Logo Przewdonik Katolicki

Kapłańskie jubileusze

ks. Lech Król
Fot.

W Diecezjalnym Domu Księży Emerytów we Włocławku, 16 czerwca br. odbyła się uroczystość 55-lecia święceń kapłańskich bp. Czesława Lewandowskiego i ks. kan. Władysława Szczepanika. Mszy św. koncelebrowanej wraz z księżmi z Domu Dobrego Pasterza przewodniczył biskup jubilat. Wszystkich zgromadzonych powitał i słowo wprowadzające do liturgii wygłosił dyrektor domu, ks. prał....

W Diecezjalnym Domu Księży Emerytów we Włocławku, 16 czerwca br. odbyła się uroczystość 55-lecia święceń kapłańskich bp. Czesława Lewandowskiego i ks. kan. Władysława Szczepanika. Mszy św. koncelebrowanej wraz z księżmi z Domu Dobrego Pasterza przewodniczył biskup jubilat.Wszystkich zgromadzonych powitał i słowo wprowadzające do liturgii wygłosił dyrektor domu, ks. prał. Lech Król. Zaznaczył, że sprawowana Msza św. jubileuszowa staje się wezwaniem do wspólnego dziękczynienia Bogu za Eucharystię i kapłaństwo oraz za wszystko, czego Pan dokonał w posłudze bp. Czesława Lewandowskiego i ks. kan. Władysława Szczepanika. Ksiądz dyrektor zaprosił uczestników uroczystości do modlitwy w intencji jubilatów, Kościoła, diecezji, a zwłaszcza parafii, w których obaj pracowali.
Okolicznościową homilię wygłosił ks. prał. Marian Włosiński. Mówił o tym, że Chrystus Dobry Pasterz nadal uobecnia swoją misję w posłudze kapłanów Kościoła świętego. Kapłani są wezwani do jej wiernego urzeczywistniania we wspólnocie konkretnej parafii. Do obowiązków dobrego pasterza należy troska o wszystkie sprawy owczarni, zwłaszcza obrona przed atakami zła. Dlatego duszpasterz ma być mężem mądrym, sprawiedliwym i mężnym. Refleksja nad perykopą o Dobrym Pasterzu uświadamia, jak bardzo jej przesłanie przerasta ludzkie siły. Dlatego zawsze aktualne jest wezwanie, aby kapłani podejmowali braterską współpracę ze sobą i ze swoim biskupem na rzecz dobra Kościoła.
Mówiąc o tym, że 55 lat temu rozpoczęła się "posługa dobrego pasterza" - księży Czesława i Władysława, kaznodzieja przypomniał, że biskup senior pracował kolejno jako wikariusz w Lubrańcu i Sieradzu, kapelan szpitala w Kaliszu, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym i jako biskup pomocniczy diecezji włocławskiej. Ksiądz kanonik natomiast był wikariuszem w Tuliszkowie, Piotrkowie Kujawskim i w Kole. Posługę proboszcza pełnił w parafiach: Dąbrowa k. Sieradza, Burzenin, Brodnia, Gosławice i Borysławice. - Mieszkańcy Domu Dobrego Pasterza "żyją" diecezją, bo ją kochają. Dlatego do skarbca ich serc wpisuje się dzisiejsze dziękczynienie księdza biskupa i księdza kanonika Władysława. Proszą Boga o moce Ducha Świętego, potrzebne do dawania świadectwa o wielkości i miłości Stwórcy - powiedział na zakończenie ks. Marian Włosiński.
Na zakończenie Mszy św. ks. Lech Król podarował jubilatom albumy pt. "Cierpienie i nadzieja" i życzył, aby sługa Boży Jan Paweł II, wzór kapłana i biskupa, wypraszał dla nich obfite łaski, a w chwilach cierpienia potrzebną nadzieję.
Biskup Czesław, dziękując za wszystko, zaznaczył, że 55-lecie życia kapłańskiego wypełnia się w przestrzeni między Rokiem Maryjnym (1950) a Rokiem Eucharystii. Poprzez ten znak Opatrzność Boża uświadamia po raz kolejny, że Maryja prowadzi do Chrystusa żyjącego w Eucharystii.
Z pewnością każdy jubileusz kapłański uświadamia potrzebę modlitwy za kapłanów i o nowe powołania do kapłaństwa. Taką modlitwą są słowa Jana Pawła II, które przypomniano w homilii jubileuszowej: "Boże, popatrz na naszą ludzkość, która stawia pierwsze kroki w trzecim tysiącleciu. Jej życie mocno dotknięte jest nienawiścią, przemocą i uciskiem. Błagamy Ciebie, abyś posłał Twemu Kościołowi świętych kapłanów, którzy mogą uświęcać Twój lud narzędziami Twojej łaski".

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki