Logo Przewdonik Katolicki

Świadome zdobywanie odpustów

ks. Benedykt Glinkowski
Fot.

Jak już zdążyliśmy się dowiedzieć, odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej. Zasadniczą korzyść, jaką jest darowanie kar doczesnych, potrafimy zrozumieć i docenić. Niemniej jednak dokumenty kościelne zwracają nam uwagę na jeszcze inne korzyści, jakie zyskuje wierny rozumiejący sens zdobywania odpustów, które wiążą się z pogłębieniem jego wiary oraz świadomości...

Jak już zdążyliśmy się dowiedzieć, odpust można uzyskać dla siebie lub dla osoby zmarłej. Zasadniczą korzyść, jaką jest darowanie kar doczesnych, potrafimy zrozumieć i docenić. Niemniej jednak dokumenty kościelne zwracają nam uwagę na jeszcze inne korzyści, jakie zyskuje wierny rozumiejący sens zdobywania odpustów, które wiążą się z pogłębieniem jego wiary oraz świadomości przyczyniania się do przymnażania duchowego dobra w ramach wspólnoty Kościoła.
Świadomie zyskujący odpusty rozumieją, że własnymi siłami nie można wynagrodzić zła, które grzesząc wyrządzili sobie samym, a także całej społeczności, i dlatego czują się zachęceni dla zbawiennej pokuty. Praktyka odpustów uświadamia również, jak ścisłymi więzami łączymy się między sobą w Chrystusie i jak wiele może innym dać życie nadprzyrodzone każdego z nas, by i oni mogli łatwiej i ściślej zjednoczyć się z Ojcem. Stąd też korzystanie z odpustów skutecznie zachęca do miłości i w specjalny sposób ją praktykuje, kiedy udziela pomocy braciom spoczywającym w Chrystusie.
Poza tym trzeba sobie uświadomić, że praktyka odpustów wzmacnia ufność i nadzieję pojednania z Bogiem Ojcem, nie daje okazji do zaniedbania i nie osłabia gorliwej troski o dyspozycje potrzebne do pełnej wspólnoty z Bogiem. Odpusty, będąc darmowymi dobrodziejstwami, są udzielane zarówno dla żywych, jak i za umarłych, jednak w zależności od spełnienia określonych warunków. Dla ich uzyskania wymaga się, aby z jednej strony były wypełnione przepisane dobre uczynki, a z drugiej, aby wierny posiadał odpowiednie dyspozycje, a mianowicie: miłował Boga, nienawidził grzechu, pokładał nadzieję w zasługach Chrystusa Pana i wierzył mocno, że wspólnota świętych jest dla niego bardzo pożyteczna.
Należy zwrócić uwagę również na to, że przez zyskiwanie odpustów wierni świadomie poddają się z ufnością prawowitym pasterzom Kościoła, a zwłaszcza następcy św. Piotra, którym sam Zbawiciel polecił pasterzowanie i kierowanie swoim Kościołem.
Wskazane powyżej korzyści, które można by jeszcze mnożyć biorąc pod uwagę przede wszystkim indywidualne cechy każdego człowieka, mają istotny związek ze świadomością ciągłego pomnażania dobra w Kościele, który nas nieustannie ubogaca, ale który także daje nam okazję do ubogacania siebie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki