia wiary wobec tych, którzy ulegli procesom laicyzacji i ateizacji, i nie należą dziś nie tylko do Kościoła, ale także do żadnej wspólnoty religijnej. Spotkanie w parlamencie Kraju Związkowego dotyczyło wychowania moralnego i etycznego opartego na wartościach. Poseł Jürgen Scharf przedstawił główne inicjatywy parlamentu, zmierzające do wzmocnienia działań wychowawczych szkoły i innych instytucji edukacyjnych. Pomimo dużej różnorodności światopoglądowej społeczeństwa Kraju Związkowego, możliwe jest – zdaniem posła – przyjęcie wspólnych, podstawowych wartości, na których powinno opierać się wychowanie. Bez tych wartości właściwy rozwój młodego człowieka jest bardzo trudny, wręcz niemożliwy. Z zagadnieniem wychowania łączy się także pytanie o politykę rodzinną państwa, o miejsce i znaczenie, jakie przypisuje się rodzinie w procesie rozwoju człowieka. Uczestnicy spotkania mieli też możliwość wysłuchania bardzo ciekawego referatu Stefana Meyer-Ahlena z katedry Teologii Moralnej i Etyki uniwersytetu w Erfurcie na temat znaczenia religii w kontekście wychowania etycznego.

W podsumowaniu dwóch lat współpracy w ramach projektu wskazywano m.in. na pogłębienie wiedzy nt. wartości i ich roli w życiu człowieka oraz możliwości ich przekazu. Podkreślano znaczenie wartości w budowaniu jedności Europy, która nie może być tylko wspólnotą ekonomiczną, ale przede wszystkim ma stawać się wspólnotą ducha i wartości. Projekt ten był także okazją do nawiązania wielu życzliwych, osobistych relacji i kontaktów z drugim człowiekiem, przezwyciężających bariery językowe czy kulturowe. Przyczynił się zarówno do osobowego, jak i zawodowego rozwoju uczestników, którzy wyrazili chęć kontynuacji współpracy, czy to poprzez opracowanie nowego projektu, czy przez podjęcie innych wspólnych inicjatyw.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki