Logo Przewdonik Katolicki

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Mieszkańcy Mogpog w Marinduque na Filipinach przebierają się za rzymskich żołnierzy, w kolorowej, lokalnej wersji, świętując Niedzielę Wielkanocną, 21 kwietnia 2019 r. | fot. Jes Aznar/Getty Images

31 marca 2024

   Słowa Ewangelii według św. Jana   
   J 20, 1–9   


Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono». Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

---

   Czytanie z Dziejów Apostolskich  
   Dz 10, 34a.37–43   

Gdy Piotr przybył do domu setnika Korneliusza w Cezarei, przemówił w dłuższym wywodzie: «Wiecie, co się działo w całej Judei, począwszy od Galilei, po chrzcie, który głosił Jan. Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzy z Nim jedliśmy i piliśmy po Jego zmartwychwstaniu.
On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów».

---

   Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian   
   1 Kor 5, 6b–8   

Bracia: Czyż nie wiecie, że odrobina kwasu całe ciasto zakwasza? Wyrzućcie więc stary kwas, abyście się stali nowym ciastem, bo przecież przaśni jesteście. Chrystus bowiem został złożony w ofierze jako nasza Pascha. Tak przeto odprawiajmy święto nasze, nie przy użyciu starego kwasu złości i przewrotności, lecz na przaśnym chlebie czystości i prawdy.

---

KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 1 kwietnia  Dz 2,14.22b–32 | Mt 28, 8–15    
WTOREK 2 kwietnia  
Dz 2, 36–41 | J 20, 11–18
ŚRODA 3 kwietnia  Dz 3, 1–10 | Łk 24, 13–35
CZWARTEK 4 kwietnia  Dz 3, 11–26 | Łk 24, 35–48
PIĄTEK 5 kwietnia  Dz 4, 1–12 | J 21, 1–14
SOBOTA 6 kwietnia  Dz 4, 13–21 | Mk 16, 9–15

---
pk-13-str-8-9-Liturgia.jpg

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki