Logo Przewdonik Katolicki

XIV niedziela zwykła

Wysiedlona palestyńska dziewczynka w obozie dla Palestyńczyków w środkowej Strefie Gazy, 26 czerwca 2024 r. | fot. Majdi Fathi/NurPhoto/AFP/East News

7 lipca 2024

   Słowa Ewangelii według św. Marka   
   Mk 6, 1–6 
 

Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: Skąd On to ma? I co za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry? I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

---

   Czytanie z Księgi Ezechiela   
   Ez 2, 2–5   


Wstąpił we mnie duch i postawił mnie na nogi; potem słuchałem Tego, który do mnie mówił. Powiedział mi: Synu człowieczy, posyłam cię do synów Izraela, do ludu buntowników, którzy Mi się sprzeciwili. Oni i przodkowie ich występowali przeciwko Mnie aż do dnia dzisiejszego. To ludzie o bezczelnych twarzach i zatwardziałych sercach; posyłam cię do nich, abyś im powiedział: Tak mówi Pan Bóg. A oni czy będą słuchać, czy też zaprzestaną – są bowiem ludem opornym – przecież będą wiedzieli, że prorok jest wśród nich.

---

   Czytanie z Drugiego Listu do Koryntian   
   2 Kor 12, 7–10   


Aby zaś nie wynosił mnie zbytnio ogrom objawień, dany mi został oścień dla ciała, wysłannik szatana, aby mnie policzkował – żebym się nie unosił pychą. Dlatego trzykrotnie prosiłem Pana, aby odszedł ode mnie, lecz Pan mi powiedział: Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. Najchętniej więc będę się chlubił z moich słabości, aby zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Dlatego mam upodobanie w moich słabościach, w obelgach, w niedostatkach, w prześladowaniach, w uciskach z powodu Chrystusa. Albowiem ilekroć niedomagam, tylekroć jestem mocny.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 8 lipca  św. Jana z Dukli Oz 2, 16.17b–18.21–22 | Mt 9, 18–26   
WTOREK 9 lipca  Oz 8, 4–7.11–13 | Mt 9, 32–37   
ŚRODA 10 lipca  Oz 10, 1–3.7–8.12 | Mt 10, 1–7   
CZWARTEK 11 lipca  św. Benedykta, patrona Europy Prz 2, 1–9 | Mt 19, 27–29   
PIĄTEK 12 lipca  św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, bp. i m. Oz 14, 2–10 | Mt 10, 16–23   
SOBOTA 13 lipca  św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta Iz 6, 1–8 | Mt 10, 24–33  
pk-lipiec-5-minut.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki