Logo Przewdonik Katolicki
zdjecie

Ks. Krzysztof Wętkowski

Wiara musi być przekazywana

24.06.11r

Jesteśmy obecnie w okresie przeżywania ważnych tajemnic naszej wiary.

Jesteśmy obecnie w okresie przeżywania ważnych tajemnic naszej wiary.

 

 

Dopiero co czas wielkanocny zakończył się Zesłaniem Ducha Świętego. Następnie Niedziela Najświętszej Trójcy oraz uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa i Najświętszego Serca Pana Jezusa. W ten sposób w krótkim czasie dotykamy największych prawd i tajemnic wiary. Nie przeżywamy jednak tylko wydarzeń religijnych, uroczystości mniej lub bardziej podniosłych. Wchodzimy w tajemnicę i z niej powinniśmy wychodzić umocnieni do świadectwa wiary wobec świata.                                                                                                                  

Na potrzebę budzenia i umacniania wiary, jako fundamentu życia chrześcijańskiego, wskazuje niestrudzenie Benedykt XVI. Czyni to nie tylko w czasie pielgrzymek i spotkań w wiernymi, ale nade wszystko wobec wiernych swojej własnej diecezji, czyli Rzymu. Trzeba bowiem pamiętać, że papież to biskup, który ma swoją diecezję, taką jak wiele innych istniejących w świecie, dla której jest biskupem. Życiem tej diecezji papież nie tylko się interesuje, ale w nim uczestniczy i je inspiruje. Przejawem takiej właśnie inspiracji jest odbywający się w diecezji rzymskiej kongres z udziałem przedstawicieli wszystkich, ponad trzystu parafii, duszpasterstw specjalistycznych, stowarzyszeń i ruchów. Kongres obrał sobie temat bardzo wymowny i niezwykle aktualny: „Radość rodzenia do wiary w Kościele Rzymu – inicjacja chrześcijańska”. Przemawiając do uczestników tego kongresu, Benedykt XVI wezwał ich, a za ich pośrednictwem całą swoją diecezję do odważnego głoszenia wiary. Wiara bowiem powinna być głoszona. Natomiast przekazywanie wiary powinno wypływać z „serca, które wierzy, żywi nadzieję, które miłuje, z serca, które adoruje Chrystusa i wierzy w moc Ducha Świętego”.                                                                                                       

Prawdą, jaką Kościół głosi od wieków każdemu człowiekowi, są słowa św. Piotra z Dziejów Apostolskich: „że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali, uczynił Bóg i Panem, Mesjaszem”. Głoszenie, przekazywanie  wiary to zadanie całej wspólnoty Kościoła. Wszystkich bez wyjątku, zadanie to wypływa z sakramentu chrztu św. Stąd, chociaż ważne jest szukanie i korzystanie z nowych form i metod, to ważniejsze jest uświadamianie wszystkim w Kościele, że wiara, która nie będzie przekazywana, będzie umierała. Dzięki wierze odkrywamy pełnię życia. To właśnie tę prawdę trzeba głosić. Wiara nie istnieje nigdy sama z siebie, trzeba nią żyć. Podstawową pracą, jaką ma wykonywać każdy ochrzczony, jest to, aby był człowiekiem wierzącym i aby stawał się nim ciągle na nowo i coraz bardziej.

 


Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki