Logo Przewdonik Katolicki

Książka „Apologia”, ks. Przemysław Artemiuk

Książka „Apologia”, ks. Przemysław  Artemiuk

Apologia skierowana jest do świadomych swojej wiary katolików, szczególnie tych, którzy chcą wchodzić w dialog i polemikę z tymi, którzy myślą inaczej

Czy chrześcijanie potrzebują dzisiaj apologii? Amerykański biskup, filozof i teolog, Robert Barron wskazuje na pilną potrzebę obrony chrześcijaństwa. Chodzi o stworzenie „przekonującej apologetyki dla podstawowej narracji wiary”. Takiego zadania podjął się ks. Przemysław Artemiuk. W swojej książce Apologia przeprowadza analizę współczesnej obrony chrześcijaństwa i zbudowanej na nim cywilizacji. Definiuje obecną postać apologii oraz przedstawia wynikające z niej działania. Udowadnia, że mimo upływu czasu, wiara w Zmartwychwstałego niezmiennie jest intelektualnie logiczna i historycznie prawdziwa.
 
W apologetyce chodzi więc o ustawianie bram do wiary, czyli otwieranie drzwi, odsuwanie zasłon, obracanie czegoś do światła. Wszystko po to, by ukazać rzeczy z większą ostrością” – napisał ks. Przemysław Artemiuk w książce Apologia.
 
I dodał: „Analizując współczesną obronę chrześcijaństwa i cywilizacji na niej ufundowanej, w niniejszej pracy pragnę syntetycznie ukazać dzieje apologii, zdefiniować jej obecną postać oraz przedstawić nurty obrony, a także praktyczne działania podejmowane przez apologetów”.
 
Książka ks. Artemiuka jest poświęcona apologii, czyli obronie chrześcijaństwa. Autor w dwóch rozdziałach wyjaśnia: skąd się wzięła i czym jest apologia, a następnie ukazuje jej współczesne wersje. Obie części są ważne i ze sobą ściśle powiązane. Trudno bowiem zrozumieć dzisiejszy fenomen apologii, nazywany jej powrotem czy też renesansem, bez kontekstu historycznego.
 
Czym jest w swej istocie nowa i współczesna apologia? Czy tylko obroną chrześcijaństwa, istoty wiary, czy może czymś zdecydowanie więcej? Obecnie mówi się, że współczesna apologia sięga dalej, idzie na peryferie i broni człowieka oraz cywilizacji, na której zostało ufundowane chrześcijaństwo. Jednak jak to realnie wygląda? Jakie są nurty współczesnej apologii? Jaki ma to wszystko wpływ na człowieka XXI w.? Książka ks. Artemiuka stanowi próbę ustosunkowania się do tych fundamentalnych kwestii.
 
Apologia skierowana jest do świadomych swojej wiary katolików, szczególnie tych, którzy chcą wchodzić w dialog i polemikę z tymi, którzy myślą inaczej. Także do tych wszystkich, którzy stawiają sobie pytania, jak wiarę dziś bronić, uzasadniać wobec rozmaitych ideologii, innych religii, ateizmu.
 
Warto, aby po tę lekturę sięgnęli ci, którzy chcą się ugruntować w wierze, którzy chcą wiedzieć, jak Kościół wiarę w Boga uzasadnia, i broni, jak to robił dawniej, ale także jak to można robić dziś, we współczesnym kontekście pluralizmu idei religijno-filozoficznych.
 
Recenzja
ks. prof. dr hab. Damian Wąsek: „Książka Apologia ks. Przemysława Artemiuka to syntetyczna i uporządkowana od strony metodologii i treści rzecz o współczesnej apologii. Autor, prowadząc własne badania, sięga do najnowszych prac poświęconych tytułowemu zagadnieniu. Przywołuje przykłady najlepszych apologii, czerpiąc zarówno z literatury światowej, jak rodzimej. Postać obrony, którą ukazuje, jest racjonalna, głęboka, żywa i kontekstualna. Nie boi się dialogu ze światem, nie zamyka się w murach Kościoła, ale idzie na areopagi, by właśnie tam głosić wiarę chrześcijańską”.
 
O autorze:
Ks. prof. ucz. dr hab. Przemysław Artemiuk (ur. 1974) – teolog fundamentalny, kierownik Katedry Teologii Fundamentalnej i Prakseologii Apologijnej na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie, wykładowca w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży oraz przewodniczący Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce. Autor monografii Kim jest papież w Kościele? Szkice z teologii prymatu (Płock 2022), pracy Wiara na peryferiach. Eseje o Kościele (Kraków 2023) oraz W obronie spraw najważniejszych. Szkice o apologii (Poznań, 2020). Zredagował także tomy studiów Odcienie polskiego katolicyzmu (Płock 2022) oraz Hermeneutyka i apologia. W kręgu myśli teologicznej ks. Henryka Seweryniaka (Płock 2022).

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki