Logo Przewdonik Katolicki

Pokazał nam kawałek nieba

Anna Brzeska
Fot.

Założyciel Opus Dei nigdy nie był w Polsce, chociaż do Polaków żywił szczególną sympatię. Świadczy o tym jedyna jego dedykacja do książki Drogi, którą uczynił właśnie w pierwszym polskim wydaniu: Z wielkim uczuciem dla najukochańszej Polski i dla wszystkich Polaków. Gdy przeczytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, jak sam mówił, wyrobił...

Założyciel Opus Dei nigdy nie był w Polsce, chociaż do Polaków żywił szczególną sympatię. Świadczy o tym jedyna jego dedykacja do książki „Drogi”, którą uczynił właśnie w pierwszym polskim wydaniu: „Z wielkim uczuciem dla najukochańszej Polski i dla wszystkich Polaków”. Gdy przeczytał "W pustyni i w puszczy" Henryka Sienkiewicza, jak sam mówił, wyrobił sobie wyobrażenie na temat polskich cech narodowych i polubił kraj nad Wisłą. Josemaría Escrivá de Balaguer nie poznał osobiście kardynała Wojtyły. Ten jednak, jako Papież Jan Paweł II, wyniósł go na ołtarze - ogłosił świętym.

Opus Dei, założone w 1928 roku przez św. Josemaríę Escrivę, jest dziś Prałaturą Personalną Kościoła katolickiego. Jej zadanie polega na przekazywaniu innym, że praca i zwykłe okoliczności są okazją do spotkania z Bogiem, do służenia innym i do poprawy społeczeństwa. Opus Dei służy zarówno świeckim, jak i księżom diecezjalnym, oferując opiekę religijną tym, którzy chcą odnowić swoje życie duchowe i apostolstwo.

Ślady na śniegu
Początkiem Dzieła były "ślady na śniegu", które Josemaría zobaczył jako chłopiec w Logroño. Pozostawił je pewien bosy karmelita. Zaskoczony chłopiec zapytał wtedy samego siebie "skoro inni tak bardzo poświęcają się dla Boga i bliźniego, czy ja nie byłbym w stanie czegoś poświecić"? To zdarzenie całkowicie odmieniło życie Josemaríi.

Polskie drogi
Zanim pierwsi członkowie Opus Dei na stałe zamieszkali w Polsce, praca apostolska Prałatury była już prowadzona w naszym kraju przy różnych innych okazjach. Niektórzy członkowie Dzieła bywali w Polsce ze wzgledów zawodowych i starali się przekazywać swym polskim kolegom pierwsze informacje o Dziele. Stała praca apostolska w Polsce rozpoczęła się jednak dopiero w listopadzie 1989 r., gdy kilku pierwszych wiernych Prałatury przyjechało do Szczecina na zaproszenie tamtejszego arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Wśród pierwszych dwóch kapłanów był ksiądz Stefan Moszoro-Dąbrowski, wieloletni wikariusz regionalny Opus Dei w Polsce. Obecnie tę funkcję sprawuje ksiądz Piotr Prieto.

Dziś do siedziby Prałatury wpływają coraz liczniejsze prośby od osób z najróżniejszych części kraju, które pragną poznać bliżej ducha dzieła św. Josemaríi. Z tego względu Opus Dei prowadzi dla nich ośrodki formacyjne w wielu miejscach. W ostatnich latach zostało erygowanych ponad 10 ośrodków Prałatury w kilku miastach (w Warszawie, Szczecinie, Krakowie i Poznaniu). Poza tym regularne spotkania prowadzone są także w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Toruniu i we Wrocławiu.

Zainteresowani raz w miesiącu gromadzą się na „dniu skupienia”, podczas którego uczestniczą m.in. w rozważaniach prowadzonych przez księdza. Korzystają także z sakramentu spowiedzi. Zawsze mogą uczestniczyć w pogadankach i kręgach oraz korzystać z indywidualnego kierownictwa duchowego.

Bez tajemnic
Opus Dei szczególnie mocno akcentuje swoją otwartość i całkowitą przejrzystość. Oprócz współpracy z dziennikarzami i pomocy przy publikacji książek na temat Dzieła, prowadzi kilka stron internetowych: www.opusdei.pl, na której zamieszczane są osobiste historie ludzi żyjących tym duchem, www.pl.josemariaescriva.info – na temat założyciela Opus Dei, oraz www.pl.escrivaworks.org, na której zamieszczone są wszystkie dzieła świętego. Chyba żadna inna organizacja w Kościele aż tak bardzo nie jest otwarta, jak rzekomo „tajemnicze” Opus Dei.

Z Papieżem i dla kapłanów
Dzieło św. Josemaríi pomaga również polskim kapłanom diecezjalnym, którzy korzystają z formacji duchowej Stowarzyszenia Kapłańskiego Świętego Krzyża, integralnie złączonego z Prałaturą Opus Dei.

Jan Paweł II wysoko cenił naukę założyciela Dziela i nie krył fascynacji Opus Dei. Już jako kardynał modlił się przy jego grobie 17 sierpnia 1978 r., czyli tuż przed konklawe, w którym został wybrany Jan Paweł I. Kardynał Karol Wojtyła miał też osobisty kontakt z instytucjami związanymi z Opus Dei. Na zaproszenie "Centro romano de incontri sacerdotali" (rzymski ośrodek spotkań kapłańskich) prowadzonego przez Stowarzyszenie Kapłańskie Świętego Krzyża, wygłosił kilka wykładów dla kapłanów w latach 70. W chwili wyboru na papieża wydana przez ośrodek książka, zawierająca tekst tych wykładów, była jedną z nielicznych publikacji Karola Wojtyły przetłumaczonych wówczas na języki zachodnie.

Jan Paweł II przyjmował na Wielkanoc młodych związanych z Opus Dei, przybyłych do Rzymu na doroczne kongresy. Twierdził on, że wszystko to, czym jest piękno, myśl, nauka, pomysłowość, kreatywność, uniwersalność, wszystko to jest celem Opus Dei, i kiedy jest postrzegane w ten sposób, kiedy jest tak pojmowane, uzyskuje swój pełny wymiar. Te słowa Ojca Świętego wciąż są aktualne.

• Opus Dei skupia ponad 80 000 osób na całym świecie
• Prałatura jest obecna w 61 krajach
• na czele Dzieła stoi prałat, który jest wybierany dożywotnio spośród księży Prałatury przez Kongres Generalny i następnie zatwierdzany przez papieża. Dziś jest nim bp Javier Echevarría Rodríguez
• Prałatura dzieli się na obwody terytorialne, zwane regionami (jest nim także Polska). Na czele każdego regionu stoi wikariusz regionalny.
• Na szczeblu lokalnym istnieją tzw. ośrodki Opus Dei. Na czele każdego z nich stoi rada lokalna, której przewodzi świecki dyrektor lub świecka dyrektorka i dwaj inni wierni z Prałatury. Opiekę kapłańską nad wiernymi sprawuje ksiądz Prałatury.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki