Logo Przewdonik Katolicki

Niedziela Najświętszej Trójcy

Ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa, fot. Wikipedia

26 maja 2024

   Słowa Ewangelii według św. Mateusza   
   Mt 28, 16–20  


Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

---

   Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa   
   Pwt 4, 32–34.39–40   


M ojżesz tak powiedział do ludu: «Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój».

---

   Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian   
   Rz 8, 14–17   


Bracia: Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!».
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 27 maja  1 P 1, 3–9 | Mk 10, 17–27
WTOREK 28 maja  1 P 1, 10–16 | Mk 10, 28–31     
ŚRODA 29 maja  św. Urszuli Ledóchowskiej 1 P 3, 18–25 | Mk 10, 32–45        
CZWARTEK 30 maja  Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa Wj 24, 3–8 | Hbr 9, 11–15 | Mk 14, 12–16.22–26   
PIĄTEK 31 maja  Nawiedzenie NMP So 3, 14–18 | Łk 1, 39–56    
SOBOTA 1 czerwca  św. Justyna m. Jud 17, 20b–25 | Mk 11, 27–33       
pk-czerwiec-5-minut.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki