Logo Przewdonik Katolicki

Niedziela Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

Szopka bożonarodzeniowa w Kościele św. Anny w Warszawie, 25.12.2022 r. fot. Wojciech Olkusnik/East News

31 grudnia 2023

   Słowa Ewangelii według św. Łukasza      Łk 2, 22–40  
Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia według Prawa Mojżeszowego, Rodzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby przedstawić Go Panu.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta – Nazaretu. Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

---

   Czytanie z Księgi Rodzaju      Rdz 15, 1–6; 21, 1–3   
Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: «Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita».
Abram rzekł: «O Panie, mój Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer». I mówił: «Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą». Ale oto usłyszał słowa: «Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził».
I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: «Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić»; potem dodał: «Tak liczne będzie twoje potomstwo». Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę. Pan okazał Sarze łaskawość, jak to obiecał, i uczynił jej to, co zapowiedział. Sara stała się brzemienną i urodziła sędziwemu Abrahamowi syna w tym właśnie czasie, jaki Bóg wyznaczył. Abraham dał swemu synowi, który mu się urodził, a którego mu zrodziła Sara, imię Izaak.

---

   Czytanie z Listu do Hebrajczyków      Hbr 11, 8.11–12.17–19   
Bracia: Dzięki wierze ten, którego nazwano Abrahamem, usłuchał wezwania, by wyruszyć do ziemi, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie.
Dzięki wierze także i sama Sara, mimo podeszłego wieku, otrzymała moc poczęcia. Uznała bowiem za godnego wiary Tego, który udzielił obietnicy. Przeto z człowieka jednego, i to już niemal obumarłego, powstało potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak niezliczone ziarnka piasku na wybrzeżu morza.
Dzięki wierze Abraham, wystawiony na próbę, ofiarował Izaaka, i to jedynego syna składał na ofiarę, on, który otrzymał obietnicę, któremu powiedziane było: «z Izaaka będzie dla ciebie potomstwo». Pomyślał bowiem, iż Bóg mocen jest wskrzesić także umarłych, i dlatego odzyskał go, na podobieństwo śmierci i zmartwychwstania Chrystusa.

---

KALENDARZ LITURGICZNY
PONIEDZIAŁEK 1 stycznia  Świętej Bożej Rodzicielki Maryi
Lb 6, 22–27 | Ga 4, 4–7 | Łk 2, 16–21
WTOREK 2 stycznia  Świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu 1 J 2, 22–28 |
J 1, 19–28
ŚRODA 3 stycznia  Najświętszego Imienia Jezus 1 J 2, 29–3, 6 | J 1, 29–34
CZWARTEK 4 stycznia  1 J 3, 7–10 | J 1, 35–42
PIĄTEK 5 stycznia  1 J 3, 11–21 | J 1, 43–51
SOBOTA 6 stycznia Objawienie Pańskie Iz 60, 1–6 | Ef 3, 2–3a.5–6 | Mt 2, 1–12
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki