Logo Przewdonik Katolicki

IV niedziela zwykła

Chrystus naucza i uzdrawia w świątyni w Kafarnaum. Fresk z ok. 1080/90 r. w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lambach (Górna Austria) | fot. AKG Images/Erich Lessing/East News

28 stycznia 2024

   Słowa Ewangelii według św. Marka   
   Mk 1, 21–28  

W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.
Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!». Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego.
A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.

---

   Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa   
   Pwt 18, 15–20   

M ojżesz powiedział do ludu: «Pan, Bóg twój, wzbudzi dla ciebie proroka spośród twoich braci, podobnego do mnie. Jego będziesz słuchał. Właśnie o to prosiłeś Pana, Boga swego, na Horebie, w dniu zgromadzenia: Niech więcej nie słucham głosu Pana, Boga mojego, i niech już nie widzę tego wielkiego ognia, abym nie umarł». I odrzekł mi Pan: «Dobrze powiedzieli. Wzbudzę im proroka spośród ich braci, takiego jak ty, i włożę w jego usta moje słowa, będzie im mówił wszystko, co mu nakażę. Jeśli ktoś nie będzie słuchać moich słów, które on wypowie w moim imieniu, Ja od niego zażądam zdania sprawy. Lecz jeśli który prorok odważy się mówić w moim imieniu to, czego mu nie rozkazałem, albo wystąpi w imieniu bogów cudzych – taki prorok musi ponieść śmierć».

---

   Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian   
   1 Kor 7, 32–35   

Bracia: Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Człowiek bezżenny troszczy się o sprawy Pana, o to, jak by się przypodobać Panu. Ten zaś, kto wstąpił w związek małżeński, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać żonie. I doznaje rozterki. Podobnie i kobieta: niezamężna i dziewica troszczy się o sprawy Pana, o to, by była święta i ciałem, i duchem. Ta zaś, która wyszła za mąż, zabiega o sprawy świata, o to, jak by się przypodobać mężowi.
Mówię to dla waszego pożytku, nie zaś, by zastawiać na was pułapkę; ale po to, byście godnie i z upodobaniem trwali przy Panu.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 29 stycznia  2 Sm 15, 13–14.30; 16, 5–13a | Mk 5, 1–20
WTOREK 30 stycznia  2 Sm 18, 9–10.14b.24–25a.31–19, 3 | Mk 5, 21–43   
ŚRODA 31 stycznia  św. Jana Bosko 2 Sm 24, 2.9–17 | Mk 6, 1–6   
CZWARTEK 1 lutego  1 Krl 2, 1–4.10–12 | Mk 6, 7–13   
PIĄTEK 2 lutego  Ofiarowanie Pańskie  Ml 3, 1–4 | Łk 2, 22–40   
SOBOTA 3 lutego  1 Krl 3, 4–13 | Mk 6, 30–34   

---
baner-5-min-z-Bogiem-pk-4-1.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki