Logo Przewdonik Katolicki

Kościół żywy i prawdziwy

Jacek Siekacz
Fot.

15 października br. obchodzono w Brudzewie Kolskim jubileusz 550. rocznicy poświęcenia tamtejszego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja. Pierwsze wzmianki o Brudzewie pochodzą z 1252 r. Prawa miejskie otrzymał on w 1511 r., a utracił je w 1870 r. wskutek represji carskich za udział brudzewian w powstaniu styczniowym. Obchody zainaugurowała uroczysta sesja Rady Gminy Brudzew pod przewodnictwem...

15 października br. obchodzono w Brudzewie Kolskim jubileusz 550. rocznicy poświęcenia tamtejszego kościoła parafialnego pw. św. Mikołaja. Pierwsze wzmianki o Brudzewie pochodzą z 1252 r. Prawa miejskie otrzymał on w 1511 r., a utracił je w 1870 r. wskutek represji carskich za udział brudzewian w powstaniu styczniowym.Obchody zainaugurowała uroczysta sesja Rady Gminy Brudzew pod przewodnictwem Kazimierza Wdowińskiego. Poza radnymi uczestniczyli w niej pracownicy Urzędu Gminy z wójtem Maciejem Rosiakiem, nauczyciele Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z dyr. Bogdanem Rosickim na czele oraz goście: biskup włocławski Wiesław Mering, kapłani dekanatu kolskiego z dziekanem ks. kan. Józefem Wronkiewiczem, kapłani spoza dekanatu i mieszkańcy Brudzewa. Wysłuchano trzech referatów. Pierwszy, pt. "Brudzew - miejscowość prywatna i jej właściciele", wygłosił Mariusz Kaszyński. W drugim, zatytułowanym "Historia kościołów brudzewskich", ks. Witold Kujawski przypomniał, że dobrodziejami świątyni byli Kurnatowscy, kalwini. Przez całe wieki w Brudzewie żyli zgodnie wyznawcy różnych religii, co niewątpliwie było świadectwem wzajemnej tolerancji. Trzeci prelegent, proboszcz parafii ks. Zbigniew Wróbel, przedstawił charakterystykę socjologiczno-religijną parafii, na zakończenie stwierdzając, że pomimo trudności i problemów jest ona ukształtowana w duchu tradycyjnej pobożności.
W dalszej części sesji dyr. Bogdan Rosicki ogłosił wyniki konkursu plastyczno-literackiego związanego z jubileuszem świątyni. Laureaci: Mateusz Walkowski, Beata Nowinowska, Paulina Muszalska, Marcin Przybył, Kamil Rumiejowski, Michalina Głodna, Małgorzata Lewandowska, Bogumiła Karwacka, Izabela Mazurek i Ewelina Mintus otrzymali z rąk bp. Wiesława Meringa nagrody ufundowane przez księdza proboszcza. Po zamknięciu obrad sesji wystąpił Zespół Tańca Ludowego "Brudzewiacy" oraz chór szkolny.
Następnie wszyscy udali się w kierunku kościoła, gdzie oczekiwali ich wierni, zebrani przy umieszczonej na kamiennym obelisku tablicy z brązu, upamiętniającej pontyfikat Jana Pawła II i 550-lecie kościoła. Inicjatorem wzniesienia tego miejsca pamięci był ks. Zbigniew Wróbel, a dzieło współfinansowali parafianie i władze gminy, które również przekazały plac pod ustawienie obelisku. Ksiądz biskup dokonał odsłonięcia i poświęcenia tablicy, po czym w kościele przewodniczył Mszy św. i wygłosił homilię. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił chór parafialny i orkiestra OSP.
Przed udzieleniem błogosławieństwa biskup ordynariusz skierował słowo do zebranych. Podkreślił zaangażowanie proboszcza w proces odnawiania świątyni, zobligował go też do zamieszczenia w Kronice Diecezji Włocławskiej referatu (wygłoszonego przez ks. Z. Wróbla podczas sesji w Urzędzie Gminy). Zdaniem bp. W. Meringa referat zasługuje na miano wzoru sprawozdania z działalności parafii. Ksiądz biskup wyraził uznanie dla chóru parafialnego, orkiestry oraz wszystkich innych osób, które przygotowały liturgię. Pochwalił ministrantów i podkreślił celowość skierowania do Brudzewa wikariusza, ks. Krzysztofa Maciaszka.
Z okazji jubileuszu świątyni na ręce księdza proboszcza przekazane zostały listy gratulacyjne, m.in. od wicemarszałka województwa wielkopolskiego Józefa Rackiego, burmistrza Koła Jana Stępińskiego, a także od licznych byłych parafian mieszkających w różnych miejscach Polski.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki