Logo Przewdonik Katolicki

III niedziela Adwentu

Park Narodowy Namib-Naukluft, pustynia Namib. Morze Piasku Namib zostało w 2013 r. wpisane ne listę światowego dziedzictwa UNESCO fot. COLIN Matthieu / hemis.fr/East News

17 grudnia 2023

 Słowa Ewangelii według św. Jana    
J 1, 6–8.19–28  

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości.
Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś?», on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: «Ja nie jestem Mesjaszem». Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?».
Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty jesteś prorokiem?». Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali?
Co mówisz sam o sobie?».
Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zaczęli go pytać, mówiąc do niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem?». Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą.
Pośród was stoi Ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała».
Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

---

 Czytanie z Księgi proroka Izajasza    Iz 61, 1–2a.10–11   

Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, bym opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; abym obwieszczał rok łaski Pańskiej.
«Ogromnie się weselę w Panu, dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia, okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów».
  
---
 
 Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan    1 Tes 5, 16–24   

Bracia: Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie. Unikajcie wszelkiego rodzaju zła.
Sam zaś Bóg pokoju niech uświęca was całych, aby nietknięty duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa: on też tego dokona.

---


KALENDARZ LITURGICZNY

PONIEDZIAŁEK 18 grudnia  Jr 23, 5–8 | Mt 1, 18–24  
WTOREK 19 grudnia  Sdz 13, 2–7.24–25a | Łk 1, 5–25  
ŚRODA 20 grudnia  Iz 7, 10–14 | Łk 1, 26–38  
CZWARTEK 21 grudnia  Piotra Kanizjusza, dK. Pnp 2, 8–14 | Łk 1, 39–45  
PIĄTEK 22 grudnia  1 Sm 1, 24–28 | Łk 1, 46–56  
SOBOTA 23 grudnia  Ml 3, 1–4.23–24 | Łk 1, 57–66 

pk-47-5-minut-banerek-do-NETu.jpg
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki