Logo Przewdonik Katolicki

VI niedziela zwykła

Puri, Indie 08.03.2012 r., Kolonia trędowatych, założona przez polskiego misjonarza, ojca Mariana Żelazka | fot. Katarzyna Mala/East News

11 lutego 2024

   Czytanie z Księgi Kapłańskiej   Kpł 13, 1–2.45–46   
Tak mówił Pan do Mojżesza i Aarona: «Jeżeli u kogoś na skórze ciała pojawi się nabrzmienie albo wysypka, albo biała plama, która na skórze jego ciała jest oznaką trądu, to przyprowadzą go do kapłana Aarona albo do jednego z jego synów kapłanów.
Trędowaty, dotknięty tą plagą, będzie miał rozerwane szaty, włosy nieuczesane, brodę zasłoniętą i będzie wołać: Nieczysty, nieczysty! Przez cały czas trwania tej choroby będzie nieczysty. Będzie mieszkał w odosobnieniu. Jego mieszkanie będzie poza obozem».

---

   Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian   1 Kor 10, 31 – 11, 1   
Bracia: Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim pod każdym względem, szukając nie własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa.

---

   Słowa Ewangelii według św. Marka   Mk 1, 40–45  
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić». A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony!». Zaraz trąd go opuścił i został oczyszczony.
Jezus surowo mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich».
Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 12 lutego  Jk 1, 1–11 | Mk 8, 11–13   
WTOREK 13 lutego  Jk 1, 12–18 | Mk 8, 14–21   
ŚRODA 14 lutego  Środa Popielcowa  Jl 2, 12–18 | 2 Kor 5, 20 – 6, 3 | Mt 6, 1–6.16–18  
CZWARTEK 15 lutego  Pwt 30, 15–20 | Łk 9, 22–25   
PIĄTEK 16 lutego  Iz 58, 1–9a | Mt 9, 14–15   
SOBOTA 17 lutego  Iz 58, 9b–14 | Łk 5, 27–32  
baner-5-min-z-Bogiem-pk-4.jpg
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki