Logo Przewdonik Katolicki

V niedziela zwykła

Palestyńczycy uciekający wozem z Khan Yunis do Rafah, pośród ciągłych bitew między Izraelem a palestyńską grupą bojowników Hamasu, 25 stycznia br. | fot. AFP/East News

4 lutego 2024

   Słowa Ewangelii według św. Marka      
   Mk 1, 29–39   

Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.

---

   Czytanie z Księgi Hioba   
   Hi 7, 1–4.6–7   

Hiob przemówił w następujący sposób: «Czyż nie do bojowania podobny byt człowieka? Dni jego czyż nie są dniami najemnika? Jak sługa wzdycha on do cienia i jak najemnik czeka na zapłatę. Tak moim działem miesiące nicości i wyznaczono mi noce udręki.
Położę się, mówiąc do siebie: Kiedyż zaświta i wstanę? Przedłuża się wieczór, a niepokój mnie syci do świtu. Dni moje lecą jak tkackie czółenko i kończą się, bo braknie nici. Wspomnij, że dni me jak powiew. Ponownie oko me szczęścia nie zazna».

---

   Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian   
   1 Kor 9, 16–19.22–23      

Bracia: Nie jest dla mnie powodem do chluby to, że głoszę Ewangelię. Świadom jestem ciążącego na mnie obowiązku. Biada mi bowiem, gdybym nie głosił Ewangelii!
Gdybym to czynił z własnej woli, miałbym zapłatę, lecz jeśli działam nie z własnej woli, to tylko spełniam obowiązki szafarza. Jakąż przeto mam zapłatę? Otóż tę właśnie, że głosząc Ewangelię bez żadnej zapłaty, nie korzystam z praw, jakie mi daje Ewangelia. Tak więc nie zależąc od nikogo, stałem się niewolnikiem wszystkich, aby tym liczniejsi byli ci, których pozyskam.
Dla słabych stałem się jak słaby, by pozyskać słabych. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby uratować choć niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii, by mieć w niej swój udział.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 5 lutego  św. Agaty, dz. i m. 1 Krl 8, 1–7.9–13 | Mk 6, 53–56    
WTOREK 6 lutego  św. mm. Pawła Miki i tow. 
1 Krl 8, 22–23.27–30 | Mk 7, 1–13   
ŚRODA 7 lutego  
1 Krl 10, 1–10 | Mk 7, 14–23  
CZWARTEK 8 lutego  1 Krl 11, 4–13 | Mk 7, 24–30   
PIĄTEK 9 lutego
 1 Krl 11, 29–32; 12,19 | Mk 7, 31–37   
SOBOTA 10 lutego  św. Scholastyki, dz. 
1 Krl 12, 26–32; 13, 33– 4 | Mk 8, 1–10  

---
baner-5-min-z-Bogiem-pk-4-1.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki